Dizajn a návrhárstvo

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

Bakalárske štúdium (Bc.) - 3 roky

Bakalárske štúdium (Bc.) - 4 roky