Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass
Študentská 2
911 50  Trenčín
http://funglass.eu

Študijná referentka
Mgr. Daniela Vavrová
Tel.: 032/7400 591
email: daniela.vavrova@tnuni.sk

Zástupca pre pedagogiku
doc. Ing. Robert Klement, PhD.
Tel.: 032/7400 551
email: robert.klement@tnuni.sk