Fakulta priemyselných technológií

Fakulta priemyselných technológií
Ivana Krasku 491/30
020 01  Púchov
http://fpt.tnuni.sk

Študijná referentka
Ing. Zdena Pecler
Tel.: 042/28 51 814
email: zdena.pecler@tnuni.sk

Prodekanka pre študijné záležitosti
Ing. Dana Bakošová, PhD.
Tel.: 042/28 51 869
email: dana.bakosova@tnuni.sk