Školský internát Púchov

Školský internát Púchov
I. Krasku 492/32
020 32  Púchov

Termín ubytovania pre študentov, ktorým bol pridelený internát:         

 • 26. 9. 2021 – nedeľa od 18:00 – 22:00
 • Od 27. 9.2021 (pondelok) je možné sa ubytovať v priebehu dňa

Počas dopoludňajších hodín NIE JE MOŽNÉ ubytovať sa!!!

Cena za ubytovanie:

 1. 75 EUR - mesačný poplatok ak sú na izbe dvaja – platí sa bankovým prevodom dopredu, najneskôr do 24. 9. 2021
  (Pri ubytovaní v mesiaci september je potrebné uhradiť 10 EUR za september + 225 EUR za október až december.) Suma 235 EUR (bez bielizne) + 100 EUR vratná kaucia + 5 EUR nástupný poplatok + 15 EUR bielizeň

 2. 90 EUR - mesačný poplatok ak je na izbe jeden (bude umožnené len v prípade voľných kapacít, po odsúhlasení u pani Ivety Dürešovej) – platí sa bankovým prevodom dopredu, najneskôr do 24. 9. 2021
  (Pri ubytovaní v mesiaci september je potrebné uhradiť 12 EUR za september + 270 EUR za október až december.)
  Suma 282 EUR (bez bielizne) + 100 EUR vratná kaucia + 5 EUR nástupný poplatok + 15 EUR bielizeň
 • 5 EUR – nástupný poplatok - platí sa bankovým prevodom jednorazovo spolu s platbou za ubytovanie
 • 5 EUR – mesačný príplatok za používanie posteľnej bielizne, platí sa bankovým prevodom spolu s platbou za ubytovanie
  (
  platia iba študenti, ktorí majú záujem používať internátnu posteľnú bielizeň.)

 • 100 EUR – vratná kaucia – platí sa bankovým prevodom spolu s platbou za ubytovanie
  (Vratná kaucia – záloha na prípadné vzniknuté škody, sa po skončení ubytovania vráti, pokiaľ sa nezistia škody na izbe zavinené študentom.)


  IBAN SK69 8180 0000 0070 0063 0944
  variabilný symbol: prihlásený študent bude mať pridelený VS
  konštantný symbol: 0308
  Správa pre príjemcu: meno a priezvisko študenta
  Suma na úhradu:
 1. 340 EUR bez bielizne (10 + 225 + 5 +100)
  355 EUR s bielizňou (10 + 225 + 5 +15 + 100)

 2. 387 EUR bez bielizne (12 + 270 + 5 + 100)
  402 EUR s bielizňou (12 + 270 + 5 + 15 + 100)

Študent predloží pri ubytovaní:

 • občiansky preukaz (zahraničný študent pas),
 • potvrdenie o zaplatení poplatkov za ubytovanie a vratnej kaucie.

Každý ubytovaný študent je povinný dodržiavať školský poriadok Školského internátu pri SŠ Púchov

Kontakt:

 • Školský internát: Iveta Dürešová, iveta.duresova@spojskolapu.sk, 0901 918 404
 • Trenčianska univerzita: Ing. Michaela Nagyová, ubytovanie@tnuni.sk, 032/7400 125

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica