Facebook Youtube Instagram
 • Trenčianska univerzita už tretí rok v rebríčku TOP10 vysokých škôl s najžiadanejšími absolventmi

  Trenčianska univerzita už tretí rok v rebríčku TOP10 vysokých škôl s najžiadanejšími absolventmi

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť potvrdila, že patrí do TOP desiatky najlepších vysokoškolských inštitúcií, podľa dopytu a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Po minuloročnom šiestom mieste a predtým siedmom mieste patrí Trenčianska univerzita medzi najlepších už tretí rok po sebe. Rebríček vysokých škôl realizuje každý rok portál Profesia. Zameriava sa na uplatnenie absolventov na trhu práce a umiestnenie závisí od záujmu zamestnávateľov o absolventov jednotlivých univerzít.  Trendom posledných rokov na Trenčianskej univerzite je štúdium priamo v praxi, v konkrétnych partnerských podnikoch, preto sa jej absolventi radia medzi najrýchlejšie zamestnaných. V náročnej konkurencii si však treba udržať schopnosť dostatočne pružne a flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce. Z hodnotenia môžeme vidieť aj trendy na trhu práce, kde stále prevládajú ekonomické a technické smery. Dôkazom je aj Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity, ktorá v rebríčku zaznamenala obrovský posun nahor. Podľa slov samotného rektora Jozefa Habánika toto umiestnenie nie je prekvapujúce: „My sami registrujeme, že naši študenti majú pracovné ponuky dokonca ešte pred štátnicami...

 • Na Fakulte zdravotníctva začala praktická časť štátnych skúšok

  Na Fakulte zdravotníctva začala praktická časť štátnych skúšok

  Od 21. do 31. mája 2018 na klinických pracoviskách Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a oddeleniach Fakultnej nemocnice Trenčín, prebieha praktická časť štátnych záverečných skúšok. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik spoločne s prednostom Kliniky úrazovej chirurgie MUDr. Jaroslavom Ridoškom a dekankou Fakulty zdravotníctva našej univerzity PhDr. Ivetou Matišákovou  skontrolovali priebeh záverečných skúšok. Hoci študenti majú možnosť na fakulte pracovať s najmodernejšími učebnými pomôckami, je dôležité, aby sa časť štúdia odohrávala v praxi priamo pri lôžku pacienta. Študenti absolvujú počas štúdia klinickú prax v rozsahu 1500 - 2300 hodín, preto sa následne diskutovalo s prednostom MUDr. Ridoškom o posilnení rozsahu kompetencií v rámci procesu klinickej praxe. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik skonštatoval, že trenčianski pacienti budú v dobrých rukách. „Je radosť sledovať zručnosť "hotových" ľudí do praxe. Zároveň ma takýto zážitok vždy naplní pokorou a vďačnosťou voči zdravotníckym pracovníkom, špeciálne voči zdravotným sestrám, ktoré zohrávajú podstatnú úlohu pri starostlivosti o pacienta počas jeho liečby. Naozaj úprimne ďakujem a obdivujem toto odhodlanie a...

 • Trenčín s modernou univerzitou

  Trenčín s modernou univerzitou

         Dnes 23. mája 2018 sa konala diskusia na tému Trenčín moderné mesto, kde boli pozvaní zástupcovia významných inštitúcií a spoločností. Hostia sa vyjadrovali k aktuálnym témam týkajúcich sa mesta Trenčín a jeho budúcnosti, ako napríklad Mobilita budúcnosti, Rozvoj SMART technológií, Úloha Trenčianskej univerzity pri rozvoji mesta alebo Vízia dopravy.       Medzi hlavnými hosťami bol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, ktorý ukázal univerzitu nielen ako vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ale ako inštitúciu ktorá má v meste nezastupiteľnú úlohu a prináša inovácie prostredníctvom študentských projektov alebo aplikovaného výskumu, život v podobe prilákania mladých ľudí zo Slovenska ale aj zahraničia, priestor pre športovú a kultúrnu realizáciu obyvateľov cez univerzitný hokejový tím Gladiators alebo tanečný súbor Družba. Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti a zmluvného výskumu, investuje pomocou aktivít a projektov do mesta a jeho obyvateľov. Univerzita investovala do obnovenia Astronomickej pozorovateľne, poskytuje bezplatnú liečbu v špecializovanom centre HBO, bezplatné sieťové internetové pripojenie pre ďalších...

 • Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra

  Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra

       Tento týždeň v dňoch 22. a ž 25. mája sa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne predviedla na prezentácii vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním - Techfóre, ktoré je súčasťou Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, hneď s dvoma fakultami - Fakultou špeciálnej techniky a Fakultou priemyselných technológií v Púchove. Veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií bol usporiadaný jubilejný 25. krát a stal sa najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku.      Súčasťou veľtrhu býva aj súťaž o cenu veľtrhu, do ktorej sa zapojila aj naša univerzita. Fakulta priemyselných technológií v Púchove súťažila s Poloautomatickým zariadením na dokončovacie operácie v gumo-kovovej výrobe a CNC zariadením s prídavným laserom zostrojenými študentmi fakulty Ivanom  Labajom a Julianou Vrškovou. Poloautomatické zariadenie má tri nože na orezávanie a čistenie a využíva sa na opracovávanie pretokov vznikajúcich pri lisovaní gumo-kovových výrobkov. Zariadenie po spustení pracuje samostatne. CNC zariadenie je domácej výroby, nejedná sa o zariadenie vytvorené pomocou tzv. stavebníc a využíva na frézovanie priamu brúsku.  ...

 • Biele srdce 2018

  Biele srdce 2018

  Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek po jedenásty raz oceňovala dňa 21. mája 2018 najlepšie sestry. Ocenenie Biele srdce za obetavosť a starostlivosť si prevzalo 27 zdravotníčok z celého Slovenska. Podujatie bolo, ako každý rok, zorganizované pri príležitosti Svetového dňa sestier. Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci. Šestnásť sestier bolo ocenených v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi, osem sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka, dve sestry v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg, a jedna sestra/pôrodná asistentka za mimoriadny celoživotný prínos. Nominácie na ceny prichádzajú z celého Slovenska priamo od pacientov, zamestnávateľov, rodín a predstaviteľov „komorovej rodiny“ a musia spĺňať smernicu komory na udelenie ocenenia „Biele srdce“. Tento rok si prevzala výnimočné ocenenie aj prodekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. v kategórii Sestra pedagóg. Rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. prejavil úctu k náročnému poslaniu sestry – pedagóga a zároveň ocenil obetavú prácu všetkých...

Other countries

1. step: Submitting an application for study:

The applicant shall provide:

 1. filled application for study form Opens external link in new windowhttps://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie;
  (an email address is required to facilitate further communication);

 2. proof of payment of the fee for the admission procedure (may be from internet banking);
  The fee for the admission procedure must be paid to the Treasury account:
  IBAN: SK 1381800000007000065375,
  SWIFT: SPSRSKBA,
  Variable symbol: see the table below,
  Specific symbol: Birth number of the applicant, without a slash (/).
  You are advised to include the name and surname of the applicant in the report to the recipient.

  Faculty Fee Variable symbol
  Faculty of Social and Economic Relations 34 € 10602
  Faculty of Special Technology 25 € 10302
  Faculty of Industrial Technologies 17 € 10502
  Faculty of Healthcare 60 € 10902
  Department of Political Science 35 € 19002
  FunGlass, VILA – Joint Glass Centre 35 € 19024


 3. the decision on recognition of the education certificate (not later than the date of enrollment). (See the steps to get it below)

Send these documents to:
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911  Trenčín


2. step: Temporary stay for study purposes for students / PhD students

Third-country students who are planning to stay in Slovakia for more than 90 days have to request
a temporary stay for study purposes. The application is submitted personally either abroad at the Slovak Opens external link in new windowEmbassy /Consulate territorially competent for the foreign country or in Slovakia at the relevant foreigners' police department.

The applicant shall provide:

 1. Filled „Žiadosť o udelenie prechodného pobytu" (which means Request for a Temporary Stay; it must be filled out in Slovak);
 2. 2 current face photos 3 x 3.5 cm;
 3. a valid travel document (only for viewing);
 4. a document proving the purpose of the stay - confirmation of the school on admission to study (in Slovak);
 5. a document in the Slovak language proving sufficient financial security during the stay - a statement of the balance on the bank account held in the name of the third-country national;
 6. Extract from the Criminal Record, apostilled or superlegalised, from the country of residence of the foreigner and from every country where the foreigner has stayed for more than 90 days in the last 3 years during 6 consecutive months; each extract must be subsequently officially translated into Slovak by Slovak court translator (list of court translators can be found at Opens external link in new windowhttp://jaspi.justice.gov.sk );
 7. Foreigners who are going to study at college do not provide accommodation.

None of these documents may be older than 90 days.
Fees: EUR 4.50 for issuing a residence card
The personnel of the foreigners' police department communicate exclusively in Slovak. Therefore, we recommend those who do not speak Slovak to come to the foreigners' police department in the company of someone who does speak Slovak. 

Address of the Foreigners' police department in Trenčín:
Odbor cudzineckej polície Trenčín
Jilemnického 2, Trenčín 911 01
Tel: +421-96120-3233
Fax: +421-96120-3209 

If a temporary residence permit is granted, within 30 days of the receipt of the residence document, it is necessary to provide the foreign police department with a proof of medical examination confirming that the person concerned does not suffer from a disease threatening public health. . The proof of health check must not be older than 30 days and can only be obtained in selected Slovak Opens external link in new windowhealthcare facilities.


3. step: Recognition of full secondary education or full secondary vocational education for the purpose of continuing in study

An applicant who has successfully completed secondary education or full secondary vocational education in EU Member State or a third country is required to submit a decision on the recognition of an education certificate in order to continue the bachelor study at the Trenčín Univerzity Alexander Dubček (hereinafter referred to as TnUAD).

Recognition of an education certificate, which is a certificate of evidence of a school-leaving examination issued by a recognized secondary school in another Member State or a third country, is decided by the district office in the seat of the region after comparing the content and extent of the applicant's education with the content and extent of the education which, according to the state educational program, is required in the Slovak Republic.

The applicant shall provide:

 1. request for recognition of a document;
 2. a copy of the identity document;
 3. a certified copy of a certificate of completed education - a translation into Slovak language must be made by a court interpreter;
 4. statement of completed subjects and completed exams;
 5. confirmation from a recognized secondary school on the scope of practical training (for secondary vocational education or full secondary vocational education);
 6. verification of the authenticity of the signatures and of the stamp of the school on the certificate of completion of education by the authorities of the state of origin responsible for its verification;
 7. proof of payment of the administrative fee 30 euros.

Uvedené dokumenty zašle na adresu:

Okresný úrad Trenčín
Odbor školstva
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica