Poplatky

Preukaz študenta ISIC – denný študent/duplikát    22,00 €

Preukaz externého študenta/duplikát         9,00 €

Prolongačná známka ISIC             12,00 €

Prolongačná známka EXTERNISTA            3,00 €

Adresa:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

Poplatky za preukaz študenta sa uhrádzajú výlučne bezhotovostne na účet:

Banka:       Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu:         SK1381800000007000065375

SWIFT kód:          SPSRSKBA (pri zahraničných platbách)

Špecifický symbol: - ID osoby, ktoré je uvedené v AISe

Variabilný symbol (podľa súčasti):

FŠT     10301

FPT     10501

FSEV      10601

FZ       10901

CUP PLT     19001

FunGlass       10701

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko študenta.


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica