Facebook Youtube Instagram
 • Automobilová Junior Akadémia začína už v pondelok 20. augusta

  Automobilová Junior Akadémia začína už v pondelok 20. augusta

  Tak ako po iné roky, aj počas tohtoročných letných prázdnin zorganizuje Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne inovatívne a kreatívne vzdelávacie podujatie pre školopovinné deti. Bude však úplne iné ako doterajšie detské letné univerzity. Univerzita totiž vstúpila spolu so spoločnosťou Adient do spoločného projektu so Zväzom automobilového priemyslu a od 20. do 24. augusta organizujú Automobilovú letnú JUNIOR Akadémiu pre deti od 12 do 15 rokov. Záujem bol značný, prijať sme však mohli len 40 uchádzačov. Tí sa už môžu tešiť na zasvätenie do tajov automobilového priemyslu a učenie zážitkovou a zábavnou formou dokonca nielen na akademickej pôde, ale aj priamo v technologickom centre spoločnosti Adient. Tohtoročnú Automobilovú Junior Akadémiu organizujú univerzity a významní zamestnávatelia  v troch regiónoch – Trenčín, Trnava a Bratislava. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik prezradil časť programu, na ktorý sa deti môžu tešiť – či už pôjde o kreatívne workshopy pod vedením skúsených odborníkov a vedcov, alebo prácu so simulačným programom na Fakulte špeciálnej techniky. Tam si budú môcť naši poslucháči Junior Akadémie zajazdiť aj na ocenenom prototype terénneho pásového vozidla. Ako...

 • Trenčianska univerzita začína s obnovou svojich internátov

  Trenčianska univerzita začína s obnovou svojich internátov

  Počas nasledujúcich letných mesiacov bude na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne prebiehať čulý stavebný ruch. Vláda vyčlenila v januári tohto roku 20 miliónov eur z rozpočtu na rekonštrukciu vysokoškolských internátov. V roku 2019 a 2020 má byť uvoľnených ďalších 30 miliónov. Časť tejto sumy bola pridelená aj Trenčianskej univerzite a bude slúžiť na rekonštrukciu a modernizáciu Študentského domova, ktorý sa nachádza v areáli Fakulty špeciálnej techniky. Študenti sa teda v novom akademickom roku, začiatkom septembra, vrátia do vynovených priestorov. Trenčianska univerzita systematicky rekonštruuje a modernizuje svoje budovy aj z vlastných zdrojov. V uplynulom roku prešla rekonštrukciou študentská jedáleň, kde sa aktuálne dokončuje modernizácia jej technologického vybavenia. Vymenené boli tiež okná a zrekonštruované vnútorné priestory jednej z fakultných budov, vrátane rozšírenia wi-fi pripojenia. Rektor Jozef Habánik potvrdil, že s rekonštrukčnými prácami sa má začať hneď po slávnostných promóciách absolventov. Financie od vlády na modernizáciu internátov víta: „Zúčastnil som sa osobne rokovaní s predsedom vlády a vítam tento krok. Študenti musia mať nielen...

 • Trenčianska univerzita už tretí rok v rebríčku TOP10 vysokých škôl s najžiadanejšími absolventmi

  Trenčianska univerzita už tretí rok v rebríčku TOP10 vysokých škôl s najžiadanejšími absolventmi

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť potvrdila, že patrí do TOP desiatky najlepších vysokoškolských inštitúcií, podľa dopytu a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Po minuloročnom šiestom mieste a predtým siedmom mieste patrí Trenčianska univerzita medzi najlepších už tretí rok po sebe. Rebríček vysokých škôl realizuje každý rok portál Profesia. Zameriava sa na uplatnenie absolventov na trhu práce a umiestnenie závisí od záujmu zamestnávateľov o absolventov jednotlivých univerzít.  Trendom posledných rokov na Trenčianskej univerzite je štúdium priamo v praxi, v konkrétnych partnerských podnikoch, preto sa jej absolventi radia medzi najrýchlejšie zamestnaných. V náročnej konkurencii si však treba udržať schopnosť dostatočne pružne a flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce. Z hodnotenia môžeme vidieť aj trendy na trhu práce, kde stále prevládajú ekonomické a technické smery. Dôkazom je aj Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity, ktorá v rebríčku zaznamenala obrovský posun nahor. Podľa slov samotného rektora Jozefa Habánika toto umiestnenie nie je prekvapujúce: „My sami registrujeme, že naši študenti majú pracovné ponuky dokonca ešte pred štátnicami...

 • Na Fakulte zdravotníctva začala praktická časť štátnych skúšok

  Na Fakulte zdravotníctva začala praktická časť štátnych skúšok

  Od 21. do 31. mája 2018 na klinických pracoviskách Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a oddeleniach Fakultnej nemocnice Trenčín, prebieha praktická časť štátnych záverečných skúšok. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik spoločne s prednostom Kliniky úrazovej chirurgie MUDr. Jaroslavom Ridoškom a dekankou Fakulty zdravotníctva našej univerzity PhDr. Ivetou Matišákovou  skontrolovali priebeh záverečných skúšok. Hoci študenti majú možnosť na fakulte pracovať s najmodernejšími učebnými pomôckami, je dôležité, aby sa časť štúdia odohrávala v praxi priamo pri lôžku pacienta. Študenti absolvujú počas štúdia klinickú prax v rozsahu 1500 - 2300 hodín, preto sa následne diskutovalo s prednostom MUDr. Ridoškom o posilnení rozsahu kompetencií v rámci procesu klinickej praxe. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik skonštatoval, že trenčianski pacienti budú v dobrých rukách. „Je radosť sledovať zručnosť "hotových" ľudí do praxe. Zároveň ma takýto zážitok vždy naplní pokorou a vďačnosťou voči zdravotníckym pracovníkom, špeciálne voči zdravotným sestrám, ktoré zohrávajú podstatnú úlohu pri starostlivosti o pacienta počas jeho liečby. Naozaj úprimne ďakujem a obdivujem toto odhodlanie a...

 • Trenčín s modernou univerzitou

  Trenčín s modernou univerzitou

         Dnes 23. mája 2018 sa konala diskusia na tému Trenčín moderné mesto, kde boli pozvaní zástupcovia významných inštitúcií a spoločností. Hostia sa vyjadrovali k aktuálnym témam týkajúcich sa mesta Trenčín a jeho budúcnosti, ako napríklad Mobilita budúcnosti, Rozvoj SMART technológií, Úloha Trenčianskej univerzity pri rozvoji mesta alebo Vízia dopravy.       Medzi hlavnými hosťami bol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, ktorý ukázal univerzitu nielen ako vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ale ako inštitúciu ktorá má v meste nezastupiteľnú úlohu a prináša inovácie prostredníctvom študentských projektov alebo aplikovaného výskumu, život v podobe prilákania mladých ľudí zo Slovenska ale aj zahraničia, priestor pre športovú a kultúrnu realizáciu obyvateľov cez univerzitný hokejový tím Gladiators alebo tanečný súbor Družba. Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti a zmluvného výskumu, investuje pomocou aktivít a projektov do mesta a jeho obyvateľov. Univerzita investovala do obnovenia Astronomickej pozorovateľne, poskytuje bezplatnú liečbu v špecializovanom centre HBO, bezplatné sieťové internetové pripojenie pre ďalších...

Політологія – Philosophiae doctor (PhD.) - part-time

Вимоги до абітурієнтів:

Основною вимогою є успішне завершення програми магістра з політичних наук або еквівалентної програми. Заявник повинен показати свою здатність до самостійної дослідницької роботи та мати достатній рівень володіння англійською мовою або іншою іноземною мовою. У випадку докторантури вступні іспити будуть вимогою до абітурієнтів. Завдання вступних іспитів докторантури полягає у тому, щоб перевірити знання заявника про проблеми, що є змістом теми, обраної заявником із запропонованих тем докторської дисертації (Додаток № 1).

Заявник подає свій проект (теза дисертації) дисертації на словацькій мові і на одній зі світових мов, разом із заявкою (проект на словацькій мові може бути замінений проектом чеською мовою або іншою світовою мовою). Проект (тема докторської дисертації) у кількості 10 стандартних сторінок (на кожній мові) повинен містити:

- Пояснення та мотивація, чому заявник вирішив розробити обрану докторську дисертацію,

- Визначення основних напрямків та цілей заявника під час роботи над докторською дисертацією, а також методи, які заявник хотів би використовувати під час роботи над обраною темою докторської дисертації,

- Коротка характеристика заданих проблем, розроблених на основі довідників і джерел,

- Очікувані переваги підготовленої теми докторської дисертації для практики та подальшого розвитку теорії.

Додаткові вимоги до прийому до докторантури:

 • Заява повинна бути подана у необхідній формі для третього рівня вищої освіти (форма А3), відповідно до вимог та підписана: вона повинна містити інформацію про особу, форму навчання, навчальну програму, закінчене навчання у магістратурі;
 • Заявник не повинен писати предмети та оцінки магістерського навчання на сторінці 2;
 • У частині форми заявки має бути підписане резюме та квитанція про сплату комісії за вступні іспити, які потрібно додати на стор. 3;
 • Ми не потребуємо підтвердження про стан здоров'я для навчання в університеті;
 • Випускники кафедри політології Університету Олександра Дубчека в Тренчині подають копію диплома (його не треба перевіряти), додаток до диплому та свідоцтво про державний іспит. Додаток до диплому повинен містити середнє арифметичне, вирахуване з усіх закінчених предметів, а сертифікат про державний іспит повинен містити середнє арифметичне оцінок усіх предметів та захисту дипломної роботи. Випускники надсилатимуть усі ці документи до офісу кафедри політології Університету Олександра Дубчека в Тренчині;
 • Випускники інших університетів подають підтверджену копію диплома, свідоцтва про державний іспит, додаток до диплому або свідоцтво про здані іспити. Додаток до диплому (свідоцтво про здані іспити) повинен містити середнє арифметичне, яке підраховується з оцінок усіх закінчених предметів, а сертифікат про державний іспит повинен містити середнє арифметичне оцінок усіх предметів та захисту дипломної роботи. Випускники надсилатимуть усі ці документи до офісу кафедри політології Університету Олександра Дубчека в Тренчині.  

 

У випадку подання неповних необхідних даних заявка не буде розміщена у базі даних процесу подання заявки.

Заявник може надіслати лише одну заявку на програму політології та позначити лише одну форму навчання (внутрішня чи зовнішня).

Приймальна комісія оцінює результат вступного іспиту на непублічній зустрічі. Якщо заявники беруть участь у вступних іспитах, приймальна комісія приймає рішення щодо розміщення кожного кандидата на підставі успіху. Рішення про прийняття або неприйняття буде направлено заявнику поштою не пізніше ніж через 30 днів після вступного іспиту.

Інформація про програму навчання:

Теоретичні знання

Випускник цієї навчальної програми:

 • поглиблює теоретичні знання з теорії політики, теорії міжнародних відносин та поглиблює свої знання з ключових політичних понять
 • поглиблює свої знання з методології політології
 • зможе проводити самостійну наукову роботу

 

Практичні знання та навички

Випускник буде мати кваліфікацію, щоб:

 • аналізувати процеси, що відбуваються в міжнародній, європейській та світовій політиці
 • називати тенденції в сучасній політичній науці та політичній теорії, займати критичну позицію
 • характеризувати та аналізувати соціальні виклики та проблеми, що стоять перед суспільством 21 століття, і пропонувати та впроваджувати рішення
 • займати професійну позицію щодо ключових тем міжнародних відносин
 • передбачати та моделювати майбутні сценарії соціального розвитку

 

Додаткові знання, вміння та навички

Випускник буде мати кваліфікацію, щоб 

 • спілкуватися англійською або іншою мовою вільно та на професійному рівні

 

Практика:

Випускник навчальної програми «Політологія» на третьому рівні навчання отримає всі необхідні навички, знання та вміння, щоб знайти роботу у галузі, яку він обрав.

Випускник матиме адекватний теоретичний погляд на досліджувані проблеми і зможе проводити незалежну дослідницьку роботу. Випускник отримає знання про поточний стан наукових знань у даній науковій дисципліні.

У той же час план навчання розвиває спілкування, презентаційні та мовні навички кожного випускника.

Програми навчальних предметів призначені для розвитку критичного мислення кожного випускника, основою якого є відповідна база знань студентів.

З вищесказаного очевидно, що випускник застосує свій професійний досвід як фахівця з політичних та соціальних процесів у наступних напрямках:

 • державна служба та самоврядування,
 • ЗМІ,
 • агентства, що спеціалізуються на дослідженні громадської думки та маркетингових дослідженнях,
 • некомерційна діяльність,
 • міжнародні організації, а також академічна та наукова сфери.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica