RSS

Aktuality

22.12.2021

„Medzinárodný rok skla - 2022“ sa bude na Slovensku oslavovať v Trenčíne

„Medzinárodný rok skla - 2022“ sa bude na Slovensku oslavovať v Trenčíne

Sklo je nielen krásny materiál evokujúci príjemné chvíle pri spoločnom stolovaní, ale izolačné sklá udržiavajú teplo v našich domovoch, medicínske sklo pomáha v boji o naše zdravie, optické...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

21.12.2021

Výberové konanie - 2x profesor - CUP Politológia

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

21.12.2021

Výberové konanie - 3x docent - CUP Politológia

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

20.12.2021

Trenčianska univerzita bude „sharovať“ e-bicykle a skútre

Trenčianska univerzita bude „sharovať“ e-bicykle a skútre

Študenti a zamestnanci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne si budú môcť v priebehu budúceho roka uľahčiť presúvanie po meste pomocou e-bicyklov či skútrov, ktoré budú umiestnené...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

17.12.2021

Výberové konanie - docent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách...

Kategória: Výberové konania

17.12.2021

Univerzitná knižnica má novú riaditeľku

Univerzitná knižnica má novú riaditeľku

Univerzitná knižnica mala svoju riaditeľku takmer 20 rokov. Rektor univerzity pani riaditeľke Márii Rehušovej poďakoval za vzájomnú spoluprácu a poprial jej do novej etapy svojho života najmä...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

15.12.2021

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Glass Processing of the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

15.12.2021

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Biomaterials of the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

15.12.2021

Tender - Postdoctoral research associate at the Glass processing department of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

15.12.2021

Tender - Postdoctoral research associate at the Biomaterials department of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glasses

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

15.12.2021

Skúškové obdobie zimného semestra bude prebiehať hybridným modelom

Skúškové obdobie zimného semestra bude prebiehať hybridným modelom

Milí študenti a kolegovia, skúškové obdobie zimného semestra bude vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu prebiehať v bakalárskych, magisterských a inžinierskych študijných programoch na všetkých...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

15.12.2021

Výberové konanie - docent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách...

Kategória: Výberové konania

30.11.2021

Výberové konanie - docent - FZ

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

30.11.2021

Výberové konanie - docent - FZ

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

30.11.2021

Výberové konanie - docent - FZ

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

30.11.2021

Výberové konanie - docent - FZ

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

30.11.2021

Výberové konanie - profesor - FZ

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

30.11.2021

Výberové konanie - docent - FZ

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

30.11.2021

Výberové konanie - docent - FZ

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

29.11.2021

Výberové konanie - 3x docent - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a ...

Kategória: Výberové konania

25.11.2021

Výberové konanie - 4x docent - FSEV

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

25.11.2021

Zimný semester dokončíme dištančne

Zimný semester dokončíme dištančne

Milí študenti a kolegovia, v dôsledku stále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie dokončíme zimný semester v bakalárskych, magisterských a inžinierskych študijných programoch na všetkých...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

12.11.2021

Pripomienka Nežnej revolúcie na univerzite (16. november 2021)

Pripomienka Nežnej revolúcie na univerzite (16. november 2021)

Vážení členovia Akademickej obce, milí študenti a zamestnanci, 32. výročie Nežnej revolúcie si symbolicky pripomenieme v utorok 16. novembra 2021 o 14:00 hod. pri pamätníku Alexandra...

Kategória: Plánované podujatia, Správy rektora

09.11.2021

Výberové konanie - vedúci Ekonomického oddelenia

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 o výkone...

Kategória: Výberové konania

09.11.2021

Výberové konanie - profesor - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a ...

Kategória: Výberové konania

04.11.2021

Výberové konanie - docent - FunGlass

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme...

Kategória: Výberové konania

04.11.2021

Preventívne prechádzame na online výuku

Preventívne prechádzame na online výuku

Milí študenti a kolegovia, v dôsledku momentálne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie, preventívnych opatrení a COVID semaforu od pondelka 8. novembra do soboty 27. novembra 2021 prejdeme v...

Kategória: Univerzitné novinky

03.11.2021

Stanovisko Akademického senátu k návrhu novely zákona o vysokých školách

Stanovisko Akademického senátu k návrhu novely zákona o vysokých školách

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s veľkým znepokojením sleduje súčasný vývoj ohľadom novelizácie vysokoškolskej legislatívy a plne podporuje a stojí za...

Kategória: Univerzitné novinky

02.11.2021

Výberové konanie - riaditeľ Univerzitnej knižnice

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 o výkone...

Kategória: Výberové konania

01.11.2021

Výberové konanie - profesor - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách...

Kategória: Výberové konania

28.10.2021

Voľby do študentskej časti Akademického senátu

Voľby do študentskej časti Akademického senátu

Hľadáme zástupcu do študentskej časti Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Návrhy na kandidáta za člena Akademického senátu za CUP môžu študenti zasielať...

Kategória: Plánované podujatia

26.10.2021

Rektorské voľno - 29. 10. 2021 / 02. 11. 2021

Rektorské voľno - 29. 10. 2021 / 02. 11. 2021

Vážení študenti, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, vám udeľuje v piatok 29. 10. 2021 a v utorok 2. 11. 2021 rektorské voľno.

Kategória: Univerzitné novinky

26.10.2021

Výberové konanie - profesor - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a ...

Kategória: Výberové konania

25.10.2021

Výberové konanie - profesor - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách...

Kategória: Výberové konania

18.10.2021

Týždeň vedy a techniky (8. - 14. 11. 2021)

Týždeň vedy a techniky (8. - 14. 11. 2021)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pozýva všetkých, ktorých zaujíma štúdium či veda a chcú sa dozvedieť niečo nové, na Dni vedy a techniky 2021, ktoré sa uskutočnia na našich...

Kategória: Plánované podujatia

18.10.2021

Výberové konanie - vedúci Katedry materiálových technológií a environmentu - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove Dekanka Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

18.10.2021

Výberové konanie - docent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách...

Kategória: Výberové konania

18.10.2021

Výberové konanie - docent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom...

Kategória: Výberové konania

18.10.2021

Cooperation Innovation Technology Transfer (19. – 21. 10. 2021)

Cooperation Innovation Technology Transfer (19. – 21. 10. 2021)

Centrum vedecko-technických informácií pozýva na konferenciu, kde sa stretáva akademický a komerčný svet: - transfer technológií - duševné vlastníctvo - inovácie - podpora podnikania Konferenčná...

Kategória: Plánované podujatia

15.10.2021

Podporujeme 15. október, svetový deň boja proti rakovine prsníka!

Podporujeme 15. október, svetový deň boja proti rakovine prsníka!

V krajinách po celom svete si október každoročne pripomíname ako mesiac povedomia o rakovine prsníka. Na Slovensku sa každý rok diagnostikuje takmer 3000 nových prípadov rakoviny prsníka. Toto...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

14.10.2021

Rektor podpísal Deklaráciu o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

Rektor podpísal Deklaráciu o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

Deklarácia je výsledkom národného projektu Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore. Strategickým cieľom projektu je vytvorenie systému odbornej podpory účasti podnikov a...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

12.10.2021

Alexander Dubček v ére pražskej jari (15. 10. 2021)

Alexander Dubček v ére pražskej jari (15. 10. 2021)

Katedra politológie Trenčianskej univerzity organizuje v piatok 15. 10. 2021 o 10:00 hod. prednášku "Alexander Dubček v éře pražského jara". Prednášku bude uvádzať vedúci katedry doc. PhDr....

Kategória: Plánované podujatia

11.10.2021

Výberové konanie - docent - FZ

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

11.10.2021

Výberové konanie - docent - FZ

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

11.10.2021

Výberové konanie - docent - FZ

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

11.10.2021

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

05.10.2021

Na univerzite sme otvorili informačné centrum Europe Direct Trenčín

Na univerzite sme otvorili informačné centrum Europe Direct Trenčín

Európska únia bude opäť bližšie k Trenčanom. Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne vzniklo kontaktné informačné centrum Europe Direct Trenčín, ktoré 4. októbra 2021 slávnostne...

Kategória: Tlačové správy, Správy rektora, Univerzitné novinky

04.10.2021

Job Day na Fakulte špeciálnej techniky (5.10.2021)

Job Day na Fakulte špeciálnej techniky (5.10.2021)

Na Fakulte špeciálnej techniky sa uskutoční Job Day, kde budú mať študenti a absolventi príležitosť nájsť si prácu vo svojom odbore.Podujatie sa uskutoční dňa 5. 10. 2021 so začiatkom o 9:30...

Kategória: Plánované podujatia

04.10.2021

Vyhlasujeme voľby do Študentskej rady vysokých škôl!

Vyhlasujeme voľby do Študentskej rady vysokých škôl!

Hľadáme zástupcu do Študentskej rady vysokých škôl za študentskú časť Akademickej obce Trenčianskej univerzity. Návrhy na kandidáta do ŠRVŠ môžu študenti zasielať predsedovi volebnej komisie na...

Kategória: Plánované podujatia

29.09.2021

Slávnostné otvorenie centra Europe Direct Trenčín (4.10.2021)

Slávnostné otvorenie centra Europe Direct Trenčín (4.10.2021)

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne slávnostne otvoríme v pondelok 4. októbra 2021 o 10:00 informačné centrum Europe Direct Trenčín pre verejnosť Trenčianskeho...

Kategória: Plánované podujatia

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica