Facebook Youtube Instagram

Kontakty

Študentská jedáleň
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Študentská 2
911 50 Trenčín

Ľubica Peťovská
tel.: 032/7400 167
e-mail: lubica.petovska@tnuni.sk


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica