Facebook Youtube Instagram
 • 50. výročie Pražskej jari

  50. výročie Pražskej jari

  Dvadsiaty prvý august dnes mnohí vnímame ako prázdninový deň. No v roku 1968 tento deň nebol obyčajným letným dňom, akým je chvalabohu dnes. Bol to deň, ktorý zmenil našu krajinu. Dnes si po päťdesiatich rokoch pripomíname nielen vpád vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie a začiatok obdobia normalizácie, ale na pozadí tragických udalostí aj ľudí s odvahou. My sme si už včera pripomenuli 50. výročie Pražskej jari a osobnosť, ktorej meno nesieme aj v názve našej univerzity, Alexandra Dubčeka. Nebál sa začať boj o demokraciu, pretože ak má čo i len jeden človek odvahu, je v presile aj proti ideológii!

 • Automobilová Junior Akadémia začína už v pondelok 20. augusta

  Automobilová Junior Akadémia začína už v pondelok 20. augusta

  Tak ako po iné roky, aj počas tohtoročných letných prázdnin zorganizuje Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne inovatívne a kreatívne vzdelávacie podujatie pre školopovinné deti. Bude však úplne iné ako doterajšie detské letné univerzity. Univerzita totiž vstúpila spolu so spoločnosťou Adient do spoločného projektu so Zväzom automobilového priemyslu a od 20. do 24. augusta organizujú Automobilovú letnú JUNIOR Akadémiu pre deti od 12 do 15 rokov. Záujem bol značný, prijať sme však mohli len 40 uchádzačov. Tí sa už môžu tešiť na zasvätenie do tajov automobilového priemyslu a učenie zážitkovou a zábavnou formou dokonca nielen na akademickej pôde, ale aj priamo v technologickom centre spoločnosti Adient. Tohtoročnú Automobilovú Junior Akadémiu organizujú univerzity a významní zamestnávatelia  v troch regiónoch – Trenčín, Trnava a Bratislava. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik prezradil časť programu, na ktorý sa deti môžu tešiť – či už pôjde o kreatívne workshopy pod vedením skúsených odborníkov a vedcov, alebo prácu so simulačným programom na Fakulte špeciálnej techniky. Tam si budú môcť naši poslucháči Junior Akadémie zajazdiť aj na ocenenom prototype terénneho pásového vozidla. Ako...

 • Trenčianska univerzita začína s obnovou svojich internátov

  Trenčianska univerzita začína s obnovou svojich internátov

  Počas nasledujúcich letných mesiacov bude na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne prebiehať čulý stavebný ruch. Vláda vyčlenila v januári tohto roku 20 miliónov eur z rozpočtu na rekonštrukciu vysokoškolských internátov. V roku 2019 a 2020 má byť uvoľnených ďalších 30 miliónov. Časť tejto sumy bola pridelená aj Trenčianskej univerzite a bude slúžiť na rekonštrukciu a modernizáciu Študentského domova, ktorý sa nachádza v areáli Fakulty špeciálnej techniky. Študenti sa teda v novom akademickom roku, začiatkom septembra, vrátia do vynovených priestorov. Trenčianska univerzita systematicky rekonštruuje a modernizuje svoje budovy aj z vlastných zdrojov. V uplynulom roku prešla rekonštrukciou študentská jedáleň, kde sa aktuálne dokončuje modernizácia jej technologického vybavenia. Vymenené boli tiež okná a zrekonštruované vnútorné priestory jednej z fakultných budov, vrátane rozšírenia wi-fi pripojenia. Rektor Jozef Habánik potvrdil, že s rekonštrukčnými prácami sa má začať hneď po slávnostných promóciách absolventov. Financie od vlády na modernizáciu internátov víta: „Zúčastnil som sa osobne rokovaní s predsedom vlády a vítam tento krok. Študenti musia mať nielen...

 • Trenčianska univerzita už tretí rok v rebríčku TOP10 vysokých škôl s najžiadanejšími absolventmi

  Trenčianska univerzita už tretí rok v rebríčku TOP10 vysokých škôl s najžiadanejšími absolventmi

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť potvrdila, že patrí do TOP desiatky najlepších vysokoškolských inštitúcií, podľa dopytu a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Po minuloročnom šiestom mieste a predtým siedmom mieste patrí Trenčianska univerzita medzi najlepších už tretí rok po sebe. Rebríček vysokých škôl realizuje každý rok portál Profesia. Zameriava sa na uplatnenie absolventov na trhu práce a umiestnenie závisí od záujmu zamestnávateľov o absolventov jednotlivých univerzít.  Trendom posledných rokov na Trenčianskej univerzite je štúdium priamo v praxi, v konkrétnych partnerských podnikoch, preto sa jej absolventi radia medzi najrýchlejšie zamestnaných. V náročnej konkurencii si však treba udržať schopnosť dostatočne pružne a flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce. Z hodnotenia môžeme vidieť aj trendy na trhu práce, kde stále prevládajú ekonomické a technické smery. Dôkazom je aj Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity, ktorá v rebríčku zaznamenala obrovský posun nahor. Podľa slov samotného rektora Jozefa Habánika toto umiestnenie nie je prekvapujúce: „My sami registrujeme, že naši študenti majú pracovné ponuky dokonca ešte pred štátnicami...

 • Na Fakulte zdravotníctva začala praktická časť štátnych skúšok

  Na Fakulte zdravotníctva začala praktická časť štátnych skúšok

  Od 21. do 31. mája 2018 na klinických pracoviskách Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a oddeleniach Fakultnej nemocnice Trenčín, prebieha praktická časť štátnych záverečných skúšok. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik spoločne s prednostom Kliniky úrazovej chirurgie MUDr. Jaroslavom Ridoškom a dekankou Fakulty zdravotníctva našej univerzity PhDr. Ivetou Matišákovou  skontrolovali priebeh záverečných skúšok. Hoci študenti majú možnosť na fakulte pracovať s najmodernejšími učebnými pomôckami, je dôležité, aby sa časť štúdia odohrávala v praxi priamo pri lôžku pacienta. Študenti absolvujú počas štúdia klinickú prax v rozsahu 1500 - 2300 hodín, preto sa následne diskutovalo s prednostom MUDr. Ridoškom o posilnení rozsahu kompetencií v rámci procesu klinickej praxe. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik skonštatoval, že trenčianski pacienti budú v dobrých rukách. „Je radosť sledovať zručnosť "hotových" ľudí do praxe. Zároveň ma takýto zážitok vždy naplní pokorou a vďačnosťou voči zdravotníckym pracovníkom, špeciálne voči zdravotným sestrám, ktoré zohrávajú podstatnú úlohu pri starostlivosti o pacienta počas jeho liečby. Naozaj úprimne ďakujem a obdivujem toto odhodlanie a...

Политология – Philosophiae doctor (PhD.) - part-time

Требования к поступающим:

Основным требованием является успешное завершение магистерской программы обучения «Политология» или аналогичной программы. Кандидат должен продемонстрировать свои способности проводить независимые исследовательские работы, а также иметь достаточный уровень знания английского языка или другого международного языка. Для зачисления в докторантуру необходимо сдать вступительные экзамены. Целью экзамена при поступлении в докторантуру является проверка глубины знаний кандидата темы диссертации, выбранной из предложенного перечня (приложение № 1).

Заявитель обязан представить проект (тема диссертации) диссертации на словацком языке и одном из международных языков, а также подать заявления по форме (проект на словацком языке может быть заменен проектом на чешском языке или другом международном языке). Данный проект (тема докторской диссертации) объемом не более 10 стандартных страниц (для каждого языка) должен содержать следующие сведения:

- Обоснование и мотивировка заинтересованности кандидата в выбранной теме докторской диссертации;

- Определение основных направлений и целей, которые хочет проработать кандидат в своей докторской диссертации, а также методов, которые задействует кандидат при написании докторской диссертации;

- Краткое описание вопросов, поставленных на основе справочных материалов и источников;

- Ожидаемая польза от докторской диссертации, написанной по выбранной теме, для практического и последующего развития теории.

 

 

Дополнительные требования для поступления в докторантуру:

 • Заявление на обучение по программе третьего уровня должно быть подано посредством заполнения соответствующей формы (форма А3), заполнено согласно требованиям и подписано - должны быть указаны следующие сведения: личные данные, форма обучения, программа обучения и завершенная магистерская программа обучения;
 • Заявителю не нужно указывать темы и примечания к магистерской программе обучения на странице 2;
 • Одной из составляющих частей формы заявления является подписанное резюме, а также квитанция об оплате вступительных испытаний, которые необходимо приложить к странице 3;
 • Нам не требуется справка о состоянии здоровья, подтверждающая возможность обучаться в университете;
 • Выпускники кафедры политологии Тренчанского университета Александра Дубчека должны приложить копию диплома (нотариальное заверение не требуется), приложение к диплому и свидетельство о сдаче государственных экзаменов. Приложение к диплому должно содержать среднеарифметический балл, рассчитанный на основе баллов по всем завершенным предметом, свидетельство о сдаче государственного экзамена также должно содержать среднеарифметический балл, рассчитанный на основе баллов по всем сданным предметам с учетом баллов, полученных за защиту дипломной работы. Выпускникам необходимо отправить все эти документы в приемную комиссию кафедры политологии Тренчанского университета Александра Дубчека;
 • Выпускники других университетов должны предоставить нотариально-заверенную копию диплома, свидетельство о сдаче государственного экзамена, приложение к диплому или ведомость сданных экзаменов. Приложение к диплому (перечень сданных экзаменов) должно содержать среднеарифметический балл, рассчитанный на основе баллов по всем завершенным предметом, свидетельство о сдаче государственного экзамена также должно содержать среднеарифметический балл, рассчитанный на основе баллов по всем сданным предметам с учетом баллов, полученных за защиту дипломной работы. Выпускникам необходимо отправить все эти документы в приемную комиссию кафедры политологии Тренчанского университета Александра Дубчека.  

 

Если данные не будут указаны в полном объеме, заявление не будет занесено в базу данных кандидатов.

Кандидат может отправить только одно заявление на обучение по программе политологии и выбрать только одну форму обучения (очную или заочную).

Приемная комиссия оценивает результаты вступительных экзаменов на закрытом заседании. Если в сдаче вступительных экзаменов участвует много кандидатов, приемная комиссия проведет отбор по результатам экзаменов. Решение о приеме или отказе заявителю будет отправлено по почте не позднее чем через 30 дней с момента сдачи вступительного экзамена.

Информация об учебной программе:

Теоретические знания

Выпускник, обучавшийся по данной программе, будет иметь:

 • глубокие теоретические знания в области политологии, теории международных отношений, а также глубокие знания по ключевым политическим вопросам;
 • глубокие знания по методологии политологии;
 • будет способен вести независимую исследовательскую работу;

 

Практические знания и навыки

Выпускник сможет:

 • анализировать происходящие процессы в международной, европейской и мировой политиках;
 • обозначать тенденции в современной политологии и теории политики, а также занимать критическую позицию;
 • Характеризовать и анализировать вопросы и проблемы общества 21-го века, а также предлагать и реализовывать решения;
 • занимать профессиональную позицию по ключевым вопросам международных отношений;
 • прогнозировать и моделировать сценарии социального развития;

 

Прикладные знания, способности и навыки

Выпускник сможет: 

 • свободно общаться на английском языке или другом международном языке на профессиональном уровне;

 

Практика:

Выпускник, обучавшийся на третьем уровне по программе «Политология», приобретет все необходимые навыки, знания и способности, которые позволят получить работу по специальности.

Выпускник будет обладать достаточным количеством теоретической информации по изученным проблемам и сможет вести независимую исследовательскую работу. Выпускник получит информацию о текущем состоянии научных знаний в изучаемой научной дисциплине.

Кроме того, данный учебный план направлен на развитие коммуникативных навыков, навыков проведения презентаций и языковых навыков у каждого выпускника.

Приведенные предметы направлены на развитие критического мышления каждого выпускника, чей базовый уровень подготовки соответствует базовому уровню знаний студента.

Исходя из приведенной выше информации, выпускник будет способен использовать собственный профессиональный опыт при работе в качестве эксперта по политическим и социальным процессам в:

 • государственных учреждениях и органах местного самоуправления;
 • средствах массовой информации;
 • агентствах, специализирующихся на исследованиях общественного мнения и рыночных исследованиях;
 • некоммерческих организациях;
 • международных организациях, а также в научной и исследовательской отраслях.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica