Centrum podpory TnUAD

Potrebuješ poradiť so štúdiom, vlastnou kariérou, chceš počas štúdia vycestovať, alebo si zahraničný študent? Máš zdravotný handicap, prípadne potrebu odbornej rady od kvalifikovaného psychológa? Máš otázky ohľadom ubytovania, možnosti získania štipendia či pôžičky? Tak klikni na ikonu nižšie a neváhaj kontaktovať zodpovedného koordinátora za danú oblasť.


Centrum podpory TnUAD je riadené prorektorom pre výchovu a vzdelávanie, ktorý metodicky riadi a koordinuje študijných poradcov, kariérnych poradcov, koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami, koordinátorov pre zahraničných študentov a ďalších. Cieľom Centra podpory TnUAD je zabezpečenie dostatočnej, včasnej a adresnej podpory pre všetkých študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne tak, aby mohli napredovať v štúdiu, a po vysokej škole mali hladký prechod na trh práce i do  života.

Centrum podpory TnUAD metodicky riadi a koordinuje prorektor pre výchovu a vzdelávanie.

Ing. Martin Šrámka, PhD.
tel.: +421 32 74 00 105
e-mail: martin.sramka@tnuni.sk