RSS

Aktuality

31.03.2021

Veľkonočný pozdrav

Veľkonočný pozdrav

Milí študenti,  milé kolegyne a kolegovia, prajem vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia, radosti a pohody. Jozef Habánik rektor

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

29.03.2021

Vyhlásenie AS k aktuálnemu vývoju legislatívnych zmien

Vyhlásenie AS k aktuálnemu vývoju legislatívnych zmien

Akademický senát TnUAD so znepokojením sleduje proces úprav legislatívnych noriem, ktoré ohrozujú základné akademické slobody, autonómnosť a samosprávnosť vysokých škôl v Slovenskej republike. Tieto...

Kategória: Univerzitné novinky

22.03.2021

Výberové konanie - vedúci Katedry strojárskych technológií a materiálov - FŠT

Dekanka Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č. 552/2003 Z.z. o...

Kategória: Výberové konania

22.03.2021

Výberové konanie - vedúci Katedry konštruovania a špeciálnej techniky - FŠT

Dekanka Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č. 552/2003 Z.z. o...

Kategória: Výberové konania

22.03.2021

Výberové konanie - vedúci Katedry strojného inžinierstva - FŠT

Dekanka Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č. 552/2003 Z.z. o...

Kategória: Výberové konania

22.03.2021

Deň otvorených dverí na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

Deň otvorených dverí na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

Tento rok sa uskutoční Deň otvorených dverí na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov v online priestore v utorok 30. marca 2021 o 15:00 hod. Všetky dôležité informácie Vám budú poskytnuté v pohodlí...

Kategória: Plánované podujatia

20.03.2021

Novela zákona nás vracia do obdobia pred novembrom 89

Novela zákona nás vracia do obdobia pred novembrom 89

Predložený návrh novely zákona o vysokých školách bezprecedentným spôsobom okliešťuje akademickú samosprávu a inštitucionálnu autonómiu univerzít, narúša písomne deklarované záväzky našich...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy, Správy rektora

17.03.2021

Deň otvorených dverí Fakulty zdravotníctva

Deň otvorených dverí Fakulty zdravotníctva

Urob si Kvíz úspešného zdravoťáka a prever svoje základné znalosti a predpoklady pre štúdium na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka :) Na všetko čo ťa zaujíma ohľadom...

Kategória: Plánované podujatia

03.03.2021

Implementujeme medzinárodné štandardy do vzdelávania

Implementujeme medzinárodné štandardy do vzdelávania

Trenčianska univerzita a jej pracovisko FunGlass od mája 2020 úspešne realizuje projekt Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy, Správy rektora

02.03.2021

Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Buday, CSc. * 19.3.1951 † 27.2.2021

Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Buday, CSc. * 19.3.1951 † 27.2.2021

S hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že dňa 27. februára 2021 nás navždy opustil docent Jozef Buday, generálny riaditeľ EVPÚ, a. s., výskumník, propagátor a budovateľ...

Kategória: Univerzitné novinky

23.02.2021

Trenčianska univerzita vzdeláva pracovníkov verejnej správy

Trenčianska univerzita vzdeláva pracovníkov verejnej správy

Trenčianska univerzita a jej súčasť Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov sa podieľa na implementácii projektu Posilňovaním spolupráce obcí k riešeniu problému „Invisible border“. Projekt...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

19.02.2021

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Glass Processing of the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

19.02.2021

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Coating Processes at the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

19.02.2021

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Coating Processes at the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

19.02.2021

Tender - Postdoctoral research associate at the Biomaterials department of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

19.02.2021

Tender - Postdoctoral research associate at the Glass processing department of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

19.02.2021

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Functional Materials at the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

19.02.2021

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Functional Materials at the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

19.02.2021

Tender - Postdoctoral research associate position in the Department of Coating Processes of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín  in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law...

Kategória: Výberové konania

16.02.2021

Trenčianska univerzita inovuje výskumnú infraštruktúru

Trenčianska univerzita inovuje výskumnú infraštruktúru

Trenčianska univerzita už takmer 3 roky úspešne implementuje projekt Rozvoj inovačného potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne. Projekt vyšiel v rámci...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy, Správy rektora

11.02.2021

Výberové konanie - docent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka...

Kategória: Výberové konania

11.02.2021

Prvé konzorcium univerzít U10+ je zaregistrované

Prvé konzorcium univerzít U10+ je zaregistrované

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zapísalo dňa 22. januára 2021 do registra vysokých škôl nové združenie desiatich slovenských vysokých škôl s názvom...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy, Univerzitné novinky

08.02.2021

Stanovisko k pripravovaným zmenám v zákone o VŠ

Stanovisko k pripravovaným zmenám v zákone o VŠ

Aktuálne v akademickom prostredí oprávnene rezonujú otázky oklieštenia akademickej samosprávy a autonómie univerzít. Dôvodom je zatiaľ „neverejná“ novelizácia zákona č. 131/2002 Z. z....

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy, Správy rektora

26.01.2021

Prezidentka dnes vymenovala rektora Trenčianskej univerzity

Prezidentka dnes vymenovala rektora Trenčianskej univerzity

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dnes, 26. januára 2021, vymenovala Jozefa Habánika do funkcie rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Slávnostné menovanie...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky, Tlačové správy

22.01.2021

Milí študenti a kolegovia, ďakujeme že pomáhate!

Milí študenti a kolegovia, ďakujeme že pomáhate!

Ďakujeme že pomáhate! Viacerí z vás formou dobrovoľníckej či brigádnickej činnosti nad rámec svojich študijných a pracovných povinností pomáhate s testovaním v nemocniciach alebo...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

20.01.2021

Letný semester na Trenčianskej univerzite začne dištančne

Letný semester na Trenčianskej univerzite začne dištančne

Letný semester na Trenčianskej univerzite sa začne v online priestore. Pokiaľ sa epidemiologická situácia nezmení (COVID automat), budú sa študenti aj naďalej vzdelávať dištančne. Naďalej budú...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy, Univerzitné novinky

21.12.2020

Rektor Trenčianskej univerzity rozdelil časť svojho platu

Rektor Trenčianskej univerzity rozdelil časť svojho platu

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, po zvolení za poslanca Národnej rady SR, pracuje na univerzite za minimálnu mzdu. Zvyšnú časť z pôvodnej mzdy rozdelil...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky, Tlačové správy

16.12.2020

Univerzita na štipendiách vyplatila takmer 600 tisíc EUR

Univerzita na štipendiách vyplatila takmer 600 tisíc EUR

V roku 2020 poberalo štipendium 522 študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v priemernej výške 610 EUR. Univerzita tak na štipendiách vyplatila takmer 600 tisíc EUR. V tomto...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

11.12.2020

Cetnrum FunGlass priťahuje talenty z celého sveta

Cetnrum FunGlass priťahuje talenty z celého sveta

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) etablované na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dosiahlo v polčase implementácie najväčšieho...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

02.12.2020

Jozef Habánik bol opätovne zvolený za rektora

Jozef Habánik bol opätovne zvolený za rektora

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zvolil v stredu 2. decembra 2020 na nasledujúce 4 ročné obdobie už po tretíkrát doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky, Tlačové správy

01.12.2020

Rektor vymenoval novú dekanku a prorektorku

Rektor vymenoval novú dekanku a prorektorku

Rektor univerzity Jozef Habánik vymenoval dňa 30. 11. 2020 do funkcie dekana Fakulty špeciálnej techniky doterajšiu prorektorku doc. Martu Kianicovú s účinnosťou od 1. decembra 2020 na prvé 4 ročné...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

27.11.2020

Dnes si pripomíname pamiatku Alexandra Dubčeka

Dnes si pripomíname pamiatku Alexandra Dubčeka

Rektor našej univerzity Jozef Habánik, si v mene celej akademickej obce pripomenul pamiatku Alexandra Dubčeka pri príležitosti 99. výročia jeho narodenia, položením kytice kvetov k buste,...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

25.11.2020

Rektori Konzorcia U10+ podpísali zakladateľskú zmluvu

Rektori Konzorcia U10+ podpísali zakladateľskú zmluvu

Dňa 20. novembra 2020 sa v účelovom zariadení Technickej univerzity vo Zvolene  stretli za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení rektori desiatich univerzít združených v...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky, Tlačové správy

20.11.2020

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS TnUAD

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS TnUAD

Akademický senát TnUAD vyhlásil na svojom riadnom zasadnutí dňa 30. 09. 2020 doplňujúce voľby do študentskej časti AS TnUAD za CUP. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s...

Kategória: Plánované podujatia

18.11.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z....

Kategória: Výberové konania

11.11.2020

Týždeň vedy a techniky sa u nás niesol v znamení ocenení

Týždeň vedy a techniky sa u nás niesol v znamení ocenení

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku udelil rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik ocenenia výskumníkom, kolektívom a pracovníkom, ktorí v uplynulom...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

09.11.2020

Výberové konanie - Finančný manažér

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR ”Mobilizácia kreatívneho potenciálu v...

Kategória: Výberové konania

09.11.2020

Výberové konanie - Ekonomický manažér

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR ”Mobilizácia kreatívneho potenciálu v...

Kategória: Výberové konania

09.11.2020

Výberové konanie - Asistent programového manažéra

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR ”Mobilizácia kreatívneho potenciálu v...

Kategória: Výberové konania

04.11.2020

Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

Od pondelka 9. novembra sa začína 17. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, do ktorého sa zapája každoročne aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  Tradične...

Kategória: Plánované podujatia

03.11.2020

Voľby kandidáta na rektora

Voľby kandidáta na rektora

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na riadnom zasadnutí dňa 28. 10. 2020 v súlade so Zákonom vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade...

Kategória: Univerzitné novinky

28.10.2020

Rektorské voľno dňa 16. 11. 2020

Rektorské voľno dňa 16. 11. 2020

Vážení študenti, vážení zamestnanci, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, udeľuje na pondelok 16. novembra 2020 študentom a zamestnancom...

Kategória: Univerzitné novinky

23.10.2020

Prijali sme opatrenia v súvislosti so zákazom vychádzania

Prijali sme opatrenia v súvislosti so zákazom vychádzania

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020, ktorým sa prijali ďalšie opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu Trenčianska univerzita, všetky jej fakulty...

Kategória: Univerzitné novinky

23.10.2020

Naša univerzita je členom nového Konzorcia univerzít

Naša univerzita je členom nového Konzorcia univerzít

Rektori desiatich slovenských univerzít sa dohodli na vzniku Konzorcia slovenských univerzít U10+ a vytvoriť podmienky pre integráciu vzdelávacej a vedeckovýskumnej infraštruktúry,...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

16.10.2020

Výberové konanie - dve pracovné miesta vo funkcii docent - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z....

Kategória: Výberové konania

12.10.2020

Stravuj sa zdravo a ekologicky v univerzitnej jedálni

Stravuj sa zdravo a ekologicky v univerzitnej jedálni

V univerzitnej jedálni máte možnosť stravovať sa zdravo a ekologicky. Trenčianska univerzita sa totiž zapojila do projektu Zelená jedáleň, ktorého cieľom je prispieť ku zdravšej a...

Kategória: Plánované podujatia

12.10.2020

Prechádzame z preventívnych dôvodov na online výuku

Prechádzame z preventívnych dôvodov na online výuku

Trenčianska univerzita maximalizuje snahu o ochranu zdravia svojich študentov a zamestnancov a napriek zavedeným prísnym bezpečnostným opatreniam, čiže nosenie rúška, pravidelná dezinfekcia...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy, Správy rektora

06.10.2020

Trenčianska univerzita zatiaľ vyučuje kombinovane

Trenčianska univerzita zatiaľ vyučuje kombinovane

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový akademický rok 2020/2021 v pondelok dňa 28. septembra 2020, tentokrát kvôli obmedzeniam a bezpečnosti bez Slávnostného...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy, Správy rektora

30.09.2020

Fakulta zdravotníctva má nový komplex laboratórií

Fakulta zdravotníctva má nový komplex laboratórií

Študenti Fakulty zdravotníctva sa môžu tešiť na novovybudované laboratóriá na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód a verejného zdravotníctva. V pondelok 28. septembra univerzita pri...

Kategória: Univerzitné novinky

29.09.2020

Na študentov FSEV čakajú nové priestory

Na študentov FSEV čakajú nové priestory

Viaceré priestory Trenčianskej univerzity prešli počas letných prázdnin obnovou a rekonštrukciou. Dobré správy máme pre študentov našej Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, na ktorých začiatkom...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica