Facebook Youtube Instagram

RSS

Aktuality

03.07.2020

Výberové konanie - docent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - docent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - profesor - FZ

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

29.06.2020

Zahájili sme štátnice

Zahájili sme štátnice

V nadväznosti na mimoriadnu situáciu v dôsledku koronavírusu sa prvýkrát konajú štátne záverečné skúšky na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, v súlade...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

25.06.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

23.06.2020

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Coating Processes at the Centre for functional and surface functionalized glasses – for the following research topic: Sol-gel derived coatings for biomedical applications

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

22.06.2020

Tender - Two postdoctoral research associate positions – in the Department of Coating Processes of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass, in the field of the: Deposition of smart coatings by PECVD/PVD methods

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

22.06.2020

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Coating Processes at the Centre for functional and surface functionalized glasses – for the following research topic: High temperature coatings

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

22.06.2020

Tender - 2 work position - Postdoctoral research associate at the Functional Materials department of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín In accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

22.06.2020

Tender - FunGlass - Postdoctoral research associate

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

17.06.2020

Profesor Galusek si prevzal cenu Osobnosť medzinárodnej vedeckej spolupráce

Profesor Galusek si prevzal cenu Osobnosť medzinárodnej vedeckej spolupráce

Prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Dušan Galusek získal ocenenie Osobnosť medzinárodnej spolupráce v rámci podujatia...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky, Tlačové správy

15.06.2020

Nová ekologická zmes z dielne našich výskumníkov

Nová ekologická zmes z dielne našich výskumníkov

Novinka pochádzajúca z dielne vedcov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne môže byť veľkým prínosom pre automobilový priemysel. Vedecký tím z Fakulty priemyselných...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy, Univerzitné novinky

12.06.2020

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Glass Processing of the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

12.06.2020

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Biomaterials of the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

10.06.2020

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne podľa zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií zverejňuje zámer predať svoj nehnuteľný majetok formou obchodnej verejnej...

Kategória: Univerzitné novinky

08.06.2020

Výberové konanie - výskumný pracovník - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade...

Kategória: Výberové konania

08.06.2020

Výberové konanie - výskumný pracovník - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade...

Kategória: Výberové konania

08.06.2020

Výberové konanie - výskumný pracovník - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade...

Kategória: Výberové konania

08.06.2020

Výberové konanie - výskumný pracovník - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade...

Kategória: Výberové konania

08.06.2020

Výberové konanie - výskumný pracovník - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade...

Kategória: Výberové konania

04.06.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

04.06.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

04.06.2020

Výberové konanie - 8 pracovných miest - výskumný pracovník - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

03.06.2020

Výberové konanie - vedúci katedry - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove Dekanka Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove Trenčianskej univerzity...

Kategória: Výberové konania

03.06.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

03.06.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

29.05.2020

Opäť otvrárame Astronomickú pozorovateľňu

Opäť otvrárame Astronomickú pozorovateľňu

Od pondelka 1. júna 2020 je Astronomická pozorovateľňa  Alojza Cvacha Trenčianskej univerzity opäť otvorená. Otváracie hodiny sú každú stredu od 20:00 do 23:00. (Posledný vstup je...

Kategória: Plánované podujatia

19.05.2020

Skúmame materiály pre priemysel 21. storočia

Skúmame materiály pre priemysel 21. storočia

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne úspešne implementovala výskumný projekt „Nové materiály a technológie pre priemysel 21. storočia – NOMATECH“. Podstatou a cieľom tohto...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy, Univerzitné novinky

13.05.2020

Výberové konanie - docent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

12.05.2020

Výberové konanie - docent - FunGlass

Riaditeľ Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách...

Kategória: Výberové konania

11.05.2020

Vyhlásili sme súťaž na dodávku výskumnej infraštruktúry

Vyhlásili sme súťaž na dodávku výskumnej infraštruktúry

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlásilo verejnú súťaž na rozšírenie vedecko-výskumnej...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky, Tlačové správy

06.05.2020

Univerzitná knižnica opäť otvorená

Univerzitná knižnica opäť otvorená

Univerzitná knižnica TnUAD bude pre verejnosť opäť otvorená od 11. mája 2020, pondelok až piatok v čase od 8:00 – 14:00 hod. Jej prevádzka bude z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu...

Kategória: Univerzitné novinky

30.04.2020

Žiadosť o internát na akad. rok 2020/2021

Žiadosť o internát na akad. rok 2020/2021

Vážení študenti, upozorňujeme tých, ktorí budú pokračovať v štúdiu v 2. a 3. ročníku na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v budúcom akademickom roku 2020/2021...

Kategória: Univerzitné novinky

23.04.2020

Trenčianska univerzita získala na výskum 6,3 mil. EUR

Trenčianska univerzita získala na výskum 6,3 mil. EUR

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne získala financie na rozšírenie Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“....

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy, Univerzitné novinky

22.04.2020

Rektor Trenčianskej univerzity poberá minimálnu mzdu

Rektor Trenčianskej univerzity poberá minimálnu mzdu

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pracuje od marca na univerzite za minimálnu mzdu. Rozdiel oproti pôvodnej mzde chce v rámci schvaľovania nového rozpočtu použiť...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky, Tlačové správy

20.04.2020

Online štátne skúšky

Online štátne skúšky

Milí študenti, kolegovia, priatelia! Naša univerzita začína s prípravou technických a komunikačných nástrojov, pomocou ktorých zvládneme štátne skúšky a obhajoby záverečných prác aj...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy, Univerzitné novinky

20.04.2020

Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu

Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty)...

Kategória: Študentské preukazy

16.04.2020

Vyhlasujeme 4. ročník literárnej súťaže

Vyhlasujeme 4. ročník literárnej súťaže

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s       Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho...

Kategória: Plánované podujatia

08.04.2020

Tende - Postdoctoral research associate at Department of Functional Materials of the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín  in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law...

Kategória: Výberové konania

08.04.2020

Tender - Postdoctoral research associate at the Glass processing department of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín  in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law...

Kategória: Výberové konania

08.04.2020

Tender - Postdoctoral research associate at Department of Coating Processes of the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

08.04.2020

Tender - Postdoctoral research associate at the Biomaterials department of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

07.04.2020

Projekt AZU spúšťa sériu webinárov

Projekt AZU spúšťa sériu webinárov

Národný rozvojový projekt AZU – Aktivita zvyšuje úspech, spúšťa sériu webinárov zameraných na vysokoškolských študentov, mladých vedcov a budúcich podnikateľov.  Webináre odštartujú...

Kategória: Plánované podujatia

06.04.2020

Hľadáme dobrovoľníkov!

Hľadáme dobrovoľníkov!

Vážení študenti a kolegovia, aktuálna situácia spojená s novým koronavírusom a chorobou COVID-19 si vyžaduje pomoc od nás všetkých. Sme radi, že sa v týchto časoch dokážeme spájať a poskytovať...

Kategória: Univerzitné novinky

01.04.2020

Študuj online z domu

Študuj online z domu

Využite prístup k elektronickým informačným zdrojom cez vzdialený prístup z Centra vedecko-technických informácií v Bratislave. Pre využívanie týchto zdrojov je potrebné sa zaregistrovať...

Kategória: Univerzitné novinky

26.03.2020

Aktualizácia harmonogramu študia

Aktualizácia harmonogramu študia

Trenčianska univerzita prerušuje prezenčnú výučbu až do odvolania, zapísaným študentom vráti poplatok za prijímacie konanie a študentov oslobodí od poplatkov za ubytovanie. Prezenčná forma výučby...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky, Tlačové správy

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica