Facebook Youtube Instagram

Kontakty

Študentská jedáleň
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Študentská 2
911 50 Trenčín

 

Janka Reková – vedúca ŠJ
tel.: 032/7400 168
e-mail: janka.rekova@tnuni.sk

 

Ľubica Peťovská
tel.: 032/7400 167
e-mail: lubica.petovska@tnuni.sk

 

Kuchyňa
tel.: 032/7400 114


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica