Prolongácia ISIC

Aktuálne informácie o spôsobe predĺženia platnosti preukazu študenta ISIC pre akademický rok 2023/2024 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 • Preukaz denného študenta ISIC je aktuálne platný už len do 09.2023.
 • Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺženie platnosti do 9.2023 (elektronické a vizuálne predĺženie).
 • Predlžovanie platnosti preukazu a tým aj platnosti licencie ISIC bude pre akademický rok 2023/2024 realizované na jednotlivých študijných oddeleniach. Predĺženie platnosti preukazu je možné až po absolvovaní zápisu.

Predĺženie platnosti preukazu ISIC bude možné po uhradení poplatku 12,00 € za známku ISIC 09/2024. (Bližšie informácie o platbe nájdete na https://tnuni.sk/studenti/studentske-preukazy/studentske-preukazy/poplatky/

 Predĺžte si platnosť študentského preukazu známkou ISIC 09/2024

 • Bez tejto známky po 01. 10. 2023 nemáte platný preukaz a platnú licenciu ISIC a Váš preukaz bude vyradený z medzinárodnej databázy platných ISIC preukazov!
 • Svet zliav sa pred Vami uzavrie nielen vo svete, ale aj na Slovensku.
 • Spolu so známkou ISIC dostanete aj informačného sprievodcu, ktorý obsahuje špeciálne kupóny na extra zľavy.
 • ISIC aplikácia pre držiteľov preukazov ISIC – Váš preukaz, zľavy a kupóny v mobile. Viac informácií a možnosť stiahnuť tu: https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/.

POSTUP PREDĹŽENIA PLATNOSTI ŠTUDENTSKÉHO PREUKAZU ZNÁMKOU ISIC 09/2024

 • Absolvujte zápis,
 • študijné referentky Vám nalepia známku ISIC 09/2024 na preukaz ISIC,
 • aktivácia preukazu ISIC pre akademický rok 2023/2024 pre dopravnú časť je možná priložením na
  univerzitný terminál od 01.09.2023.

UNIVERZITNÉ TERMINÁLY:

 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín – budova „B“ terminál pri vrátnici.
 • Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Študentská 3, 911 50 Trenčín – budova „C“ terminál pri vrátnici.
 • Fakulta špeciálnej techniky, Ku kyselke 469, 911 06 Trenčín – terminál v hlavnej budove pri vrátnici.
 • Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove, I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov – terminál v budove internátu pri vrátnici.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica