Školský internát Púchov

Školský internát Púchov
I. Krasku 492/32
020 32 Púchov

Zmluvné ubytovacie zariadenie internátneho typu, ktoré patrí k Strednej spojenej škole Púchov. Slúži predovšetkým k ubytovaniu študentov Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove. Nachádza sa hneď vedľa budovy fakulty neďaleko od centra mesta, kam je možnosť dopraviť sa aj autobusmi MHD. 

Vybavenie:

  • dvojposteľové štandardne vybavené izby s pripojením na internet
  • sociálne zariadenie je spoločné, zrekonštruované
  • spoločenská miestnosť
  • kuchynka pre študentov
  • vonkajšie športové plochy
  • v blízkom okolí obchod s potravinami, ostatné služby v centre mesta

Cena 85,00€ za mesiac.

Kapacita internátu pre TnUAD 30 miest.


Každý ubytovaný študent je povinný dodržiavať poriadok Školského internátu.

Kontakt:

  • Školský internát: Mgr. Svetlana Dianová, svetlana.dianova@sospuchov.sk, 0901 918 404
  • Trenčianska univerzita: Ing. Michaela Nagyová, ubytovanie@tnuni.sk, 032/7400 125

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica