Školský internát Púchov

Školský internát Púchov
I. Krasku 492/32
020 32Púchov

Termín ubytovania pre študentov, ktorým bol pridelený internát:

 • 24. 09. 2023 – nedeľa od 18:00 – 22:00
 • Od 25. 09.2023 (pondelok) je možné sa ubytovať v čase od 14,00 hod

Počas dopoludňajších hodín NIE JE MOŽNÉ ubytovať sa!!!

Cena za ubytovanie:

 • a) 85 EUR - mesačný poplatok ak sú na izbe dvaja – platí sa bankovým prevodom mesačne dopredu, najneskôr do 24. v mesiaci na nasledujúci mesiac
  (Pri ubytovaní v mesiaci september je potrebné uhradiť poplatok za mesiac september aj október do 22.9.2023.)
 • b) 95 EUR -mesačný poplatok ak je na izbe jeden (bude umožnené len v prípade voľných kapacít, po odsúhlasení u Mgr. Svetlany Dianovej) – platí sa bankovým prevodom mesačne dopredu, najneskôr do 24. v mesiaci na nasledujúci mesiac.
 • 5 EUR–nástupný poplatok - platí sa bankovým prevodom jednorazovo spolu s platbou za ubytovanie v mesiaci september
 • 5 EUR–mesačný príplatok za používanie posteľnej bielizne, platí sa bankovým prevodom spolu s platbou za ubytovanie
  (platia iba študenti, ktorí majú záujem používať internátnu posteľnú bielizeň.)
 • 100 EUR – vratná kaucia – platí sa bankovým prevodom spolu s platbou za ubytovanie
  (Vratná kaucia – záloha na prípadné vzniknuté škody, sa po skončení ubytovania vráti, pokiaľ sa nezistia škody na izbe zavinené študentom.)

  IBAN SK69 8180 0000 0070 0063 0944
  variabilný symbol: prihlásený študent bude mať pridelený VS
  konštantný symbol: 0308
  Správa pre príjemcu: meno a priezvisko študenta

  Suma na úhradu za september a október 2023:
  a) 209,83 EUR bez bielizne (19,83+ 5 +100+85)
      219,93 EUR s bielizňou (19,83 + 5 +5 + 100+85+5)

  b) 222,16 EUR bez bielizne (22,16 + 5 + 100+95)
      232,16,84 EUR s bielizňou (22,16 + 5 + 5 + 100+95+5)

Študent predloží pri ubytovaní:

 • občiansky preukaz (zahraničný študent pas),
 • potvrdenie o zaplatení poplatkov za ubytovanie a vratnej kaucie.

Každý ubytovaný študent je povinný dodržiavať školský poriadok Školského internátu pri SŠ Púchov

Kontakt:

 • Školský internát: Svetlana Dianová, svetlana.dianova@spojskolapu.sk, 0901 918 404
 • Trenčianska univerzita: Ing. Michaela Nagyová, ubytovanie@tnuni.sk, 032/7400 125

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica