Facebook Youtube Instagram

Cenník

Cenník jedál pre študentov a doktorandov TnUAD v ŠJ - Študentská 2 a v ŠJ – Záblatie.

 

Príspevok zo ŠR

Príspevok TnUAD

Doplatok študenta

Plná cena jedla

Menu 1

1,00 €

0,40 €

2,20 €

3,60 €

Menu 2

1,00 €

0,40 €

2,20 €

3,60 €

Špeciálne menu

1,00 €

0,40 €

2,60 €

4,00 €


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica