RSS

Aktuality

16.05.2024

Vyjadrenie k útoku na predsedu vlády SR

Vyjadrenie k útoku na predsedu vlády SR

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne dôrazne odsudzuje atentát  na predsedu vlády SR Roberta Fica. Takéto násilie je v demokratickej spoločnosti absolútne neakceptovateľné....

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

14.05.2024

Dohoda s Úradom vlády SR posilní vzájomnú spoluprácu

Dohoda s Úradom vlády SR posilní vzájomnú spoluprácu

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik a vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci s cieľom rozvíjať spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a posilniť...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

13.05.2024

Výberové konanie - vedúci/vedúca oddelenia - FunGlass

Riaditeľ Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a...

Kategória: Výberové konania

13.05.2024

Starmus prednášky, Bob Bishop a David Eicher (15. máj 2024)

Starmus prednášky, Bob Bishop a David Eicher (15. máj 2024)

Výnimočný festival vedy s názvom Starmus VII, na ktorom sa zúčastní 21 laureátov Nobelovej ceny, začal. Festival je sprevádzaný bohatým kultúrnym programom, vrátane viacerých svetových hviezd,...

Kategória: Plánované podujatia

09.05.2024

Naša univerzita spolupracuje so Združením miest a obcí SR

Naša univerzita spolupracuje so Združením miest a obcí SR

Trenčianska univerzita prehĺbila spoluprácu so Združením miest a obcí SR podpisom Memoranda. Strany zastúpené rektorom Jozefom Habánikom a za ZMOS Jozefom Božikom sa dohodli na vzájomnej podpore...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

07.05.2024

Univerzitný športový deň 2024 je úspešne za nami

Univerzitný športový deň 2024 je úspešne za nami

Tretí ročník univerzitného športového dňa, ktorý bol plný nielen športových aktivít, súťaží a workshopov, ale aj relaxu pri dobrej hudbe a jedle dopadol aj napriek počasiu na jednotku.  ...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

25.04.2024

Naša univerzita je súčasťou festivalu STARMUS

Naša univerzita je súčasťou festivalu STARMUS

V máji 2024 sa stane Slovensko organizátorom výnimočného festivalu vedy s názvom Starmus VII, na ktorom sa zúčastní 21 laureátov Nobelovej ceny. Festival bude sprevádzaný bohatým kultúrnym...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

24.04.2024

Tender - Hub Innovation Chair - FunGlass

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

24.04.2024

FSEV súčasťou projektu ALROSK – Challenges from the pandemics

FSEV súčasťou projektu ALROSK – Challenges from the pandemics

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov našej univerzity v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov, Polytechnickou univerzitou v Bukurešti a konfederáciou zamestnávateľov CONCORDIA v Rumunsku...

Kategória: Univerzitné novinky

23.04.2024

Podpísali sme memorandum so Štatistickým úradom

Podpísali sme memorandum so Štatistickým úradom

V stredu 17. 04. 2024 na pôde Štatistického úradu Slovenskej republiky rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik a predseda Štatistického úradu Martin Nemky podpísali Memorandum...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

22.04.2024

Prof. Ondrušová opätovne zvolená za dekanku FPT

Prof. Ondrušová opätovne zvolená za dekanku FPT

V stredu 17. apríla 2024 dekanka Fakulty priemyselných technológií Darina Ondrušová  predstavila na predvolebnom zhromaždení Akademickej obce svoje plány k ďalšiemu rozvoju fakulty. Pani...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

19.04.2024

Univerzitný športový deň (7. máj 2024)

Univerzitný športový deň (7. máj 2024)

Univerzitný športový deň 2024! Aj tento rok sa môžete tešiť na množstvo športových aktivít, skvelú hudbu a super občerstvenie. Začíname 9:00 rannou jogou. Termín: 7.5.2024 Miesto: Fakulta...

Kategória: Plánované podujatia

19.04.2024

Odborný workshop AdultLearning RO-SK (24. apríl 2024)

Odborný workshop AdultLearning RO-SK (24. apríl 2024)

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne si Vás dovoľuje pozvať na odborný workshop  s názvom: AdultLearning RO-SK: Experimantal Curricula for...

Kategória: Plánované podujatia

12.04.2024

Výberové konanie - profesor - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta špeciálnej technikyRektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z....

Kategória: Výberové konania

12.04.2024

Výberové konanie - profesor - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneKatedra špeciálnej technikyRektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z....

Kategória: Výberové konania

10.04.2024

Univerzita diskutovala o klimatických politikách mesta

Univerzita diskutovala o klimatických politikách mesta

Naša univerzita bola súčasťou Okrúhleho stola k téme reflexia klimatických politík mesta Trenčín. Cieľom diskusií, ktoré organizuje občianske združenie Klíma ťa potrebuje v každom krajskom meste, je...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

04.04.2024

FSEV je excelentným výskumným pracoviskom

FSEV je excelentným výskumným pracoviskom

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov pripravuje odborníkov v oblasti personálneho manažmentu, riadenia ľudských zdrojov, ekonomiky a manažmentu. Na prvom stupni pripravuje aj odborníkov pre...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

29.03.2024

Veľkonočný pozdrav

Veľkonočný pozdrav

Milé kolegyne, kolegovia, prajem Vám príjemné a požehnané prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu najbližších. Jozef Habánik

Kategória: Univerzitné novinky

28.03.2024

Deň učiteľov

Deň učiteľov

Milé kolegyne a kolegovia učitelia, odborní a pedagogickí zamestnanci, ku Dňu učiteľov Vám želám veľa šikovných, talentovaných, úspešných a vzdelania chtivých žiakov a študentov, zlepšujúce sa...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

25.03.2024

Naši doktorandi získali Early Stage Grant

Naši doktorandi získali Early Stage Grant

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik slávnostne odovzdal doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom univerzity, ktorí sa zapojili do výzvy v rámci Internej grantovej schémy,...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

15.03.2024

Kvapka krvi dopadla na výbornú, pomôže Ľubici a Martinovi

Kvapka krvi dopadla na výbornú, pomôže Ľubici a Martinovi

Aj posledná Univerzitná kvapka krvi v tomto akademickom roku, ktorú organizovala Fakulta zdravotníctva spolu s Národnou transfúznou službou SR dopadla na výbornú, tento raz pomôže Ľubici a Martinovi,...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

14.03.2024

Univerzita má ďalších generalistov ľudských zdrojov

Univerzita má ďalších generalistov ľudských zdrojov

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov má zriadené Tréningové centrum personálnych zručností HR Generalist, v ktorom sa študenti v podmienkach cvičných podnikov učia činnosti HR špecialistov a...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

14.03.2024

Doplňujúce voľby do študentskej rady vysokých škôl (19. marec 2024)

Doplňujúce voľby do študentskej rady vysokých škôl (19. marec 2024)

Dňa 19. 03. 2024 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. sa uskutočnia doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl za študentskú časť Akademickej obce Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka...

Kategória: Plánované podujatia

13.03.2024

Rektor odozvdal ocenenie nášmu študentovi Matúšovi

Rektor odozvdal ocenenie nášmu študentovi Matúšovi

Rektor Jozef Habánik osobne odovzdal pochvalu a poďakovanie od občianskeho združenia EUNOIA nášmu študentovi Matúšovi Lukačkovi, ktorý v rámci projektu Virtuálny Študentský Parlament 2023, plnil...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

12.03.2024

Výberové konanie - docent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách...

Kategória: Výberové konania

08.03.2024

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

07.03.2024

Výberové konanie - docent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta priemyselných technológií v PúchoveRektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č....

Kategória: Výberové konania

07.03.2024

Výberové konanie - docent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta priemyselných technológií v PúchoveRektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č....

Kategória: Výberové konania

07.03.2024

Otázka bezpečnosti študentov je dôležitou súčasťou univerzity

Otázka bezpečnosti študentov je dôležitou súčasťou univerzity

Na pôde Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne sa konalo stretnutie predstaviteľov vysokých škôl k problematike ochrany mäkkých cieľov. Stretnutia sa zúčastnila aj prvá štátna tajomníčka Lucia...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

06.03.2024

Študenti začali semester cvičeniami v nových laboratóriách

Študenti začali semester cvičeniami v nových laboratóriách

Letný semester sa na Fakulte priemyselných technológií začal vo vynovených vedecko-výskumných a výučbových priestoroch laboratórií Chémie materiálov, Polymérov a Analýzy zložiek životného prostredia,...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

05.03.2024

Trenčiansku univerzitu navštívila veľvyslankyňa Portugalska

Trenčiansku univerzitu navštívila veľvyslankyňa Portugalska

Veľvyslankyňa Portugalska Maria João Lopes Cardoso navštívila Trenčiansku univerzitu v rámci spoznávania regiónu a krajiny, v ktorej pôsobí na diplomatickej misii. Na stretnutí sa jednalo o...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

04.03.2024

Kolektívna zmluva na roky 2024-2025 podpísaná

Kolektívna zmluva na roky 2024-2025 podpísaná

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik a predseda Odborovej organizácie Karol Krajčo, podpísali Kolektívnu zmluvu na roky 2024 - 2025, ktorá má zvýšiť sociálny štandard našich...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

28.02.2024

Univerzitná kvapka krvi 2024

Univerzitná kvapka krvi 2024

Aj tento rok sa na univerzite konala Univerzitná kvapka krvi. Transfúzia krvi je neraz jedinou možnosťou záchrany života. Z darovanej krvi sa vyrábajú prípravky, bez ktorých nie je možná liečba...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

28.02.2024

Tender - Postdoctoral research - FunGlass

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glassof Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

22.02.2024

Naša univerzita ako prvá splnila kritériá zamestnanosti absolventov

Naša univerzita ako prvá splnila kritériá zamestnanosti absolventov

Rezort školstva spustil novú webovú stránku, ktorá posudzuje výkonnosť slovenských vysokých škôl. Vybrané ukazovatele budú mať prvýkrát vplyv aj na výšku štátnej dotácie. "Ministerstvo...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

19.02.2024

Výberové konanie - profesor - FunGlass

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v...

Kategória: Výberové konania

19.02.2024

Výberové konanie - profesor - CUP Politológia

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

13.02.2024

Univerzita vynovila priestory pre športové aktivity

Univerzita vynovila priestory pre športové aktivity

Letný semester sme ma univerzite začali otvorením vynoveného Športového centra. Študenti aj zamestnanci tu nájdu novú telocvičňu s vynikajúcou palubovkou, výborne vybavené fitnescentrum a pohybové...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

12.02.2024

Deň otvorených dverí Fakulty zdravotníctva (20. február 2024)

Deň otvorených dverí Fakulty zdravotníctva (20. február 2024)

Vedenie Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa  20. februára 2024 na Fakulte zdravotníctva TnUAD...

Kategória: Plánované podujatia

12.02.2024

Na módnej show a vernisáži výstavy bolo opäť na čo pozerať

Na módnej show a vernisáži výstavy bolo opäť na čo pozerať

Fakulta priemyselných technológií a Stredná Spojená škola Púchov si opäť pripravili večer plný kreatívnych módnych inšpirácií. S módnou show bola spojená aj vernisáž výstavy FASHION.SKLO z dielne...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

07.02.2024

Univerzitná kvapka krvi 2024 (28. február, 13. marec 2024)

Univerzitná kvapka krvi 2024 (28. február, 13. marec 2024)

Vážení študenti a kolegovia, v mene organizačného výboru Vás pozývame na podujatie Univerzitná kvapka krvi 2024, ktoré sa uskutoční dňa 28. 2. 2024 (streda) v Trenčíne v priestoroch...

Kategória: Plánované podujatia

02.02.2024

Otvorenie telocvične (12. február 2024)

Otvorenie telocvične (12. február 2024)

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie univerzitnej telocvične. Dňa 12. februára 2024, o 14:00...

Kategória: Plánované podujatia

01.02.2024

Módna show (8. február 2024)

Módna show (8. február 2024)

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, pozýva na módnu show  spojenú s vernisážou výstavy tvorby študentov Fakulty priemyselných technológií v Púchove a...

Kategória: Plánované podujatia

22.01.2024

Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity je otvorené!

Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity je otvorené!

Trenčianska univerzita slávnostne otvorila Kreatívne centrum FabLab, ktoré vzniklo v rámci výzvy Ministerstva kultúry na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch. Konkrétne ide o vznik...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy, Správy rektora

22.01.2024

Otvorenie Kreatívneho centra (22. január 2024)

Otvorenie Kreatívneho centra (22. január 2024)

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, Vás srdečne pozýva  na slávnostné otvorenie Kreatívneho centra FabLab Tnuni. 22. januára 2024, o 11:00...

Kategória: Plánované podujatia

21.01.2024

Zamestnávatelia zorganizovali odborný workshop v oblasti vzdelávania a digitalizácie

Zamestnávatelia zorganizovali odborný workshop v oblasti vzdelávania a digitalizácie

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov považujú vzdelávanie dlhodobo za jednu zo svojich kľúčových priorít. Z tohto dôvodu počas novembra zorganizovali odborný workshop s názvom...

Kategória: Univerzitné novinky

02.01.2024

PF 2024

PF 2024

Šťastný nový rok želá Trenčianska univerzita!

Kategória: Univerzitné novinky

28.12.2023

Trenčianska univerzita má za sebou ďalší úspešný rok

Trenčianska univerzita má za sebou ďalší úspešný rok

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bilancuje rok 2023, ktorý bol plný výziev, ale aj úspechov. Trenčianska univerzita ponúka všetko čo vysokoškoláci potrebujú. Vzdeláva v...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

21.12.2023

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Spokojné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov Vám praje   Jozef Habánik...

Kategória: Univerzitné novinky

13.12.2023

Trenčiansku univerzitu navštívil minister školstva

Trenčiansku univerzitu navštívil minister školstva

Na pôde Trenčianskej univerzity privítal rektor univerzity Jozef Habánik ministra školstva JUDr. Ing. Tomáša Druckera. Spoločne rokovali o prioritách univerzity a jej rozvojových plánoch do...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica