Ubytovací referát

Naša univerzita poskytuje ubytovanie pre študentov vo vlastnom Študentskom domove Záblatie a 3 zmluvných ubytovacích zariadeniach:

Zoznam ubytovacích zariadení pre študentov TnUAD:

  • Študentský domov ZÁBLATIE
  • Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne
  • Ubytovňa JANKA
  • Školský internát PÚCHOV

Viac informácií:
https://tnuni.sk/studenti/ubytovanie/