Dizajn a návrhárstvo

Fakulta priemyselných technológií
Ivana Krasku 491/30
020 01  Púchov
http://fpt.tnuni.sk

 

Študijná referentka
Ing. Zdenka Peclerová
Tel.: 032/7400 814
email: zdenka.peclerova@fpt.tnuni.sk

 

Prodekanka pre študijné záležitosti
Ing. Dana Bakošová, PhD.
Tel.: 032/7400 869
email: dana.bakosova@fpt.tnuni.sk