Cenník

Študentská jedáleň TnUAD - cena stravného lístka

ŠJ -Študentská, Záblatie   5,50 €
  Študent Zamestnanec
Cena stravného lístka v Eur 3,10 € 1,09 €
Príspevok TnUAD 0,40 € 3,22 €
Príspevok zo Sociálneho fondu 0,00 € 1,19 €
Dotácia MŠVaŠ SR 2,00 € 0,00 €
Hodnota jedla  5,50 € 5,50 €

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica