Facebook Youtube Instagram

Školský internát Púchov

Zmluvné zariadenie
Školský internát Púchov
I. Krasku 492/32
020 32  Púchov

Termín ubytovania pre študentov, ktorým bol pridelený internát na akademicky rok 2020/2021:         

  • 20. 9. 2020 (nedeľa) 18:00 – 22:00
  • 21. 9. – 25. 9. 2020 (pondelok – piatok) 12:00 – 22:00
    (Počas dopoludňajších hodín nie je možné ubytovať sa.)

Cena za ubytovanie:

a) 75 EUR - ak sú na izbe dvaja

(Pri ubytovaní v mesiaci september sa platí časť za september 25 EUR + tri mesiace dopredu 3 x 75 EUR.)

b) 90 EUR - ak je na izbe jeden (len v prípade voľných kapacít, po odsúhlasení u Mgr. Dianovej)

(Pri ubytovaní v mesiaci september sa platí časť za september 30 EUR + tri mesiace dopredu 3 x 90 EUR.)

5 EUR – nástupný jednorazový poplatok

5 EUR – mesačný príplatok v prípade používania internátnej posteľnej bielizne

100 EUR – vratná kaucia

(Vratná kaucia na prípadné vzniknuté škody, sa po skončení ubytovania vráti, pokiaľ sa nezistia škody na izbe zavinené študentom.)

Platbu je potrebné uskutočniť bankovým prevodom najneskôr do 15. 9. 2020.

IBAN SK69 8180 0000 0070 0063 0944
variabilný symbol: prihlásený študent bude mať pridelený VS
konštantný symbol: 0308
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko študenta
Suma na úhradu:

a)  355 EUR bez bielizne (25 za sept. + 225 za okt. až dec. + 5 nástupný poplatok + 100 vratná kaucia)

     370 EUR s bielizňou (25 za sept. + 225 za okt. až dec. + 5 nástupný poplatok +15 bielizeň + 100 vratná kaucia)

b)  405 EUR bez bielizne (30 za sept. + 270 za okt. až dec. + 5 nástupný poplatok + 100 vratná kaucia)

        420 EUR s bielizňou (30 za sept. + 270 za okt. až dec. + 5 nástupný poplatok + 15 bielizeň + 100 vratná kaucia)

Študent predloží pri ubytovaní:

  • občiansky preukaz (zahraničný študent pas),
  • potvrdenie o úhrade poplatkov za ubytovanie.

Každý ubytovaný študent je povinný dodržiavať školský poriadok Školského internátu pri SŠ Púchov.

Kontakt:

  • Školský internát: Mgr. Svetlana Dianová, svetlana.dianova@sospuchov.sk, 0901 918 404
  • Trenčianska univerzita: Ing. Michaela Nagyová, ubytovanie@tnuni.sk, 032/7400 125

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica