Študentský domov Záblatie

Študentský domov Záblatie
Ku Kyselke 34/13
911 06  Trenčín

Vlastné ubytovacie zariadenie, ktoré  sa nachádza v tichej okrajovej časti Trenčína, hneď vedľa budovy Fakulty špeciálnej techniky. Do centra mesta je možnosť dopraviť sa autobusmi MHD.

Vybavenie:

 • dvojposteľové izby s pripojením na internet a so spoločnými sprchami
 • univerzitná jedáleň
 • bufet
 • kuchynky pre študentov
 • práčka
 • telocvičňa a vonkajšie športové plochy
 • študentský park s možnosťou relaxu, lavičkami, pódiom a vonkajším ohniskom
 • blízko obchod s potravinami

Cena 66,00€ za mesiac.

Kapacita internátu 96 miest.


Každý ubytovaný študent je povinný dodržiavať poriadok Študentského domova.

Kontakt:

 • správca: Ivan Ďuďák, ivan.dudak@tnuni.sk, 032/7400 264, 0904 109 484
 • vrátnica: 032/7444 177
 • Trenčianska univerzita: Ing. Michaela Nagyová, ubytovanie@tnuni.sk, 032/7400 125

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica