Centrum podpory

Zabezpečuje komplexnú, metodickú a koordinačnú podporu pre študentov so špecifickými potrebami. Metodicky riadi a koordinuje študijných poradcov, kariérnych poradcov, koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami, koordinátorov pre zahraničných študentov a ďalších.

Centrum podpory metodicky riadi a koordinuje prorektor pre výchovu a vzdelávanie.

Ing. Martin Šrámka, PhD.

tel.: +421 32 74 00 105
e-mail: martin.sramka@tnuni.sk


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica