Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo je zamerané na podporu osobnostného rozvoja a udržanie psychického zdravia. Poskytovanie psychologického poradenstva pre študentov FSEV sa môže týkať týchto situácií:

  • študijné problémy: nezvládanie techniky štúdia, strach zo zlyhania, skúškové úzkosti, úzkosti z vystupovania, demotivácia, vyčerpanosť, potreba zvyšovať efektivitu procesu učenia sa,
  • vzťahové problémy: absencia priateľských vzťahov, osamelosť, komunikačné problémy, problémy so spolubývajúcimi,
  • osobnostné problémy: nespokojnosť so sebou, lepšie sebapoznanie, hľadanie pozitívneho vzťahu k sebe samému a vlastnej hodnoty, problémy zvládania náročných životných situácií.

Psychologické poradenstvo je proces, v ktorom sa psychológ stretáva s klientom, aby spoločne preskúmali ťažkosti a hľadali možnosti zlepšenia. Nevyhnutným predpokladom úspešnej poradenskej práce je aktívna spolupráca klienta. Poradenský vzťah, ktorý sa medzi klientom a psychológom vytvára, sa vyznačuje vysokým stupňom dôvery a zárukou diskrétnosti.

Viac informácií pre jednotlivé fakulty