Cenník

Študentská jedáleň TnUAD - cena stravného lístka

ŠJ -Študentská, Záblatie   5,50 €
  Študent Zamestnanec
Cena stravného lístka v Eur 3,60 € 1,24 €
Príspevok TnUAD 0,40 € 3,07 €
Príspevok zo Sociálneho fondu 0,00 € 1,19 €
Dotácia MŠVaŠ SR 1,50 € 0,00 €
Hodnota jedla  5,50 € 5,50 €

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica