Facebook Youtube Instagram
 • Trenčín s modernou univerzitou

  Trenčín s modernou univerzitou

         Dnes 23. mája 2018 sa konala diskusia na tému Trenčín moderné mesto, kde boli pozvaní zástupcovia významných inštitúcií a spoločností. Hostia sa vyjadrovali k aktuálnym témam týkajúcich sa mesta Trenčín a jeho budúcnosti, ako napríklad Mobilita budúcnosti, Rozvoj SMART technológií, Úloha Trenčianskej univerzity pri rozvoji mesta alebo Vízia dopravy.       Medzi hlavnými hosťami bol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, ktorý ukázal univerzitu nielen ako vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ale ako inštitúciu ktorá má v meste nezastupiteľnú úlohu a prináša inovácie prostredníctvom študentských projektov alebo aplikovaného výskumu, život v podobe prilákania mladých ľudí zo Slovenska ale aj zahraničia, priestor pre športovú a kultúrnu realizáciu obyvateľov cez univerzitný hokejový tím Gladiators alebo tanečný súbor Družba. Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti a zmluvného výskumu, investuje pomocou aktivít a projektov do mesta a jeho obyvateľov. Univerzita investovala do obnovenia Astronomickej pozorovateľne, poskytuje bezplatnú liečbu v špecializovanom centre HBO, bezplatné sieťové internetové pripojenie pre ďalších...

 • Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra

  Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra

       Tento týždeň v dňoch 22. a ž 25. mája sa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne predviedla na prezentácii vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním - Techfóre, ktoré je súčasťou Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, hneď s dvoma fakultami - Fakultou špeciálnej techniky a Fakultou priemyselných technológií v Púchove. Veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií bol usporiadaný jubilejný 25. krát a stal sa najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku.      Súčasťou veľtrhu býva aj súťaž o cenu veľtrhu, do ktorej sa zapojila aj naša univerzita. Fakulta priemyselných technológií v Púchove súťažila s Poloautomatickým zariadením na dokončovacie operácie v gumo-kovovej výrobe a CNC zariadením s prídavným laserom zostrojenými študentmi fakulty Ivanom  Labajom a Julianou Vrškovou. Poloautomatické zariadenie má tri nože na orezávanie a čistenie a využíva sa na opracovávanie pretokov vznikajúcich pri lisovaní gumo-kovových výrobkov. Zariadenie po spustení pracuje samostatne. CNC zariadenie je domácej výroby, nejedná sa o zariadenie vytvorené pomocou tzv. stavebníc a využíva na frézovanie priamu brúsku.  ...

 • Biele srdce 2018

  Biele srdce 2018

  Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek po jedenásty raz oceňovala dňa 21. mája 2018 najlepšie sestry. Ocenenie Biele srdce za obetavosť a starostlivosť si prevzalo 27 zdravotníčok z celého Slovenska. Podujatie bolo, ako každý rok, zorganizované pri príležitosti Svetového dňa sestier. Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci. Šestnásť sestier bolo ocenených v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi, osem sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka, dve sestry v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg, a jedna sestra/pôrodná asistentka za mimoriadny celoživotný prínos. Nominácie na ceny prichádzajú z celého Slovenska priamo od pacientov, zamestnávateľov, rodín a predstaviteľov „komorovej rodiny“ a musia spĺňať smernicu komory na udelenie ocenenia „Biele srdce“. Tento rok si prevzala výnimočné ocenenie aj prodekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. v kategórii Sestra pedagóg. Rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. prejavil úctu k náročnému poslaniu sestry – pedagóga a zároveň ocenil obetavú prácu všetkých...

 • Menovanie dekanky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov

  Menovanie dekanky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov

  Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., na základe návrhu Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, vymenoval dňa 14. mája 2018 Ing. Evu Ivanovú, CSc. do funkcie dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD, na prvé štvorročné funkčné obdobie s platnosťou od 20. mája 2018. Rektor pri tejto príležitosti tiež poďakoval doterajšiemu dekanovi doc. Mgr. Sergejovi Vojtovičovi, DrSc., ktorý fakultu viedol v súlade so zákonným ustanovením dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia, za odvedenú prácu v prospech rozvoja fakulty a novej dekanke poprial pri plnení náročných úloh a povinností veľa síl a úspechov. Novozvolená dekanka poďakovala za prejavenú dôveru a vyjadrila presvedčenie v pokračovaní dobre naštartovaného kvalitatívneho rozvoja fakulty a univerzity, najmä s ohľadom na rozvoj akreditovaných študijných programov v oblasti personálneho manažmentu, riadenia ľudských zdrojov, regionálnej ekonomiky a verejnej správy. Za perspektívu označila možnosť štúdia na Slovensku atraktívneho programu Ľudské zdroje a personálny manažment, ktorý poskytujeme aj v anglickom jazyku.

 • Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa

  Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa

  Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne udelila na svojom slávnostnom zasadnutí, v stredu 25. apríla 2018, čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne významným odborníkom v oblasti vedy a výskumu Ing. Jaroslavovi Holečkovi, PhD. a prof. Ing. Jozefovi Zajacovi, CSc.  Čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je ocenením vzájomných vzťahov a prínosu Ing. Jaroslava Holečka, PhD. ako medzinárodne uznávanej osobnosti v oblasti priemyselného inžinierstva so zameraním na manažment ľudských zdrojov, vzdelávanie a riadenie výkonnosti zamestnancov. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. pôsobil vo funkcii prezidenta Zväzu automobilového priemyslu a ako zástupca zamestnávateľských zväzov inicioval transformáciu odborného vzdelávania a prípravy absolventov pre potreby trhu práce. Vzhľadom na významný osobný prínos pri etablovaní a rozvoji Trenčianskej univerzity a  prínos vo vedecko – výskumnej oblasti, udelila Vedecká rada TnUAD Čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Ing. Jozefovi Zajacovi, CSC. v oblasti vedy a výskumu. Oceňujeme vzájomné...

RSS

Aktuality

24.05.2018

Výberové konanie - odborný asistent - Politológia

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom...

Kategória: Výberové konania

23.05.2018

Trenčín s modernou univerzitou

Trenčín s modernou univerzitou

       Dnes 23. mája 2018 sa konala diskusia na tému Trenčín moderné mesto, kde boli pozvaní zástupcovia významných inštitúcií a spoločností. Hostia sa vyjadrovali...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

22.05.2018

Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra

Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra

     Tento týždeň v dňoch 22. a ž 25. mája sa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne predviedla na prezentácii vysokých škôl a univerzít...

Kategória: Správy rektora

22.05.2018

Biele srdce 2018

Biele srdce 2018

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek po jedenásty raz oceňovala dňa 21. mája 2018 najlepšie sestry. Ocenenie Biele srdce za obetavosť a starostlivosť si prevzalo 27 zdravotníčok z celého...

Kategória: Správy rektora

22.05.2018

Deň Európy

Deň Európy

V stredu 9. mája 2018 pripravila Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne odborný seminár na tému Aktuálne otázky, problémy a výzvy súčasnej politiky. Tento...

Kategória: Oznamy

21.05.2018

ICMT´ - 2018

ICMT´ - 2018

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Úradom pre štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Generálnym štábom OS...

Kategória: Oznamy

16.05.2018

Menovanie dekanky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov

Menovanie dekanky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., na základe návrhu Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, vymenoval dňa 14. mája 2018...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

14.05.2018

Fashion show

Fashion show

Fakulta priemyselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne a Stredná odborná škola Púchov pripravili vo vzájomnej spolupráci podujatie, ktoré bolo lahôdkou pre všetkých milovníkov módy a...

Kategória: Všeobecné

14.05.2018

Tender - Head of Department of Biomaterials of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glasses (FunGlass)

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

14.05.2018

Tender - Head of the Department of Glass Processing of the Centre for functional and surface functionalized Glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

09.05.2018

Študenti na ŠVOČ

Študenti na ŠVOČ

Študenti Katedry politológie a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov reprezentovali Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne na 1. ročníku celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ...

Kategória: Oznamy

04.05.2018

Rektorské voľno 7. mája

Rektorské voľno 7. mája

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. udeľuje študentom univerzity rektorské voľno na 7. mája 2018. 

Kategória: Oznamy

02.05.2018

Profesia days Žilina

Profesia days Žilina

Premýšľaš nad svojou budúcnosťou? Chceš naštartovať svoju kariéru? Príď na 1. ročník veľtrhu príležitostí Profesia days Žilina, ktorý sa uskutoční 17. mája v Event House. Čakajú tam na teba...

Kategória: Podujatia

02.05.2018

Fashion show

Fashion show

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakutla priemyselných technológií v Púchove, Stredná odborná škola Púchov pozývajú dňa 10. mája 2018 na Fashion show, ktorá sa uskutoční v Divadle...

Kategória: Podujatia

26.04.2018

Výberové konanie - profesor - FSEV

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

26.04.2018

Výberové konanie - profesor - FSEV

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

25.04.2018

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

25.04.2018

Výberové konanie - docent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

25.04.2018

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa

Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne udelila na svojom slávnostnom zasadnutí, v stredu 25. apríla 2018, čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

24.04.2018

Naša univerzita sa zapojí do Automobilovej Junior Akadémie

Naša univerzita sa zapojí do Automobilovej Junior Akadémie

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne spolu s firmou Adient technologické centrum v Trenčíne vstupuje do programu Automobilová Junior Akadémia, ktorý organizuje Zväz...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

23.04.2018

Rektorské voľno pre študentov

Rektorské voľno pre študentov

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  udeľuje na deň 30. 04. 2018  všetkým študentom univerzity  rektorské voľno.

Kategória: Oznamy

23.04.2018

Ošetrovateľstvo a zdravie XI.

Ošetrovateľstvo a zdravie XI.

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne, kanceláriou WHO na Slovensku,...

Kategória: Oznamy

23.04.2018

Letná automobilová Junior Akadémia 2018

Letná automobilová Junior Akadémia 2018

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne spolu s firmou ADIENT vstúpili tento rok do projektu Zväzu automobilového priemyslu a organizujú v dňoch 20. až 24. augusta 2018...

Kategória: Podujatia

18.04.2018

Ošetrovateľstvo a zdravie XI.

Ošetrovateľstvo a zdravie XI.

V stredu 18. apríla sme na akademickej pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne privítali ministerku zdravotníctva doc. MUDr. Andreu Kalavsku, PhD., ktorá prevzala záštitu...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

18.04.2018

Výročie oslobodenia Trenčína

Výročie oslobodenia Trenčína

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa podieľala na oslavách 73. výročia oslobodenia mesta Trenčín účasťou prorektora pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Petra Liptáka, CSc....

Kategória: Oznamy

17.04.2018

Výberové konanie - docent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

17.04.2018

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

17.04.2018

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

05.04.2018

Erasmus centrum na Trenčianskej univerzite

Erasmus centrum na Trenčianskej univerzite

Vo štvrtok 5. apríla 2018 sme otvorili zmodernizované Erasmus centrum, ktorého poslaním je profesionálna podpora študentov, ktorí chcú študovať v zahraničí a študentov, ktorí prichádzajú študovať zo...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

29.03.2018

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

28.03.2018

Pokračovanie vo významnej zahraničnej spolupráci

Pokračovanie vo významnej zahraničnej spolupráci

V dňoch 20. a 21. marca 2018 navštívila našu univerzitu delegácia Kalašnikovovej Iževskej štátnej technickej univerzity. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,...

Kategória: Oznamy

27.03.2018

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

27.03.2018

Výberové konanie - docent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

22.03.2018

Študenti politológie na exkurzii v Národnej rade Slovenskej republiky

Študenti politológie na exkurzii v Národnej rade Slovenskej republiky

Vo štvrtok 15. marca sa študenti Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zúčastnili exkurzie Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. NR SR je...

Kategória: Oznamy

21.03.2018

Krajské kolo Biologickej olympiády na Fakulte zdravotníctva

Krajské kolo Biologickej olympiády na Fakulte zdravotníctva

V priestoroch Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa dňa 20. marca 2018 konalo krajské kolo súťaže Biologická olympiáda – kategória A, B pre žiakov stredných...

Kategória: Oznamy

20.03.2018

Výberové konanie - docent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

20.03.2018

Výberové konanie - docent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

19.03.2018

Výberové konanie - profesor - FZ

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

15.03.2018

Drogy a prevencia 2018

Drogy a prevencia 2018

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s občianskym združením Majme srdce pre deti organizovala dňa 15. marca 2018 odborný seminár...

Kategória: Všeobecné

13.03.2018

Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc

Ako každý rok sa i tento rok zapojila Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Fakultná knižnica Fakulty priemyselných technológií v Púchove do akcie...

Kategória: Oznamy

12.03.2018

Vysokoškolská lyžovačka

Vysokoškolská lyžovačka

Oddelenie telesnej výchovy a športu Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zorganizovalo v dňoch 18. - 23. 02. 2018 lyžiarsky a snowboardový výchovno-výcvikový...

Kategória: Oznamy

07.03.2018

Medzinárodné výskumné centrum Trenčianskej univerzity FunGlass hodnotí prvý rok svojej činnosti

Medzinárodné výskumné centrum Trenčianskej univerzity FunGlass hodnotí prvý rok svojej činnosti

V dnešných dňoch uplynie dvanásť mesiacov od spustenia implementácie projektu FunGlass, ktorý je najväčším slovenským vedecko-výskumným akademickým projektom financovaným z európskeho...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

06.03.2018

Masterclasses 2018

Masterclasses 2018

Dňa 1. marca 2018 sa na Trenčianskej univerzite konal už 14. ročník International Masterclasses. Zúčastnilo sa takmer 50 študentov stredných škôl trenčianskeho regiónu v doprovode...

Kategória: Oznamy

05.03.2018

Drogy a prevencia 2018

Drogy a prevencia 2018

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Majme srdce pre deti, o.z.  pozýva študentov i zamestnancov Trenčianskej univerzity...

Kategória: Podujatia

01.03.2018

VICE VERSA

VICE VERSA

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Spolkom lekárov Trenčín organizovala dňa 28. februára 2018 vo Fakultnej...

Kategória: Všeobecné

01.03.2018

Medzinárodná vedecká konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách 2018

Medzinárodná vedecká konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách 2018

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  Vás srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu o vojenských a špeciálnych technológiách...

Kategória: Podujatia

28.02.2018

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na Katedre politológie

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na Katedre politológie

Štyridsať účastníkov z Macedónska, Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky diskutovali na vedeckej konferencii Aktuálne otázky politiky, ktorú v piatok 23. februára 2018...

Kategória: Oznamy

26.02.2018

Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne si v rámci „Týždňa slovenských knižníc“ pre Vás pripravila odpustenie sankčných poplatkov, zápis nových...

Kategória: Podujatia

26.02.2018

Nadväzujeme spoluprácu so strednými školami

Nadväzujeme spoluprácu so strednými školami

Prorektor pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Peter Lipták, CSc. a  Zuzana Starostová prezentovali Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne na gymnáziách a stredných školách....

Kategória: Oznamy

22.02.2018

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

V poradí už druhý Deň otvorených dverí v tomto akademickom roku na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutočnil 22. februára 2018. Deň otvorených dverí je...

Kategória: Oznamy

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica