Kontakty

Študentská jedáleň
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Študentská 2
911 50 Trenčín

Ing. Viera Kadlecová
tel.: 032/7400 189
e-mail: viera.kadlecova@tnuni.sk

Ing. Alena Chudá
tel.: 032/7400 124
e-mail: alena.chuda@tnuni.sk


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica