Termíny a podmienky podávania žiadostí

Termíny a podmienky podania žiadosti pre novoprijatých študentov (platí aj pre študentov pokračujúcich na 2. stupeň):

  • Žiadosť o ubytovanie si môžu študenti podať len prostredníctvom Akademického Informačného Systému (AIS2).
  • Podávanie žiadostí sa v systéme (AIS2) aktivuje až po odoslaní e-návratky.
  • Termín podávania žiadostí: 15. 07. 2024 – 15. 08. 2024 (Manuál).
  • Oznámenie o pridelení ubytovania dostanú študenti najneskôr do 31. 08. 2024 na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v žiadosti o prijatie na univerzitu.
  • Žiadosť o ubytovanie si musia študenti podať na každý akademický rok zvlášť.

Termíny a podmienky podania žiadosti pre pokračujúcich študentov:

  • Žiadosť o ubytovanie si môžu študenti podať len elektronicky prostredníctvom Akademického Informačného Systému (AIS2).
  • Termín podávania žiadostí: 01. 07. 2024 - 14. 07. 2024 (Manuál).
  • Oznámenie o pridelení ubytovania dostanú študenti najneskôr do 30. 07. 2024 na študentskú e-mailovú adresu, ktorá mu bola pridelená univerzitou na začiatku štúdia.
  • Žiadosť o ubytovanie si musia študenti podať na každý akademický rok zvlášť.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica