Materiálové inžinierstvo

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

Bakalárske štúdium (Bc.) - 3 roky

Bakalárske štúdium (Bc.) - 4 roky

Inžinierske štúdium (Ing.) - 2 roky

Inžinierske štúdium (Ing.) - 3 roky

Doktorandské štúdium (PhD.) - 4 roky

Doktorandské štúdium (PhD.) - 5 rokov

Doktorandské štúdium (PhD.) - 4 roky

Doktorandské štúdium (PhD.) - 5 rokov