Facebook Youtube Instagram

Cenník

Študentská jedáleň TnUAD - cena stravného lístka od 6.5.2019
Študent Zamestnanec Dôchodca TnUAD
Cena stravného lístka v Eur 2,50 1,27 3,80
Príspevok TnUAD 0,40 2,31 0,40
Príspevok zo Sociálneho fondu 0,00 0,62 0,00
Dotácia MŠVaŠ SR 1,30 0,00 0,00
Hodnota jedla  4,20 4,20 4,20

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica