Materiálové inžinierstvo

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass

Fakulta priemyselných technológií
Ivana Krasku 491/30
020 01  Púchov
http://fpt.tnuni.sk

  

Študijná referentka
Ing. Zdenka Peclerová
Tel.: 042/28 51 814
email: zdenka.peclerova@fpt.tnuni.sk

 

Prodekanka pre študijné záležitosti
Ing. Dana Bakošová, PhD.
Tel.: 042/28 51 869
email: dana.bakosova@fpt.tnuni.sk

Celouniverzitné pracovisko
Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass
Študentská 2
911 50  Trenčín
http://funglass.eu

 

Študijná referentka
Ing. Dana Jamoborová
Tel.: 032/7400 130
email: dana.jamborova@tnuni.sk

 

Zástupca pre pedagogiku
doc. Ing. Alfonz Plško, CSc.
Tel.: 032/7400 550
email: alfonz.plsko@tnuni.sk