Fakulta zdravotníctva

Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50  Trenčín
http://fz.tnuni.sk

 

Študijná referentka
Ing. Renáta Vlčková
Tel.: 032/7400 610
e-mail: renata.vlckova@tnuni.sk

 

Prodekanka pre výchovu a vzdelávanie
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
Tel.: 032/7400 603
e-mail: katarina.gerlichova@tnuni.sk