covid-19
Facebook Youtube Instagram

RSS

Aktuality

16.10.2020

Výberové konanie - dve pracovné miesta vo funkcii docent - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z....

Kategória: Výberové konania

12.10.2020

Stravuj sa zdravo a ekologicky v univerzitnej jedálni

Stravuj sa zdravo a ekologicky v univerzitnej jedálni

V univerzitnej jedálni máte možnosť stravovať sa zdravo a ekologicky. Trenčianska univerzita sa totiž zapojila do projektu Zelená jedáleň, ktorého cieľom je prispieť ku zdravšej a...

Kategória: Plánované podujatia

12.10.2020

Prechádzame z preventívnych dôvodov na online výuku

Prechádzame z preventívnych dôvodov na online výuku

Trenčianska univerzita maximalizuje snahu o ochranu zdravia svojich študentov a zamestnancov a napriek zavedeným prísnym bezpečnostným opatreniam, čiže nosenie rúška, pravidelná dezinfekcia...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy, Správy rektora

06.10.2020

Trenčianska univerzita zatiaľ vyučuje kombinovane

Trenčianska univerzita zatiaľ vyučuje kombinovane

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový akademický rok 2020/2021 v pondelok dňa 28. septembra 2020, tentokrát kvôli obmedzeniam a bezpečnosti bez Slávnostného...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy, Správy rektora

30.09.2020

Fakulta zdravotníctva má nový komplex laboratórií

Fakulta zdravotníctva má nový komplex laboratórií

Študenti Fakulty zdravotníctva sa môžu tešiť na novovybudované laboratóriá na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód a verejného zdravotníctva. V pondelok 28. septembra univerzita pri...

Kategória: Univerzitné novinky

29.09.2020

Na študentov FSEV čakajú nové priestory

Na študentov FSEV čakajú nové priestory

Viaceré priestory Trenčianskej univerzity prešli počas letných prázdnin obnovou a rekonštrukciou. Dobré správy máme pre študentov našej Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, na ktorých začiatkom...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

25.09.2020

Tender - Postdoctoral research associate – Study and research in the area of chemical durability and corrosion resistance of inorganic materials in aqueous solutions

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

24.09.2020

Nový akademický rok prinesie nové výzvy

Nový akademický rok prinesie nové výzvy

Po dlhých „prázdninách“ otvára Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne nový akademický rok 2020/2021. Za zvýšenej opatrnosti a pri určitých obmedzeniach opäť privítame pokračujúcich...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy, Univerzitné novinky

22.09.2020

Rektor odovzdal diplomy úspešným doktorandom

Rektor odovzdal diplomy úspešným doktorandom

Úspešným absolventom doktorandského štúdia rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, spoločne s dekanmi fakúlt odovzdal diplomy preukazujúce získanie titulu philosophiae doctor – PhD....

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

21.09.2020

Na študentov čaká vynovený internát

Na študentov čaká vynovený internát

Študenti našej univerzity sa môžu tešiť na vynovené priestory internátu. Dnes sme slávnostne za prítomnosti viacerých významných hostí, učiteľov, kolegov a študentov prestrihli pásku pri príležitosti...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

17.09.2020

Nauč sa po čínsky na bezplatnom kurze čínštiny!

Nauč sa po čínsky na bezplatnom kurze čínštiny!

Aj tento rok pripravujeme bezplatný kurz čínskeho jazyka. Kurz vedie čínska lektorka hovoriaca po anglicky. Kurz začína 1. 10. 2020. Prebiehať bude online 1 x do týždňa vždy vo štvrtok medzi...

Kategória: Plánované podujatia

08.09.2020

Posunuli sme začiatok akademického roka!

Posunuli sme začiatok akademického roka!

Milí študenti, vážení kolegovia, vzhľadom na aktuálnu situáciu sme vyhoveli odporúčaniu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a posunuli sme začiatok akademického roka...

Kategória: Univerzitné novinky

27.08.2020

Vedci univerzity výskumom pomáhajú pacientom

Vedci univerzity výskumom pomáhajú pacientom

Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) je unikátnou metódou s významnými klinickými výsledkami v liečbe mnohých ochorení. Trenčianska univerzita sa ako jedna z mála vedeckých inštitúcií môže...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

26.08.2020

Opatrenie rektora Trenčianskej univerzity k 26. 8. 2020

Opatrenie rektora Trenčianskej univerzity k 26. 8. 2020

Preventívne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 V nadväznosti na dokument, vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – „Organizácia a podmienky pedagogického...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

21.08.2020

Navrhujeme, aby bol rok 2021 rokom Alexandra Dubčeka!

Navrhujeme, aby bol rok 2021 rokom Alexandra Dubčeka!

Dnes si pripomíname udalosti z 21. augusta 1968. V tú noc napadli armády z piatich krajín Varšavskej zmluvy Československo. Ľudová opozícia sa prejavila v mnohých spontánnych činoch nenásilného...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

13.08.2020

Chceme, aby boli študenti v novom roku v bezpečí

Chceme, aby boli študenti v novom roku v bezpečí

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne nenecháva nič na náhodu a už teraz sa pripravuje na možné zopakovanie marcového scenára a digitálnu výučbu. Rektor univerzity Jozef...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky, Tlačové správy

03.08.2020

Výberové konanie - výskumný pracovník - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

22.07.2020

Pripomenuli sme si odkaz M. R. Štefánika

Pripomenuli sme si odkaz M. R. Štefánika

Dňa 21. júla si Slovensko pripomenulo 140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika, osobnosť svetového formátu, nositeľa hodnôt ako sloboda či demokracia. Vďaka svojim bravúrnym...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

14.07.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej technik Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - docent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - docent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - profesor - FZ

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

29.06.2020

Zahájili sme štátnice

Zahájili sme štátnice

V nadväznosti na mimoriadnu situáciu v dôsledku koronavírusu sa prvýkrát konajú štátne záverečné skúšky na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, v súlade...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

25.06.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

23.06.2020

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Coating Processes at the Centre for functional and surface functionalized glasses – for the following research topic: Sol-gel derived coatings for biomedical applications

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

22.06.2020

Tender - Two postdoctoral research associate positions – in the Department of Coating Processes of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass, in the field of the: Deposition of smart coatings by PECVD/PVD methods

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

22.06.2020

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Coating Processes at the Centre for functional and surface functionalized glasses – for the following research topic: High temperature coatings

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

22.06.2020

Tender - 2 work position - Postdoctoral research associate at the Functional Materials department of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín In accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

22.06.2020

Tender - FunGlass - Postdoctoral research associate

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

17.06.2020

Profesor Galusek si prevzal cenu Osobnosť medzinárodnej vedeckej spolupráce

Profesor Galusek si prevzal cenu Osobnosť medzinárodnej vedeckej spolupráce

Prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Dušan Galusek získal ocenenie Osobnosť medzinárodnej spolupráce v rámci podujatia...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky, Tlačové správy

15.06.2020

Nová ekologická zmes z dielne našich výskumníkov

Nová ekologická zmes z dielne našich výskumníkov

Novinka pochádzajúca z dielne vedcov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne môže byť veľkým prínosom pre automobilový priemysel. Vedecký tím z Fakulty priemyselných...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy, Univerzitné novinky

12.06.2020

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Glass Processing of the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

12.06.2020

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Biomaterials of the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

08.06.2020

Výberové konanie - výskumný pracovník - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade...

Kategória: Výberové konania

08.06.2020

Výberové konanie - výskumný pracovník - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade...

Kategória: Výberové konania

08.06.2020

Výberové konanie - výskumný pracovník - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade...

Kategória: Výberové konania

08.06.2020

Výberové konanie - výskumný pracovník - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade...

Kategória: Výberové konania

08.06.2020

Výberové konanie - výskumný pracovník - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade...

Kategória: Výberové konania

04.06.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

04.06.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

04.06.2020

Výberové konanie - 8 pracovných miest - výskumný pracovník - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

03.06.2020

Výberové konanie - vedúci katedry - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove Dekanka Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove Trenčianskej univerzity...

Kategória: Výberové konania

03.06.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

03.06.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

29.05.2020

Opäť otvárame Astronomickú pozorovateľňu

Opäť otvárame Astronomickú pozorovateľňu

Od pondelka 1. júna 2020 je Astronomická pozorovateľňa  Alojza Cvacha Trenčianskej univerzity opäť otvorená. Otváracie hodiny sú každú stredu od 20:00 do 23:00. (Posledný vstup je...

Kategória: Plánované podujatia

19.05.2020

Skúmame materiály pre priemysel 21. storočia

Skúmame materiály pre priemysel 21. storočia

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne úspešne implementovala výskumný projekt „Nové materiály a technológie pre priemysel 21. storočia – NOMATECH“. Podstatou a cieľom tohto...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy, Univerzitné novinky

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica