RSS

Aktuality

30.03.2023

Trenčianska univerzita prispeje k obnoveniu malých rádiových staníc

Trenčianska univerzita prispeje k obnoveniu malých rádiových staníc

Malé komunitné rádiá čelia čoraz väčšej výzve v oblasti produkcie kvalitného obsahu spojenej s nedostatkom financií a narážajú tak na prekážky, ktoré môžu viesť k ich zániku. Projekt NEWAVES sa...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

29.03.2023

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania

Trenčianska univerzita realizuje dopytovo-orientovaný projekt Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania na TnUAD. Kód projektu /ITMS2014+/: 312011BFK8 Trvanie projektu:...

Kategória: Univerzitné novinky

28.03.2023

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov!

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov!

Všetko najlepšie, kolegyne a kolegovia! Dnešný deň je spojený s menom učiteľa národov. Dovoľte mi, aby som Vám aj touto cestou vyjadril úctu a vďaku za každodennú náročnú prácu, ktorá si naozaj...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

27.03.2023

Výberové konanie - docent - CUP Politológia

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách...

Kategória: Výberové konania

23.03.2023

Tender - Postdoctoral research - FunGlass

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glassof Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

23.03.2023

Tender - Postdoctoral research - FunGlass

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glassof Alexander Dubček University of Trenčín In accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law...

Kategória: Výberové konania

23.03.2023

Tender - Postdoctoral research - FunGlass

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glassof Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

23.03.2023

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

23.03.2023

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

23.03.2023

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

17.03.2023

Výberové konanie - vedúci Katedry fyzioterapie - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

15.03.2023

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov potvrdila status excelentného pracoviska

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov potvrdila status excelentného pracoviska

Trenčianska univerzita je mladá univerzita v obľúbenom študentskom meste s jedinečnou atmosférou a za posledné roky prešla obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy, Správy rektora

10.03.2023

Kreatívne centrum FabLab sa zapĺňa prístrojmi a najnovšími technológiami

Kreatívne centrum FabLab sa zapĺňa prístrojmi a najnovšími technológiami

Dielne Kreatívneho centra Trenčianskej univerzity sa pomaly zapĺňajú. Začala sa inštalácia technologického vybavenia a postupne sa bude inštalovať viac ako 100 zariadení do kreatívnych dielní. Do...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy, Správy rektora

27.02.2023

Výberové konanie - dekan - FZ

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách...

Kategória: Výberové konania

24.02.2023

Cestovateľská súťaž pre študentov

Cestovateľská súťaž pre študentov

Známa cestovná kancelária Dovolenka.sme.sk organizuje súťaž pre študentov vysokých škôl.  Ako sa zapojiť do súťaže? Podeľ sa s nami o inšpiratívny cestovateľský...

Kategória: Plánované podujatia

15.02.2023

Deň otvorených dverí FSEV (23. február 2023)

Deň otvorených dverí FSEV (23. február 2023)

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne vás srdečne pozýva na tohtoročný Deň otvorených dverí!Celý deň sa začne otvorením, ktoré bude prebiehať v aule Fakulty sociálno-ekonomických...

Kategória: Plánované podujatia

15.02.2023

Trenčianska univerzita prispeje k vytvoreniu „zelenšieho mesta“

Trenčianska univerzita prispeje k vytvoreniu „zelenšieho mesta“

Trenčianska univerzita spúšťa vo februári 2023 realizačnú fázu projektu Zelená revitalizácia univerzitného areálu. Konkrétne ide o stavebnú časť budovania zelenej infraštruktúry vo svojom areáli...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy, Správy rektora

10.02.2023

Trenčianska univerzita vyvíja metódy na detekciu malých dronov

Trenčianska univerzita vyvíja metódy na detekciu malých dronov

Technologický pokrok v oblasti elektroniky viedol v posledných rokoch k rozvoju univerzálnych bezpilotných dronov. Ich použitie v civilnom sektore otvára nové možnosti, zároveň sa však ukázali ich...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy, Správy rektora

02.02.2023

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva  Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so...

Kategória: Výberové konania

27.01.2023

Odštartovali sme projekt ADULT LEARNING RO/SK

Odštartovali sme projekt ADULT LEARNING RO/SK

Spoločne s Confederatia Patronala Concordia, Republiková únia zamestnávateľov a University POLITEHNICA of Bucharest budeme najbližší rok a pol intenzívne spolupracovať na rozvoji celoživotného...

Kategória: Univerzitné novinky

25.01.2023

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka...

Kategória: Výberové konania

24.01.2023

Výberové konanie - docent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách...

Kategória: Výberové konania

24.01.2023

Výberové konanie - 2x profesor - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách...

Kategória: Výberové konania

24.01.2023

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Coating Processes at the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

17.01.2023

Pre študentov vzniká kampus, ktorý poskytne unikátny priestor na vzdelávanie

Pre študentov vzniká kampus, ktorý poskytne unikátny priestor na vzdelávanie

Projekt, ktorý prepája stredoškolské a vysokoškolské štúdium a má za cieľ pružne reagovať na požiadavky trhu práce sa opäť posunul o krok vpred. Trenčianska univerzita Alexandra...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

10.01.2023

Profesor Liška získal významné ocenenie

Profesor Liška získal významné ocenenie

Za dosiahnuté vedecké výsledky v oblasti výskumu štruktúry a vlastností oxidových skiel a reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí si Cenu za vedu a techniku v...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

23.12.2022

Trenčianska univerzita bilancuje rok 2022

Trenčianska univerzita bilancuje rok 2022

Každý rok prináša nové výzvy, projekty, ale aj úspechy či inovácie. Výnimkou nebol ani rok 2022, ktorý bol pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne jubilejný a oslávila v ňom...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy, Správy rektora

22.12.2022

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Spokojné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov Vám praje Jozef...

Kategória: Univerzitné novinky

16.12.2022

Univerzita rozdelila 700 tis. EUR na štipendiá

Univerzita rozdelila 700 tis. EUR na štipendiá

V roku 2022 poberalo štipendium 662 študentov Trenčianskej univerzity v priemernej výške 462 EUR. Univerzita tak na štipendiách vyplatila takmer 700 tisíc EUR. V tomto roku...

Kategória: Univerzitné novinky

13.12.2022

Výberové konanie - odborný asistenti - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka...

Kategória: Výberové konania

22.11.2022

Rektorské voľno pre študentov

Rektorské voľno pre študentov

Vážení študenti, v súvislosti s beániami, ktoré sa konajú v utorok 22. 11. 2022 udeľuje rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik v stredu 23. 11. 2022 od 08:00 do 12:00 rektorské voľno pre...

Kategória: Univerzitné novinky

14.11.2022

Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dekanka Fakulty Špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z....

Kategória: Výberové konania

07.11.2022

Dr.h.c. Štefan Rosina, česť Vašej pamiatke

Dr.h.c. Štefan Rosina, česť Vašej pamiatke

Česť Vašej pamiatke, Dr.h.c. Štefan Rosina, výnimočná osobnosť slovenského priemyslu a človek, ktorý dlhodobo podporoval odborné vzdelávanie, Fakultu priemyselných technológií a našu Trenčiansku...

Kategória: Univerzitné novinky

03.11.2022

Týždeň vedy a techniky (7. - 13. 11. 2022)

Týždeň vedy a techniky (7. - 13. 11. 2022)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pozýva všetkých priaznivcov vedy na Dni vedy a techniky 2022, ktoré sa uskutočnia na našich fakultách v dňoch od 7. do 13. novembra...

Kategória: Plánované podujatia

02.11.2022

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Biomaterials of the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

28.10.2022

Univerzitné beánie 2022 (22. 11. 2022)

Univerzitné beánie 2022 (22. 11. 2022)

Milí študenti! Po dvojročnej prestávke by sme Vás radi pozvali na najväčšie študentské podujatie, ktoré organizujú študenti spolu s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Beánie sú...

Kategória: Plánované podujatia

14.10.2022

Naša univerzita získala hodnotenie “A+ veľmi zodpovedný obstarávateľ”

Naša univerzita získala hodnotenie “A+ veľmi zodpovedný obstarávateľ”

Spomedzi celkového počtu 3904 hodnotených verejných obstarávateľov z celého Slovenska sa naša univerzita umiestnila na popredných priečkach s najlepším hodnotením A+. Od portálu Transparex, ktorý...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

12.10.2022

Trenčianska univerzita sa dôrazne ohradzuje!

Trenčianska univerzita sa dôrazne ohradzuje!

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam kandidáta na člena Správnej rady TnUAD Mgr. Juraja Hipša, ktoré boli zverejnené na jeho FB profile nakoľko...

Kategória: Univerzitné novinky

10.10.2022

Medzinárodný deň zdravia prsníkov (15. 10. 2022)

Medzinárodný deň zdravia prsníkov (15. 10. 2022)

Ružový október je mesiac, v ktorom sa venujeme zvyšovaniu povedomia všetkých žien Slovenska o tom, ako je možné predísť rakovine prsníka správnym životným štýlom, zachrániť svoj život a zdravie...

Kategória: Plánované podujatia

06.10.2022

Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady

Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady

  Dňa 5. októbra sa na našej univerzite uskutočnilo Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady Trenčianskej univerzity.

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

29.09.2022

Verejné vypočutie kandidátov na člena Správnej rady TnUAD (5.10.2022)

Verejné vypočutie kandidátov na člena Správnej rady TnUAD (5.10.2022)

Verejné vypočutie kandidátov na člena Správnej rady TnUAD streda, 05. októbra 2022 o 10:00 hod. aula FSEV CP105.

Kategória: Plánované podujatia

26.09.2022

Trenčianska univerzita slávnostne zahájila Akademický rok 2022/2023

Trenčianska univerzita slávnostne zahájila Akademický rok 2022/2023

Nový akademický rok 2022/2023 sa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne zahájil v pondelok 26. septembra 2022 o 10:00 hod. akademickým obradom a príhovorom...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

13.09.2022

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Coating Processes at the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

13.09.2022

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Coating Processes at the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

09.09.2022

Trenčianska univerzita zosúladila študijné programy so štandardami

Trenčianska univerzita zosúladila študijné programy so štandardami

Trenčianska univerzita k 31. augustu 2022 splnila požiadavky vyplývajúce zo Zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a Zákona o vysokých školách a od...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

05.09.2022

Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dekanka Fakulty Špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z....

Kategória: Výberové konania

15.08.2022

Stavba Kreatívneho centra je v plnom prúde!

Stavba Kreatívneho centra je v plnom prúde!

Aj počas letných prázdnin je na našej univerzite stále čulý stavebný ruch. Ako vždy, tak aj toto leto rekonštruujeme a modernizujeme priestory pre našich študentov, zamestnancov a výskumníkov....

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

13.08.2022

Trenčianska univerzita zlepšila svoje umiestnenie v celosvetovom rebríčku o 98 miest

Trenčianska univerzita zlepšila svoje umiestnenie v celosvetovom rebríčku o 98 miest

V rebríčku SCImago Institutions Rankings, ktorý hodnotí výstupy a výkony akademických a výskumných inštitúcií z celého sveta si v tomto roku Trenčianska univerzita Alexandra...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy

20.07.2022

Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

15.07.2022

Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov členstva v Správnej rade Trenčianskej univerzity

Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov členstva v Správnej rade  Trenčianskej univerzity

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „TnUAD“) v zmysle § 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých...

Kategória: Univerzitné novinky

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica