Facebook Youtube Instagram

RSS

Aktuality

15.08.2019

Trenčianska detská univerzita štartuje už o pár dní!

Trenčianska detská univerzita štartuje už o pár dní!

V utorok, 20. augusta sa začína ďalší ročník Trenčianskej detskej univerzity. Aj tento ročník sa stretol s obrovským záujmom rodičov a detí, príležitosť zažiť ohromujúce vedecké...

Kategória: Plánované podujatia, Správy rektora

29.07.2019

Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone...

Kategória: Výberové konania

25.07.2019

Trenčianska univerzita posilňuje svoje pôsobenie na poli medzinárodnej excelentnej vedy

Trenčianska univerzita posilňuje svoje pôsobenie na poli medzinárodnej excelentnej vedy

V máji tohto roku bol časopis Zdravotnícke listy, ktorý vydáva Fakulta zdravotníctva, zaradený do svetovej odbornej databázy SCOPUS. Výber titulov do databázy sa uskutočňuje na základe prísneho...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

24.07.2019

Výberové konanie - výskumný pracovník - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

19.07.2019

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

18.07.2019

Tender - optically active glasses and coatings for illumination, sensing and data transmission

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

18.07.2019

Tender - Postdoctoral research associate at the Glass processing department

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

18.07.2019

Tender - Postdoctoral research associate at the Biomaterials department

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

17.07.2019

Výberové konanie - výskumný pracovník - FunGlass

Riaditeľ Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách...

Kategória: Výberové konania

12.07.2019

Čiastočné zatmenie Mesiaca

Čiastočné zatmenie Mesiaca

Pozývame Vás na pozorovanie čiastočného zatmenia Mesiaca, organizované Astronomickou pozorovateľňou Alojza Cvacha Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Uskutoční sa  16.7....

Kategória: Plánované podujatia

10.07.2019

Spolupracujeme s Ozbrojenými silami

Spolupracujeme s Ozbrojenými silami

Prorektor pre stratégiu a rozvoj Trenčianskej univerzity Dr. h. c. doc. Ing. Peter Lipták, CSc. sa zúčastnil na štátnych záverečných skúškach a obhajobách záverečných prác Akadémie...

Kategória: Univerzitné novinky

03.07.2019

Študenti už prázdninujú, univerzita chystá prekvapenia

Študenti už prázdninujú, univerzita chystá prekvapenia

S koncom akademického roka „prichádza“ na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť čulý stavebný ruch, ktorý aj tentokrát potrvá celé leto. Na čo všetko sa môžu noví aj...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy, Univerzitné novinky

01.07.2019

Začali promócie úspešných absolventov

Začali promócie úspešných absolventov

Dnes 1. júla 2019 si absolventi Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v prítomnosti hrdých rodičov, príbuzných, partnerov a priateľov  prevzali diplom z rúk dekanky Evy Ivanovej....

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

25.06.2019

Erasmus+ stretnutie na našej univerzite

Erasmus+ stretnutie na našej univerzite

Dnes dňa 25. júna sa na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne koná stretnutie pre kontaktné osoby programu Erasmus+. Na pravidelnom dvojdňovom inštruktážnom seminári...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

19.06.2019

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

18.06.2019

O našich absolventov je záujem!

O našich absolventov je záujem!

Opäť po roku vydal internetový portál Profesia rebríček, v ktorom sa hodnotí záujem firiem o absolventov jednotlivých univerzít a vysokých škôl. To, že sa Trenčianska univerzita už pár rokov drží v...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

14.06.2019

II. kolo Obchodnej verejnej súťaže č. TnUAD/01/2019

II. kolo Obchodnej verejnej súťaže č. TnUAD/01/2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v y h l a s u j e II. kolo   Obchodnej verejnej súťaže č. TnUAD/01/2019   podľa § 281 až 288 Obchodného...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy

14.06.2019

Obchodná verejná súťaž č. TnUAD/02/2019

Obchodná verejná súťaž č. TnUAD/02/2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne   v y h l a s u j e   Obchodnú verejnú súťaž č. TnUAD/02/2019   podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy

13.06.2019

Tender - manager of European projects of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

13.06.2019

Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v...

Kategória: Výberové konania

13.06.2019

Výberové konanie - odborný asistenti - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

13.06.2019

Výberové konanie - docent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v...

Kategória: Výberové konania

10.06.2019

Turistika: Súľovské vrchy

Turistika: Súľovské vrchy

Termín: 25.6.2019 o 10:00 (utorok) Miesto: Súľovské vrchy (miesto stretnutia: Súľov, parkovisko hrad Súľov) Doprava: individuálna Zaregistrujte sa na turistiku organizovanú Katedrou politológie. ...

Kategória: Plánované podujatia

05.06.2019

Výberové konanie - docent - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne      Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č....

Kategória: Výberové konania

05.06.2019

Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone...

Kategória: Výberové konania

31.05.2019

Vernisáž a módna prehliadka Synergia

Vernisáž a módna prehliadka Synergia

Študenti programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity predstavili estetické ale aj funkčné kolekcie modelov formou výstavy a módnej...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

31.05.2019

Spolupráca univerzity so Združením bezpečnostného a obranného priemysu

Spolupráca univerzity so Združením bezpečnostného a obranného priemysu

V uplynulom týždni prorektor pre stratégiu a rozvoj Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lipták, CSc. diskutoval na Valnom zhromaždení Združenia...

Kategória: Univerzitné novinky

30.05.2019

Výberové konanie - výskumný pracovník - FunGlass

Riaditeľ Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách...

Kategória: Výberové konania

30.05.2019

Výberové konanie - laboratórny technik - FunGlass

Riaditeľ Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách...

Kategória: Výberové konania

29.05.2019

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka...

Kategória: Výberové konania

29.05.2019

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

29.05.2019

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka...

Kategória: Výberové konania

29.05.2019

Literárna súťaž Trenčianskej univerzity

Literárna súťaž Trenčianskej univerzity

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasujú 3. ročník...

Kategória: Plánované podujatia

27.05.2019

Letná škola výchovy k občianstvu

Letná škola výchovy k občianstvu

V mene projektu KEGA č. 003 TnUAD-4/2018 Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu, by sme...

Kategória: Plánované podujatia

24.05.2019

Medzinárodný strojársky veľtrh a Elosys

Medzinárodný strojársky veľtrh a Elosys

Trenčianska univerzita celý týždeň prezentovala práce vyrobené na Fakulte špeciálnej techniky a Fakulte priemyselných technológií v Púchove. Naši študenti opäť ukázali, aké skvelé veci vedia...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

16.05.2019

Výberové konanie - odborný asistent - Politológia

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

16.05.2019

Výberové konanie - docent - Politológia

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

16.05.2019

Výberové konanie - profesor - Politológia

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

16.05.2019

Výberové konanie - profesor - FunGlass

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme...

Kategória: Výberové konania

15.05.2019

Výberové konanie - docent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

13.05.2019

Spolupráca s Iževskou univerzitou

Spolupráca s Iževskou univerzitou

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne už dlhšie významne spolupracuje s Iževskou štátnou technickou univerzitou Michaila Timofjeviča Kalašnikova v Iževsku. V dňoch 23. –...

Kategória: Univerzitné novinky

09.05.2019

Školenie v Univerzitnej knižnici

Školenie v Univerzitnej knižnici

Pozývame vás na školenie v univerzitnej knižnici, ktoré vám odpovie na otázky ohľadom vyhľadávania v databáze Web of Science, scientometrických údajov (impakt faktor časopisu a kvartil),...

Kategória: Plánované podujatia

07.05.2019

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

07.05.2019

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

07.05.2019

Absolventi Trenčianskej univerzity budú dostávať certifikát EUR-ACE

Absolventi Trenčianskej univerzity budú dostávať certifikát EUR-ACE

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa stala treťou slovenskou univerzitou, ktorá má akreditované technické študijné programy pod značkou EUR-ACE. Práve dňa 6. mája 2019 boli na...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy, Univerzitné novinky

02.05.2019

Detský kútik na Trenčianskej univerzite

Detský kútik na Trenčianskej univerzite

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zriadila na svojej akademickej pôde Detský kútik, do ktorého môžu študenti a zamestnanci univerzity umiestiť v prípade potreby svoje...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy, Univerzitné novinky

24.04.2019

Máme striebro zo zimnej svetovej univerziády

Máme striebro zo zimnej svetovej univerziády

Tento rok sa v dňoch 2. - 12.  marca 2019 konal 29. ročník Zimnej svetovej univerziády v Krasnojarsku, Ruská Federácia/Sibír. Na mládežníckej obdobe olympiády sa zástupcovia mnohých...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky, Tlačové správy

12.04.2019

Výberové konanie - Vedúci / vedúca oddelenia administratívy - FunGlass

RiaditeľCentra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované skláTrenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a ...

Kategória: Výberové konania

12.04.2019

Fyzikálna olympiáda

Fyzikálna olympiáda

V dňoch 12. – 14. apríla 2019 sa koná celoslovenské kolo 60. ročníka Fyzikálnej olympiády pre žiakov základných a stredných škôl, v ktorom budú riešiť teoretické, ale aj experimentálne...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

08.04.2019

Tender - Head of Department of Coating Processes of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass (FunGlass)

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica