Facebook Youtube Instagram
 • Automobilová Junior Akadémia začína už v pondelok 20. augusta

  Automobilová Junior Akadémia začína už v pondelok 20. augusta

  Tak ako po iné roky, aj počas tohtoročných letných prázdnin zorganizuje Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne inovatívne a kreatívne vzdelávacie podujatie pre školopovinné deti. Bude však úplne iné ako doterajšie detské letné univerzity. Univerzita totiž vstúpila spolu so spoločnosťou Adient do spoločného projektu so Zväzom automobilového priemyslu a od 20. do 24. augusta organizujú Automobilovú letnú JUNIOR Akadémiu pre deti od 12 do 15 rokov. Záujem bol značný, prijať sme však mohli len 40 uchádzačov. Tí sa už môžu tešiť na zasvätenie do tajov automobilového priemyslu a učenie zážitkovou a zábavnou formou dokonca nielen na akademickej pôde, ale aj priamo v technologickom centre spoločnosti Adient. Tohtoročnú Automobilovú Junior Akadémiu organizujú univerzity a významní zamestnávatelia  v troch regiónoch – Trenčín, Trnava a Bratislava. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik prezradil časť programu, na ktorý sa deti môžu tešiť – či už pôjde o kreatívne workshopy pod vedením skúsených odborníkov a vedcov, alebo prácu so simulačným programom na Fakulte špeciálnej techniky. Tam si budú môcť naši poslucháči Junior Akadémie zajazdiť aj na ocenenom prototype terénneho pásového vozidla. Ako...

 • Trenčianska univerzita začína s obnovou svojich internátov

  Trenčianska univerzita začína s obnovou svojich internátov

  Počas nasledujúcich letných mesiacov bude na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne prebiehať čulý stavebný ruch. Vláda vyčlenila v januári tohto roku 20 miliónov eur z rozpočtu na rekonštrukciu vysokoškolských internátov. V roku 2019 a 2020 má byť uvoľnených ďalších 30 miliónov. Časť tejto sumy bola pridelená aj Trenčianskej univerzite a bude slúžiť na rekonštrukciu a modernizáciu Študentského domova, ktorý sa nachádza v areáli Fakulty špeciálnej techniky. Študenti sa teda v novom akademickom roku, začiatkom septembra, vrátia do vynovených priestorov. Trenčianska univerzita systematicky rekonštruuje a modernizuje svoje budovy aj z vlastných zdrojov. V uplynulom roku prešla rekonštrukciou študentská jedáleň, kde sa aktuálne dokončuje modernizácia jej technologického vybavenia. Vymenené boli tiež okná a zrekonštruované vnútorné priestory jednej z fakultných budov, vrátane rozšírenia wi-fi pripojenia. Rektor Jozef Habánik potvrdil, že s rekonštrukčnými prácami sa má začať hneď po slávnostných promóciách absolventov. Financie od vlády na modernizáciu internátov víta: „Zúčastnil som sa osobne rokovaní s predsedom vlády a vítam tento krok. Študenti musia mať nielen...

 • Trenčianska univerzita už tretí rok v rebríčku TOP10 vysokých škôl s najžiadanejšími absolventmi

  Trenčianska univerzita už tretí rok v rebríčku TOP10 vysokých škôl s najžiadanejšími absolventmi

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť potvrdila, že patrí do TOP desiatky najlepších vysokoškolských inštitúcií, podľa dopytu a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Po minuloročnom šiestom mieste a predtým siedmom mieste patrí Trenčianska univerzita medzi najlepších už tretí rok po sebe. Rebríček vysokých škôl realizuje každý rok portál Profesia. Zameriava sa na uplatnenie absolventov na trhu práce a umiestnenie závisí od záujmu zamestnávateľov o absolventov jednotlivých univerzít.  Trendom posledných rokov na Trenčianskej univerzite je štúdium priamo v praxi, v konkrétnych partnerských podnikoch, preto sa jej absolventi radia medzi najrýchlejšie zamestnaných. V náročnej konkurencii si však treba udržať schopnosť dostatočne pružne a flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce. Z hodnotenia môžeme vidieť aj trendy na trhu práce, kde stále prevládajú ekonomické a technické smery. Dôkazom je aj Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity, ktorá v rebríčku zaznamenala obrovský posun nahor. Podľa slov samotného rektora Jozefa Habánika toto umiestnenie nie je prekvapujúce: „My sami registrujeme, že naši študenti majú pracovné ponuky dokonca ešte pred štátnicami...

 • Na Fakulte zdravotníctva začala praktická časť štátnych skúšok

  Na Fakulte zdravotníctva začala praktická časť štátnych skúšok

  Od 21. do 31. mája 2018 na klinických pracoviskách Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a oddeleniach Fakultnej nemocnice Trenčín, prebieha praktická časť štátnych záverečných skúšok. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik spoločne s prednostom Kliniky úrazovej chirurgie MUDr. Jaroslavom Ridoškom a dekankou Fakulty zdravotníctva našej univerzity PhDr. Ivetou Matišákovou  skontrolovali priebeh záverečných skúšok. Hoci študenti majú možnosť na fakulte pracovať s najmodernejšími učebnými pomôckami, je dôležité, aby sa časť štúdia odohrávala v praxi priamo pri lôžku pacienta. Študenti absolvujú počas štúdia klinickú prax v rozsahu 1500 - 2300 hodín, preto sa následne diskutovalo s prednostom MUDr. Ridoškom o posilnení rozsahu kompetencií v rámci procesu klinickej praxe. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik skonštatoval, že trenčianski pacienti budú v dobrých rukách. „Je radosť sledovať zručnosť "hotových" ľudí do praxe. Zároveň ma takýto zážitok vždy naplní pokorou a vďačnosťou voči zdravotníckym pracovníkom, špeciálne voči zdravotným sestrám, ktoré zohrávajú podstatnú úlohu pri starostlivosti o pacienta počas jeho liečby. Naozaj úprimne ďakujem a obdivujem toto odhodlanie a...

 • Trenčín s modernou univerzitou

  Trenčín s modernou univerzitou

         Dnes 23. mája 2018 sa konala diskusia na tému Trenčín moderné mesto, kde boli pozvaní zástupcovia významných inštitúcií a spoločností. Hostia sa vyjadrovali k aktuálnym témam týkajúcich sa mesta Trenčín a jeho budúcnosti, ako napríklad Mobilita budúcnosti, Rozvoj SMART technológií, Úloha Trenčianskej univerzity pri rozvoji mesta alebo Vízia dopravy.       Medzi hlavnými hosťami bol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, ktorý ukázal univerzitu nielen ako vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ale ako inštitúciu ktorá má v meste nezastupiteľnú úlohu a prináša inovácie prostredníctvom študentských projektov alebo aplikovaného výskumu, život v podobe prilákania mladých ľudí zo Slovenska ale aj zahraničia, priestor pre športovú a kultúrnu realizáciu obyvateľov cez univerzitný hokejový tím Gladiators alebo tanečný súbor Družba. Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti a zmluvného výskumu, investuje pomocou aktivít a projektov do mesta a jeho obyvateľov. Univerzita investovala do obnovenia Astronomickej pozorovateľne, poskytuje bezplatnú liečbu v špecializovanom centre HBO, bezplatné sieťové internetové pripojenie pre ďalších...

Bilateral agreements countries

1. step: Submitting an application for study:

The applicant shall provide:

 1. filled application for study form Opens external link in new windowhttps://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie;
  (an email address is required to facilitate further communication);

 2. proof of payment of the fee for the admission procedure (may be from internet banking);
  The fee for the admission procedure must be paid to the Treasury account:
  IBAN: SK 1381800000007000065375,
  SWIFT: SPSRSKBA,
  Variable symbol: see the table below,
  Specific symbol: Birth number of the applicant, without a slash (/).
  You are advised to include the name and surname of the applicant in the report to the recipient.

  Faculty Fee Variable symbol
  Faculty of Social and Economic Relations 34 € 10602
  Faculty of Special Technology 25 € 10302
  Faculty of Industrial Technologies 17 € 10502
  Faculty of Healthcare 60 € 10902
  Department of Political Science 35 € 19002
  FunGlass, VILA – Joint Glass Centre 35 € 19024


 3. the decision on recognition of the education certificate (not later than the date of enrollment). (See the steps to get it below.)

Send these documents to:
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 01 Trenčín


2. step: Temporary stay for study purposes for students / PhD students

Third-country students who are planning to stay in Slovakia for more than 90 days have to request
a temporary stay for study purposes. The application is submitted personally either abroad at the Slovak Opens external link in new windowEmbassy /Consulate territorially competent for the foreign country or in Slovakia at the relevant Opens external link in new windowforeigners' police department.

The applicant shall provide:

 1. Filled „Žiadosť o udelenie prechodného pobytu" (which means Request for a Temporary Stay; it must be filled out in Slovak);
 2. 2 current face photos 3 x 3.5 cm;
 3. a valid travel document (only for viewing);
 4. a document proving the purpose of the stay - confirmation of the school on admission to study (in Slovak);
 5. a document in the Slovak language proving sufficient financial security during the stay - a statement of the balance on the bank account held in the name of the third-country national;
 6. Extract from the Criminal Record, apostilled or superlegalised, from the country of residence of the foreigner and from every country where the foreigner has stayed for more than 90 days in the last 3 years during 6 consecutive months; each extract must be subsequently officially translated into Slovak by Slovak court translator (list of court translators can be found at Opens external link in new windowhttp://jaspi.justice.gov.sk );
 7. Foreigners who are going to study at college do not provide accommodation.

None of these documents may be older than 90 days.
Fees: EUR 4.50 for issuing a residence card
The personnel of the foreigners' police department communicate exclusively in Slovak. Therefore, we recommend those who do not speak Slovak to come to the foreigners' police department in the company of someone who does speak Slovak. 

Address of the Foreigners' police department in Trenčín:
Odbor cudzineckej polície Trenčín
Jilemnického 2, Trenčín 911 01
Tel: +421-96120-3233
Fax: +421-96120-3209 

If a temporary residence permit is granted, within 30 days of the receipt of the residence document, it is necessary to provide the foreign police department with a proof of medical examination confirming that the person concerned does not suffer from a disease threatening public health. . The proof of health check must not be older than 30 days and can only be obtained in selected Slovak Opens external link in new windowhealthcare facilities.


3. step: Recognition of full secondary education or full secondary vocational education for the purpose of continuing in study

An applicant who has successfully completed secondary education or full secondary vocational education in EU Member State or a third country is required to submit a decision on the recognition of an education certificate in order to continue the bachelor study at the Trenčín Univerzity Alexander Dubček (hereinafter referred to as TnUAD).

Recognition of an education certificate, which is a certificate of evidence of a school-leaving examination issued by a recognized secondary school in another Member State or a third country, is decided by the district office in the seat of the region after comparing the content and extent of the applicant's education with the content and extent of the education which, according to the state educational program, is required in the Slovak Republic.

The applicant shall provide:

 1. request for recognition of a certificate;
 2. a copy of the identity document;
 3. a certified copy of a completed education document (translation into Slovak must be made by a court interpreter);
 4. proof of payment of the administrative fee of 5 euros.

Please send these documents to:

Okresný úrad Trenčín
Odbor školstva
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica