Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Študentská 3
911 50 Trenčín
https://fsev.tnuni.sk

 

Študijná referentka
Mgr. Ľudmila Vázalová
Tel.: 032/7400 411
email: ludmila.vazalova@tnuni.sk

Andrea Barišová
Tel: 032/7400 412
email: andrea.barisova@tnuni.sk

 

Prodekan pre pedagogiku - I. stupeň VŠ štúdia:
Ing. Eva Koišová, PhD.
E-mail: eva.koisova@tnuni.sk
Tel.: +421 (32) 7400 404

 

Prodekan pre pedagogiku - II. stupeň VŠ štúdia:
Doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
E-mail: eva.grmanova@tnuni.sk
Tel.: +421 (32) 7400 423