Facebook Youtube Instagram
 • Európska komisia otvorila sériu verejných konzultácií

  Európska komisia otvorila sériu verejných konzultácií

  Európska komisia otvorila sériu verejných konzultácií k prioritám budúceho finančného rámca (Multiannual Financial Framework) na roky 2021 – 2027 cieľom zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných strán na to, ako čo najlepšie využiť finančné prostriedky rozpočtu EÚ. Konzultácie sú otvorené občanom, organizáciám alebo podnikom do 8. marca 2018 a zahŕňajú celé spektrum budúceho financovania EÚ. Prehľad verejných konzultácií Európskej komisie je v slovenskom jazyku dostupný na https://ec.europa.eu/info/consultations_sk.  Slovenskú akademickú obec zvlášť upozorňujeme na konzultácie k európskym fondom v oblasti investícií, výskumu a inovácií, MSP a jednotnému trhu, ktoré sú dostupné na https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_sk. Samotný dotazník nie je zatiaľ dostupný v slovenskom jazyku, na výber je napr. český jazyk, anglický jazyk a ďalšie. Konzultácie v oblasti súdržnosti v slovenskom jazyku sú dostupné na https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_sk. 

 • Slovenská rektorská konferencia oslávila štvrťstoročie od založenia

  Slovenská rektorská konferencia oslávila štvrťstoročie od založenia

  Dňa 18. decembra 2017 sa pri príležitosti 25. výročia konalo slávnostné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, na ktorom sa okrem členov zúčastnili aj predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport NR SR Ľubomír Petrák a štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmanová. Slovenská rektorská konferencia reprezentuje vysoké školy, ktoré sú podľa slovenskej legislatívy vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Vznikla transformáciou Slovenskej sekcie Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl 25. novembra 1992. Podľa schválených stanov bola strategickým cieľom SRK koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. Slovenská rektorská konferencia, teraz už ako orgán reprezentácie vysokých škôl, schvaľuje alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá MŠVVaŠ SR. V priebehu 25 rokov stáli na čele SRK desiati prezidenti a v súčasnosti je ním profesor Rudolf Kropil. V pléne Slovenskej rektorskej konferencie pôsobilo 131 rektoriek a rektorov – významné osobnosti slovenského akademického života, vedy, kultúry a umenia. Za uvedené obdobie sa členovia Slovenskej rektorskej konferencie stretli na viac ako 100 zasadnutiach a podujatiach. SRK okrem iného realizovala projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl na Slovensku v spolupráci s EUA. V roku...

 • Trenčianska univerzita exceluje v programe Horizont 2020

  Trenčianska univerzita exceluje v programe Horizont 2020

  V najväčšom výskumnom a inovačnom programe Európskej únie Horizont 2020 sú k dispozícii financie vo výške takmer 80 mld. Eur. Cieľom programu je spájať výskum s inováciami a zaistiť, aby Európa produkovala špičkovú vedu a technológie, ktoré sú hybnou silou hospodárskeho rastu. Do programu sa zapojili nielen univerzity, ale aj rôzne firmy a organizácie. V týchto dňoch bolo zverejnené hodnotenie výsledkov a štatistík programu od januára 2014 do októbra 2017. Z celkových štatistík vyplýva, že program zafinancoval vyše 15 tisíc projektov v celkovej hodnote 26,65 mld. Eur. Súkromné firmy z tejto sumy dokázali získať až 28%. Najlepšou zo zapojených univerzít je University of Cambridge a najlepšou firmou Siemens. Európska komisia spustila vizualizáciu doterajších výsledkov, vrátane najúspešnejších slovenských subjektov. TOP 3 na Slovensku z hľadiska objemu pridelených finančných prostriedkov tvoria: Energochemica Trading a.s., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Farma Oborin s.r.o.. Trenčianska univerzita sa nielenže umiestnila v TOP 3 najúspešnejších slovenských subjektov vôbec, ale má zároveň najlepší výsledok spomedzi všetkých slovenských univerzít v tomto programe. Na svoje dva projekty získala cez 12 miliónov Eur. Najzaujímavejšou a najperspektívnejšou oblasťou, do ktorej sa univerzitní odborníci...

 • Striebro na Hokejovom turnaji univerzít SR

  Striebro na Hokejovom turnaji univerzít SR

  Slovenská asociácia univerzitného športu v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja zorganizovala v Bratislave dňa 7. novembra 2017 už 6. ročník Hokejového turnaja univerzít SR. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 6 tímov. Rozlosovanie určilo dve skupiny po 3 tímy, ktoré hrali systémom každý s každým. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne nastúpila v prvom zápase proti SPU Nitra, ktorý vyhrala hladko 7:0. V druhom zápase sme si zmerali sily s Ekonomickou univerzitou Bratislava, ktorú sme porazili 7:1 a bez straty bodu sme postúpili do semifinále, kde nás čakal tím Univerzity Konštantína a Filozofa Nitra. Po riadnom hracom čase zápas skončil nerozhodne 1:1 a tak nasledovali samostatné nájazdy. Tie sme poslednou strelou z hokejky Davida Minárika vyhrali v pomere 2:1 a postúpili sme do finále. Tak ako minulý rok sme súperili s hráčmi FTVŠ hrajúcimi pod hlavičkou UK Bratislava. Žiaľ tento zápas sme nevyhrali, ale skončili sme na krásnej striebornej priečke. V turnaji sa okrem umiestnenia a medailí bojovalo aj o postup na Zimnú univerziádu SR, do ktorej náš tím postúpil. Najlepším obrancom turnaja bol vyhlásený náš študent Matúš Holenda a ocenený za najviac strelených gólov jedným hráčom za jeden zápas bol tiež náš Ján Zlocha. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, je na náš tím aj...

 • Uctili sme si pamiatku Alexandra Dubčeka

  Uctili sme si pamiatku Alexandra Dubčeka

  V utorok 7. novembra 2017 sme si po 25-tich rokoch pripomenuli a uctili pamiatku smrti Alexandra Dubčeka, významnej osobnosti slovenských i európskych politických a spoločenských dejín. Naša univerzita od roku 2002 hrdo nosí meno človeka, ktoré je známe na celom svete. Človeka, ktorý dostal šesť čestných doktorátov, okrem iného aj z našej partnerskej Univerzity v Bologni. Alexander Dubček bol ocenený okrem iných aj troma oceneniami, špeciálne za ľudské práva. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik si spolu s prorektormi, predsedom Akademického senátu a zástupcom študentov symbolicky uctili pamiatku  Alexandra Dubčeka  položením kytice kvetov k jeho buste, ktorá je umiestnená vo vestibule rektorátnej budovy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Rektor vníma spojenie Alexandra Dubčeka s Trenčianskou univerzitou ako obrovskú česť a záväzok zároveň, aby sme jeho odkaz pretavili aj do prístupu k vzdelávaniu.

RSS

Aktuality

19.02.2018

Deň otvorených dverí 2018

Deň otvorených dverí 2018

Dňa 15. februára 2018 sa na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD uskutočnil deň otvorených dverí. Tak ako v predchádzajúcom ročníku, i tento rok sme na našej fakulte privítali desiatky...

Kategória: Oznamy

02.02.2018

Vedecko odborný seminár na Katedre politológie

Vedecko odborný seminár na Katedre politológie

Začiatok februára sme na Katedre politológie Trenčianskej univerzity otvorili vedecko odborným seminárom pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, na ústrednú tému Aktuálne otázky európskej...

Kategória: Oznamy

02.02.2018

KONFERENCIA AKTUÁLNE OTÁZKY POLITIKY VII.

KONFERENCIA AKTUÁLNE OTÁZKY POLITIKY VII.

V mene predsedu organizačného výboru konferencie doc. PaedDr. PhDr. Marcela Lincényiho, PhD., Vás srdečne pozývame na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod záštitou rektora Trenčianskej...

Kategória: Podujatia

29.01.2018

International Masterclasses 2018

International Masterclasses 2018

1. marca 2018 (štvrtok) pozývame študentov stredných škôl, aby si na jeden deň vyskúšali prácu časticových fyzikov a objavovali a skúmali elementárne častice za pomoci Veľkého...

Kategória: Podujatia

23.01.2018

Tender - Grant Proposal Services and Project Development Officer of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

19.01.2018

Tender - Head of Department of Biomaterials of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glasses (FunGlass)

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

19.01.2018

Tender - Head of Department of Coating Technologies of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass (FunGlass)

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

18.01.2018

Prezentácia semestrálnych prác študentov FPT

Prezentácia semestrálnych prác študentov FPT

17. januára 2018 "Odev náš každodenný, ihlou maľovaný" bol názov výstavy, kde naši nadaní študenti Oddelenia priemyselného dizajnu Fakulty priemyselných technológií v Púchove...

Kategória: Oznamy

12.01.2018

Ošetrovateľstvo a zdravie XI.

Ošetrovateľstvo a zdravie XI.

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne, kanceláriou WHO na Slovensku,...

Kategória: Podujatia

12.01.2018

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

18.12.2017

Stretnutie mladých spisovateľov v Univerzitnej knižnici

Stretnutie mladých spisovateľov v Univerzitnej knižnici

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  pod vedením prorektora doc. Liptáka a v spolupráci s univerzitnou Astronomickou pozorovateľňou Alojza...

Kategória: Oznamy, Tlačové správy

15.12.2017

Trenčianska univerzita na INDUSTRY DAY 2017

Trenčianska univerzita na INDUSTRY DAY 2017

Dňa 6. decembra 2017 sa vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie konalo podujatie Industry day 2017, ktoré bolo organizované Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Trenčiansku...

Kategória: Oznamy

08.12.2017

Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

08.12.2017

Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

21.11.2017

Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone...

Kategória: Výberové konania

15.11.2017

Obrovský záujem zo strany študentov

Obrovský záujem zo strany študentov

Dňa 14. 11. 2017 sa uskutočnila v priestoroch Univerzitnej knižnice Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prednáška doc. Ing. Igora Barényiho, PhD., na ktorej autor ...

Kategória: Všeobecné

15.11.2017

Výberové konanie - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

15.11.2017

Výberové konanie - docent - FŠT

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone...

Kategória: Výberové konania

15.11.2017

Výberové konanie - profesor - FSEV

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

10.11.2017

8. ročník ŠVOČ mal na Katedre politológie výbornú odozvu

8. ročník ŠVOČ mal na Katedre politológie výbornú odozvu

V stredu 8. novembra 2017 sa na pôde Katedry politológie konal už 8.ročník Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Študenti aj tento rok prezentovali svoje práce z rôznych oblastí verejného...

Kategória: Všeobecné

10.11.2017

Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva

Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva

V rámci Týždňa vedy a techniky na TnUAD 2017 zorganizovala Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dňa 8. novembra 2017 dve diskusné fóra na témy „Cudzie...

Kategória: Všeobecné

08.11.2017

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

Dekanka Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne Iveta Matišáková Vás pozýva na D e ň   o t v o r e n ý c h   d v e r í, ktorý sa uskutoční dňa  5. decembra...

Kategória: Podujatia

07.11.2017

Dni Maximiliána Hella 2017

Dni Maximiliána Hella 2017

V sobotu 4. novembra 2017 sa už po ôsmy raz zišli na Trenčianskej univerzite priaznivci vedy na Dňoch Maximiliána Hella 2017, aby si vypočuli prednášky od významných slovenských a zahraničných...

Kategória: Všeobecné

07.11.2017

Týždeň vedy a techniky na Katedre politológie

Týždeň vedy a techniky na Katedre politológie

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pozýva v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku na odborné podujatia: Zhodnotenie výsledkov župných...

Kategória: Podujatia

07.11.2017

Predstavenie vedeckej monografie

Predstavenie vedeckej monografie

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Fakultou špeciálnej techniky TnUAD Vás pozývajú na  Predstavenie  vedeckej ...

Kategória: Podujatia

06.11.2017

Výberové konanie - vedúci/vedúca katedry - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

06.11.2017

Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva

Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva

V rámci Týždňa vedy a techniky na TnUAD 2017 organizuje Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka dňa 8. novembra 2017 dve diskusné fóra na témy „Cudzie telesá v...

Kategória: Podujatia

27.10.2017

Týždeň vedy a techniky 2017 na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

Týždeň vedy a techniky 2017 na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

Fakulta sociálno- ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku nasledovné odborné podujatia: Odpadové...

Kategória: Podujatia

27.10.2017

Týždeň vedy a techniky na Fakulte špeciálnej techniky

Týždeň vedy a techniky na Fakulte špeciálnej techniky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje aj tento rok Týždeň vedy a techniky v dňoch 6. – 12....

Kategória: Podujatia

27.10.2017

Beánie 2017

Beánie 2017

Pre všetkých študentov, absolventov a priateľov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sme opäť pripravili nezabudnuteľný večer plný zábavy! Zahrajú Vám: PELL-MELL 59 Captain...

Kategória: Podujatia

27.10.2017

Večer výskumníka v Župnom dome v Púchove

Večer výskumníka v Župnom dome v Púchove

Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne, v spolupráci s mestom Púchov, Gymnáziom Púchov, Strednou odbornou školou Púchov, Centrom voľného času Včielka Púchov, pozýva širokú...

Kategória: Podujatia

27.10.2017

Dni otvorených dverí a Dni vedy a techniky Fakulty priemyselných technológií

Dni otvorených dverí a Dni vedy a techniky Fakulty priemyselných technológií

Vedenie Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, pozýva širokú verejnosť na podujatie:   DNI OTVORENÝCH DVERÍ A DNI VEDY A...

Kategória: Podujatia

26.10.2017

Týždeň vedy a techniky 2017

Týždeň vedy a techniky 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako každoročne aj tento rok organizuje Týždeň vedy a techniky 2017 od 6.11 do 12.11.2017. Naša univerzita sa už tradične zapája do...

Kategória: Podujatia

26.10.2017

Študentská vedecká konferencia

Študentská vedecká konferencia

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v akademickom roku 2017/2018 vyhlasuje 8. ročník:   Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v politológii...

Kategória: Podujatia

26.10.2017

ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV ŽUPNÝCH VOLIEB 2017

KATEDRA POLITOLÓGIE TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE Vás pozýva na otvorenú diskusiu pre študentov a širokú verejnosť k téme:    ZHODNOTENIE...

Kategória: Podujatia

26.10.2017

Návšteva CERNu

Návšteva CERNu

Univerzitná astronomická pozorovateľňa Alojza Cvacha spolu s gymnáziom FUTURUM umožnila talentovanej mládeži z Trenčína a okolia návštevu Medzinárodného centra pre fyziku elementárnych častíc...

Kategória: Oznamy

25.10.2017

Máme ďalších superhrdinov!

Máme ďalších superhrdinov!

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR zorganizovala dňa 24. októbra 2017 ďalší ročník podujatia s názvom...

Kategória: Podujatia

25.10.2017

Slovenské doktorandské fórum aj s účasťou našej univerzity

Slovenské doktorandské fórum aj s účasťou našej univerzity

V dňoch 19. až 20. októbra sa v Žiline konal 5. ročník Slovenského doktorandského fóra. Asociácia doktorandov Slovenska ho tento rok pripravila v duchu témy mladá veda a jej...

Kategória: Správy rektora

24.10.2017

Rektorské voľno

Rektorské voľno

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  udeľuje na dni 30. a 31. októbra 2017  všetkým študentom Trenčianskej univerzity  rektorské voľno.

Kategória: Oznamy

20.10.2017

Univerzitná kvapka krvi 2017

Univerzitná kvapka krvi 2017

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR organizuje dňa 24. októbra 2017 (utorok) akciu s názvom Univerzitná kvapka krvi...

Kategória: Podujatia

18.10.2017

Študentská literárna súťaž

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s univerzitnou Astronomickou pozorovateľňou Alojza Cvacha...

Kategória: Všeobecné

18.10.2017

Dni Maximiliána Hella 2017

Dni Maximiliána Hella 2017

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kolégium piaristov v Trenčíne Mesto Trenčín   Vás srdečne pozýva na Dni Maximiliána Hella 2017 14:00 – 14:10...

Kategória: Všeobecné

17.10.2017

Trenčín si TY

Trenčín si TY

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček srdečne pozývajú na prezentáciu  Trenčín v novom: Urbanizmus - Doprava -...

Kategória: Podujatia

12.10.2017

Univerzitná kvapka krvi 2017

Univerzitná kvapka krvi 2017

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR   pozýva   študentov i zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Podujatia

12.10.2017

Oslovovali sme potenciálnych študentov aj na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Oslovovali sme potenciálnych študentov aj na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

V dňoch 10. – 12. októbra 2017 sme boli súčasťou už 21. ročníka veľtrhu  štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC v hlavnom meste Slovenskej republiky. Veľtrh ponúka...

Kategória: Správy rektora

10.10.2017

Trenčiansky fyzioterapeutický deň / Pohyb a zdravie XIII.

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, Slovenskou komorou fyzioterapeutov...

Kategória: Podujatia

09.10.2017

História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku

História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku

V dňoch 27. - 28. septembra 2017 sa v Banskej Štiavnici uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou  História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku.  Vedeckú...

Kategória: Všeobecné

06.10.2017

Kurz BLACKROLL® Trainer a Kinesio Taping® KT1/2

Kurz BLACKROLL® Trainer a Kinesio Taping® KT1/2

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  v spolupráci s EUROSAD s.r.o. organizovala v dňoch 29. 9. 2017 - 1. 10. 2017  odborné kurzy...

Kategória: Podujatia

06.10.2017

Slovenské doktorandské fórum

Slovenské doktorandské fórum

Pozývame Vás na V. Slovenské doktorandské fórum 19. - 20. októbra 2017. Slovenské doktorandské fórum (SDF) je jedinečnou konferenciou doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na Slovensku....

Kategória: Podujatia

05.10.2017

Spolupráca Trenčianskej univerzity s úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a s medzinárodnými zložkami obranného priemyslu

Spolupráca Trenčianskej univerzity s úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a s medzinárodnými zložkami obranného priemyslu

Prorektor pre stratégiu a rozvoj Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Peter Lipták, CSc. a Ing. Ivan Kopecký, PhD. sa 26. septembra 2017...

Kategória: Všeobecné

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica