Najčastejšie kladené otázky

Kedy a ako sa dozviem, či som dostal ubytovanie?
Po skončení jednotlivého kola podávania žiadostí, budete informovaný prostredníctvom e-mailu, či Vám bolo udelené ubytovanie.

Keď je internát, ktorý som si vybral v žiadosti, už plne obsadený, musím podávať žiadosť opäť pre iný internát?
Výber internátu je len orientačný. Samozrejme sa snažíme prihliadnuť na to, ktorý internát ste uprednostnili. V prípade, že je daný internát už obsadený, ponúkneme Vám miesto na inom internáte.

Kedy mám nárok na ubytovanie?
Nárok na ubytovanie sa riadi podľa kritérií na ubytovanie.

Keď som ubytovaný v ŠD Záblatie, kde sa dozviem, koľko mám platiť za ubytovanie?
Študenti ubytovaní v ŠD Záblatie, majú predpisy platieb v AISe. Je tam tiež možnosť zaplatiť prostredníctvom QR kódu.


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica