Cenník

Študentská jedáleň TnUAD - cena stravného lístka od 01. 02. 2022
ŠJ -Študentská, Záblatie   5,40 €
  Študent Zamestnanec
Cena stravného lístka v Eur 3,60 € 1,40 €
Príspevok TnUAD 0,40 € 2,81 €
Príspevok zo Sociálneho fondu 0,00 € 1,19 €
Dotácia MŠVaŠ SR 1,40 € 0,00 €
Hodnota jedla  5,40 € 5,40 €

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica