Školský internát Púchov

Školský internát Púchov
Krasku 492/32
020 32Púchov

Termín ubytovania pre študentov, ktorým bol pridelený internát:

 • 25. 09. 2022 – nedeľa od 18:00 – 22:00
 • Od 26. 09.2022 (pondelok) je možné sa ubytovať v čase od 14,00 hod

Počas dopoludňajších hodín NIE JE MOŽNÉ ubytovať sa!!!

Cena za ubytovanie:

 • a) 85 EUR - mesačný poplatok ak sú na izbe dvaja – platí sa bankovým prevodom mesačne dopredu, najneskôr do 24. v mesiaci na nasledujúci mesiac
  (Pri ubytovaní v mesiaci september je potrebné uhradiť 14,17 EUR za september (bez bielizne) + 100 EUR vratná kaucia + 5 EUR nástupný poplatok + 5 EUR bielizeň do 24.9.2022/
 • b) 95 EUR - mesačný poplatok ak je na izbe jeden (bude umožnené len v prípade voľných kapacít, po odsúhlasení u Mgr. Svetlany Dianovej) – platí sa bankovým prevodom mesačne dopredu, najneskôr do 24. v mesiaci na nasledujúci mesiac.
  (Pri ubytovaní v mesiaci september je potrebné uhradiť 15,84 EUR za september (bez bielizne) + 100 EUR vratná kaucia + 5 EUR nástupný poplatok + 5 EUR bielizeň do 24.9.2022/
 • 5 EUR – nástupný poplatok - platí sa bankovým prevodom jednorazovo spolu s platbou za ubytovanie
 • 5 EUR – mesačný príplatok za používanie posteľnej bielizne, platí sa bankovým prevodom spolu s platbou za ubytovanie
  (
  platia iba študenti, ktorí majú záujem používať internátnu posteľnú bielizeň.)
 • 100 EUR – vratná kaucia – platí sa bankovým prevodom spolu s platbou za ubytovanie
  (Vratná kaucia – záloha na prípadné vzniknuté škody, sa po skončení ubytovania vráti, pokiaľ sa nezistia škody na izbe zavinené študentom.)

  IBAN SK69 8180 0000 0070 0063 0944
  variabilný symbol: prihlásený študent bude mať pridelený VS
  konštantný symbol: 0308
  Správa pre príjemcu: meno a priezvisko študenta
  Suma na úhradu za september 2022:
  • 119,17 EUR bez bielizne (14,17+ 5 +100)
   124,17 EUR s bielizňou (14,17 + 5 +5 + 100)
  • 120,84 EUR bez bielizne (15,84 + 5 + 100)
   125,84 EUR s bielizňou (15,84 + 5 + 5 + 100)

Študent predloží pri ubytovaní:

 • občiansky preukaz (zahraničný študent pas),
 • potvrdenie o zaplatení poplatkov za ubytovanie a vratnej kaucie.

Každý ubytovaný študent je povinný dodržiavať školský poriadok Školského internátu pri SŠ Púchov

Kontakt:

 • Školský internát: Svetlana Dianová, svetlana.dianova@spojskolapu.sk, 0901 918 404
 • Trenčianska univerzita: Ing. Michaela Nagyová, ubytovanie@tnuni.sk, 032/7400 125

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica