Profesijný bakalár

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Fakulta špeciálnej techniky

Fakulta priemyselných technológií
Ivana Krasku 491/30
020 01  Púchov
http://fpt.tnuni.sk

  

Študijná referentka
Ing. Zdenka Peclerová
Tel.: 042/28 51 814
email: zdenka.peclerova@fpt.tnuni.sk

 

Prodekanka pre študijné záležitosti
Ing. Dana Bakošová, PhD.
Tel.: 042/28 51 869
email: dana.bakosova@fpt.tnuni.sk

Fakulta špeciálnej techniky
Ku kyselke 469
911 06 Trenčín
https://fst.tnuni.sk

 

Študijná referentka
Ing. Katarína Žitňanská
Tel.: 032/7400 270
email: katarina.zitnanska@tnuni.sk

 

Prodekanka pre výchovu a vzdelávanie
Ing. Beáta Kopiláková, PhD.
Tel.: 032/7400 231
email: beata.kopilakova@tnuni.sk