Poplatky

Preukaz študenta v dennej forme štúdia – ISIC     22,00 €

Preukaz študenta v externej forme štúdia        9,00 €

Prolongačná známka ISIC              12,00 €

Prolongačná známka EXTERNISTA          2,50 €

 

Adresa:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50  Trenčín

 

Poplatky za preukaz študenta sa uhrádzajú výlučne bezhotovostne na účet:

Banka:       Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu:      SK1381800000007000065375

SWIFT kód:     SPSRSKBA (pri zahraničných platbách)

Špecifický symbol:    - ID osoby, ktoré je uvedené v AISe

Variabilný symbol (podľa súčasti):    

FŠT        10301

FPT        10501

FSEV         10601

FZ         10901

CUP PLT      19001

FunGlass – VILA    10701 

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača alebo študenta 


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica