Facebook Youtube Instagram

Ekonómia a manažment

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Študentská 3
911 50 Trenčín
https://fsev.tnuni.sk

 

Študijná referentka
Mgr. Ľudmila Vázalová
Tel.: 032/7400 411
email: ludmila.vazalova@tnuni.sk

Andrea Barišová
Tel: 032/7400 412
email: andrea.barisova@tnuni.sk

 

Prodekanka pre výchovu a vzdelávanie
doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
Tel.: 032/7400 405
email: adriana.grencikova@tnuni.sk