Kariérny poradca

Kariérne poradenstvo je služba študentom v rámci starostlivosti o študenta a budovanie jeho kariéry. Obsahom poradenstva je pomáhať študentom pri rozhodovaní o výbere študijného programu v súlade s jeho záujmami, podpora a rozvoj zručností a návykov študentov pri budovaní svojej kariéry, poradenstvo pri výbere a získaní prvého zamestnania a adaptácie v zamestnaní. Cieľom profesionálneho sprevádzania je zvyšovať uplatniteľnosť absolventov fakulty v odbore.

Kariérne poradenstvo zahŕňa komplex služieb pre študentov a poskytuje tri úrovne poradenskej intervencie:

  • poskytovanie kariérových informácií – poskytovanie informácií o vzdelávacích a pracovných príležitostiach
  • profesionálna orientácia – služby súvisiace s výberom vzdelávania a uplatnenia sa na trhu práce
  • kariérne poradenstvo – individuálny poradenský vzťah medzi poradcom a klientom v oblasti osobného kariérneho rozvoja

Viac informácií pre jednotlivé fakulty