Cenník

Študentská jedáleň TnUAD - cena stravného lístka od 1.4.2020
Študent Zamestnanec
Cena stravného lístka v Eur 2,40 1,00
Príspevok TnUAD 0,40 2,31
Príspevok zo Sociálneho fondu 0,00 0,89
Dotácia MŠVaŠ SR 1,40 0,00
Hodnota jedla  4,20 4,20

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica