Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass

Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe textilná technológia a návrhárstvo majú základné vedomosti z priemyselných, textilných, gumárenských a sklárskych technológií v spojitosti s návrhom dizajnu finálneho výrobku. Majú znalosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu a degradácie vlastností hlavných druhov textilných materiálov. Získajú schopnosť realizovať návrhy dizajnu výrobkov, hodnotiť fyziológiu odievania a odevný komfort z pohľadu štruktúry textílií a vlastností textilných vlákien, využívať predpísané metodiky a postupy pri analýze technických textílií a spracovávať podklady pre komplexný projekt dizajnu výrobkov. Nájdu uplatnenie vo všetkých sférach textilného a priemyselného dizajnu, ako i v oblasti základných technológií, návrhárstva, vývoja a výskumu. Sú pripravení pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste.