Facebook Youtube Instagram

RSS

Aktuality

15.03.2019

Vernisáž Čaro textilu vo Varšave

Vernisáž Čaro textilu vo Varšave

Študenti a vyučujúci Oddelenia priemyselného dizajnu, študijného programu textilná technológia a návrhárstvo Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripravili...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

12.03.2019

Centrum FunGlass hodnotí svoj dvojročný progres

Centrum FunGlass hodnotí svoj dvojročný progres

V dňoch 14. - 15. marca 2019 zhodnotí Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované  sklá (FunGlass) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne svoj dvojročný...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy, Univerzitné novinky

11.03.2019

Máme ďalších superhrdinov!

Máme ďalších superhrdinov!

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR zorganizovala dňa 11. marca 2019 ďalší ročník podujatia s názvom...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

26.02.2019

Stretnutie k aktuálnym problémom v školstve

Stretnutie k aktuálnym problémom v školstve

Dňa 20. februára 2019 sa na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnilo v rámci Členskej schôdze Základnej organizácie odborového zväzu pracovníkov školstva...

Kategória: Univerzitné novinky

15.02.2019

Univerzitná kvapka krvi 2019

Univerzitná kvapka krvi 2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR   pozýva   študentov i zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Plánované podujatia

14.02.2019

Výberové konanie - vedúci Katedry automobilov a špeciálnej techniky - FŠT

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone...

Kategória: Výberové konania

14.02.2019

Výberové konanie - tajomník fakulty - FŠT

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách,...

Kategória: Výberové konania

12.02.2019

Stretnutie so županom

Stretnutie so županom

Dňa 11. februára 2019 sa rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik zúčastnil diskusie s trenčianskym županom. Diskusiu s podtitulom „Športová župa“ organizovalo...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky, Tlačové správy

12.02.2019

ZdravLab 2019

ZdravLab 2019

Na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutočnila v dňoch 7. - 8. februára 2019 IV. vedecká konferencia pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v...

Kategória: Univerzitné novinky

08.02.2019

Výberové konanie - vedúci Katedry fyzioterapia - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

08.02.2019

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

04.02.2019

DOD na Trenčianskej univerzite

DOD na Trenčianskej univerzite

Príďte sa aj tento rok pozrieť na naše fakulty a pracoviská počas Dní otvorených dverí:  Katedra politológie - 18. februára 2019Fakulta zdravotníctva - 20. februára 2019Fakulta...

Kategória: Plánované podujatia

29.01.2019

Zahraničná spolupráca

Zahraničná spolupráca

Dňa 24. januára 2019 sme privítali na Trenčianskej univerzite delegáciu z Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem, ktorú reprezentoval doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. dekan Fakulty zdravotnických...

Kategória: Univerzitné novinky

22.01.2019

Hľadáme vychovávateľov

Hľadáme vychovávateľov

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne hľadá zamestnancov na pozície vychovávateľ/vychovávateľka v rámci realizácie projektu "Detský kútik pri Trenčianskej univerzite",...

Kategória: Univerzitné novinky

21.01.2019

Náš profesor získal čestný titul doctor honoris causa Univerzity Pardubice

Náš profesor získal čestný titul doctor honoris causa Univerzity Pardubice

Je nám veľkým potešením informovať, že v piatok 18. januára 2019 si na slávnostnom stretnutí, profesor našej univerzity z Centra FunGlass Marek Liška, DrSc., prevzal na návrh vedeckej...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

17.01.2019

Detský kútik na Trenčianskej univerzite

Detský kútik na Trenčianskej univerzite

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zriaďuje na svojej akademickej pôde detský kútik, do ktorého budú môcť študenti a zamestnanci univerzity umiestiť v prípade potreby...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

15.01.2019

Obchodná verejná súťaž č. TnUAD/01/2019

Obchodná verejná súťaž č. TnUAD/01/2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v y h l a s u j e Obchodnú verejnú súťaž č. TnUAD/01/2019 podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na predaj nehnuteľného...

Kategória: Tlačové správy, Univerzitné novinky

07.01.2019

Spolupráca s významnou spoločnosťou umožní študovať priamo pre prax

Spolupráca s významnou spoločnosťou umožní študovať priamo pre prax

Študenti našej univerzity majú ďalšiu možnosť na prax. A nielen to. Trenčianska univerzita podpísala zmluvu o spolupráci medzi Fakultou špeciálnej techniky a spoločnosťou MSM GROUP,...

Kategória: Správy rektora

21.12.2018

Memorandum o vzájomnej spolupráci

Memorandum o vzájomnej spolupráci

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, podpísal dňa 20. decembra 2018 Memorandum o spolupráci so zástupcami spoločnosti HELLA Slovakia Signal – Lighting...

Kategória: Správy rektora

14.12.2018

Rektor Trenčianskej univerzity vymenoval prednostov kliník Fakultnej nemocnice v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity vymenoval prednostov kliník Fakultnej nemocnice v Trenčíne

Kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne tvoria výučbovú základňu pre študentov Fakulty zdravotníctva. Úlohou jednotlivých kliník je poskytovanie komplexnej starostlivosti vo svojom zameraní, ale...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

12.12.2018

Rada vysokých škôl na Trenčianskej univerzite

Rada vysokých škôl na Trenčianskej univerzite

Na našej akademickej pôde sme začiatkom týždňa privítali zástupcov všetkých univerzít a vysokých škôl Slovenskej republiky a spoločne sme diskutovali za účasti ministerky školstva Martiny...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

03.12.2018

Výberové konanie - docent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

30.11.2018

Vyhodnotenie Literárnej súťaže

Vyhodnotenie Literárnej  súťaže

Po minuloročnom úspechu zorganizovala Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne opäť literárnu súťaž pre...

Kategória: Univerzitné novinky

26.11.2018

Tender - Postdoctoral research associate at Department of Functional Materials of the Centre for functional and surface functionalized glasses – 2 positions

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín  in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

22.11.2018

Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ za študentskú časť Akademickej obce TnUAD

Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ za študentskú časť Akademickej obce TnUAD

UznesenieAkademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčínez riadneho zasadnutia AS TnUAD dňa 21. 11. 2018 Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka...

Kategória: Plánované podujatia

14.11.2018

Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva TnUAD

Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva TnUAD

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018 diskusné fórum s názvom Včasná diagnostika a...

Kategória: Univerzitné novinky

14.11.2018

Výberové konanie - docent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

14.11.2018

Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

Do Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa zapojila aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a pre všetkých nadšencov vedy a techniky pripravila v rámci Dní vedy a techniky...

Kategória: Správy rektora

26.10.2018

Výberové konanie - profesor - FunGlass

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so...

Kategória: Výberové konania

25.10.2018

Veľtrh Gaudeamus v Brne

Veľtrh Gaudeamus v Brne

Trenčianska univerzita sa aj tento rok pripojila k viac než 300 univerzitám, vysokým školám i ďalším vzdelávacím inštitúciám z Českej republiky a ďalších 17 krajín sveta a...

Kategória: Správy rektora

23.10.2018

Rektorské voľno

Rektorské voľno

Rektorské voľno pre študentov a zamestnancov TnUAD.

Kategória: Plánované podujatia

23.10.2018

Dni Maximiliána Hella

Dni Maximiliána Hella

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Kolégiom piaristov v Trenčíne a mestom Trenčín zorganizovala dňa 20. októbra 2018 dni Maximiliána Hella...

Kategória: Univerzitné novinky

22.10.2018

Výberové konanie - docent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

22.10.2018

Študenti pracujú s literatúrou a informáciami

Študenti pracujú s literatúrou a informáciami

Univerzitná knižnica pokračuje v akciách, na ktorých študenti pracujú s literatúrou a informáciami. V sobotu dňa 13. 10. 2018  sa stretli v Univerzitnej knižnici...

Kategória: Univerzitné novinky

17.10.2018

Seminár o práci v databázach GALE

Seminár o práci v databázach GALE

Dňa 16. 10. 2018 zorganizovala Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine, spoločnosťou Gale...

Kategória: Univerzitné novinky

16.10.2018

Trenčianska univerzita na veľtrhu štúdia a kariéry

Trenčianska univerzita na veľtrhu štúdia a kariéry

Minulý týždeň v dňoch 9. – 11. októbra 2018 študenti z našej univerzity prezentovali štúdium na Trenčianskej univerzite na najväčšom medzinárodnom veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA...

Kategória: Správy rektora

16.10.2018

Týždeň vedy a techniky 2018

Týždeň vedy a techniky 2018

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pozýva všetkých, ktorých zaujíma štúdium či veda a chcú sa dozvedieť niečo nové, na Dni vedy a techniky 2018, ktoré sa uskutočnia na všetkých...

Kategória: Plánované podujatia, Tlačové správy

15.10.2018

Dni Maximiliána Hella

Dni Maximiliána Hella

Pozývame Vás na dni Maximiliána Hella, ktoré sa budú konať v sobotu 20. októbra 2018 v aule budovy B. Viac info a program nájdete v priloženom plagáte.

Kategória: Plánované podujatia

14.10.2018

Trenčianska univerzita získala cenu za inováciu roka

Trenčianska univerzita získala cenu za inováciu roka

Ďalší vedecko-výskumný tím Trenčianskej univerzity zaznamenal úspech, tentokrát na Slovensku. Po minuloročnom medzinárodnom úspechu, keď univerzita získala projekt v oblasti excelentného výskumu...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

28.09.2018

Máš ISIC?

Máš ISIC? Tak ho ukáž a využi naplno! So známkou ISIC 09/2019 máš teraz 60 EXTRA KUPÓNOV  v kupónovej knižke alebo na www.isic.sk ISIC aplikácia – preukaz a zľavy v...

Kategória: Študentské preukazy

28.09.2018

Univerzita na veľtrhu Gaudeamus Nitra 2018

Univerzita na veľtrhu Gaudeamus Nitra 2018

Deň po otvorení nového akademického roka predstavili naši študenti Trenčiansku univerzitu na šiestom ročníku Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 26. –...

Kategória: Správy rektora

27.09.2018

NATO EOD Demonstrations and Trials

NATO EOD Demonstrations and Trials

Prorektor pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Peter Lipták, CSc., dekan Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. a prodekan pre vedu, výskum, a medzinárodné vzťahy Ing....

Kategória: Univerzitné novinky

26.09.2018

Slávnostné kolokvium

Slávnostné kolokvium

    Dňa 19. septembra 2018 sa zástupcovia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prorektor pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Peter Lipták, CSc., dekan Fakulty...

Kategória: Univerzitné novinky

21.09.2018

Tender - Postdoctoral research associate at the Biomaterials department of the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Rector of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on the work in public interest and in accordance with the principles...

Kategória: Výberové konania

21.09.2018

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Opäť po roku dňa 24. septembra 2018 rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik slávnostne zaháji nový akademický rok, tradične v aule univerzity so začiatkom...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

20.09.2018

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Glass Processing at the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Rector of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on the work in public interest and in accordance with the principles...

Kategória: Výberové konania

20.09.2018

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

20.09.2018

Transfer technológií

Transfer technológií

CVTI SR Vás pozýva na konferenciu Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018, ktorá sa uskutoční 9. – 10. 10. 2018 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Témou...

Kategória: Plánované podujatia

19.09.2018

Univerzita na podujatiach Trenčín mesto módy a Módny návrhár

Univerzita na podujatiach Trenčín mesto módy a Módny návrhár

Minulý týždeň sa v dňoch 14. a 15. septembra konal medzinárodný módny veľtrh Trenčín mesto módy. V rámci populárnej výstavy, ktorá je pod týmto názvom známa už 54 rokov sa pod svojou...

Kategória: Správy rektora

17.09.2018

Prvý rektor univerzity oslavuje životné jubileum

Prvý rektor univerzity oslavuje životné jubileum

Akademik prof. Ing. Ivan Plander, DrSc, prvý rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, sa dnes 17. septembra dožíva vzácneho životného jubilea, 90 rokov. Akademik Plander bol dlhoročným...

Kategória: Správy rektora

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica