covid-19
Facebook Youtube Instagram

RSS

Aktuality

20.01.2021

Letný semester na Trenčianskej univerzite začne dištančne

Letný semester na Trenčianskej univerzite začne dištančne

Letný semester na Trenčianskej univerzite sa začne v online priestore. Pokiaľ sa epidemiologická situácia nezmení (COVID automat), budú sa študenti aj naďalej vzdelávať dištančne. Naďalej budú...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy, Univerzitné novinky

21.12.2020

Rektor Trenčianskej univerzity rozdelil časť svojho platu

Rektor Trenčianskej univerzity rozdelil časť svojho platu

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, po zvolení za poslanca Národnej rady SR, pracuje na univerzite za minimálnu mzdu. Zvyšnú časť z pôvodnej mzdy rozdelil...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky, Tlačové správy

21.12.2020

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Spokojné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov  Vám praje  Jozef Habánik rektor TnUAD

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

16.12.2020

Univerzita na štipendiách vyplatila takmer 600 tisíc EUR

Univerzita na štipendiách vyplatila takmer 600 tisíc EUR

V roku 2020 poberalo štipendium 522 študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v priemernej výške 610 EUR. Univerzita tak na štipendiách vyplatila takmer 600 tisíc EUR. V tomto...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

11.12.2020

Cetnrum FunGlass priťahuje talenty z celého sveta

Cetnrum FunGlass priťahuje talenty z celého sveta

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) etablované na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dosiahlo v polčase implementácie najväčšieho...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

02.12.2020

Jozef Habánik bol opätovne zvolený za rektora

Jozef Habánik bol opätovne zvolený za rektora

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zvolil v stredu 2. decembra 2020 na nasledujúce 4 ročné obdobie už po tretíkrát doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky, Tlačové správy

01.12.2020

Rektor vymenoval novú dekanku a prorektorku

Rektor vymenoval novú dekanku a prorektorku

Rektor univerzity Jozef Habánik vymenoval dňa 30. 11. 2020 do funkcie dekana Fakulty špeciálnej techniky doterajšiu prorektorku doc. Martu Kianicovú s účinnosťou od 1. decembra 2020 na prvé 4 ročné...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

27.11.2020

Dnes si pripomíname pamiatku Alexandra Dubčeka

Dnes si pripomíname pamiatku Alexandra Dubčeka

Rektor našej univerzity Jozef Habánik, si v mene celej akademickej obce pripomenul pamiatku Alexandra Dubčeka pri príležitosti 99. výročia jeho narodenia, položením kytice kvetov k buste,...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

25.11.2020

Rektori Konzorcia U10+ podpísali zakladateľskú zmluvu

Rektori Konzorcia U10+ podpísali zakladateľskú zmluvu

Dňa 20. novembra 2020 sa v účelovom zariadení Technickej univerzity vo Zvolene  stretli za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení rektori desiatich univerzít združených v...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky, Tlačové správy

20.11.2020

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS TnUAD

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS TnUAD

Akademický senát TnUAD vyhlásil na svojom riadnom zasadnutí dňa 30. 09. 2020 doplňujúce voľby do študentskej časti AS TnUAD za CUP. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s...

Kategória: Plánované podujatia

18.11.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z....

Kategória: Výberové konania

11.11.2020

Týždeň vedy a techniky sa u nás niesol v znamení ocenení

Týždeň vedy a techniky sa u nás niesol v znamení ocenení

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku udelil rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik ocenenia výskumníkom, kolektívom a pracovníkom, ktorí v uplynulom...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

09.11.2020

Výberové konanie - Finančný manažér

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR ”Mobilizácia kreatívneho potenciálu v...

Kategória: Výberové konania

09.11.2020

Výberové konanie - Ekonomický manažér

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR ”Mobilizácia kreatívneho potenciálu v...

Kategória: Výberové konania

09.11.2020

Výberové konanie - Asistent programového manažéra

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR ”Mobilizácia kreatívneho potenciálu v...

Kategória: Výberové konania

04.11.2020

Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

Od pondelka 9. novembra sa začína 17. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, do ktorého sa zapája každoročne aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  Tradične...

Kategória: Plánované podujatia

03.11.2020

Voľby kandidáta na rektora

Voľby kandidáta na rektora

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na riadnom zasadnutí dňa 28. 10. 2020 v súlade so Zákonom vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade...

Kategória: Univerzitné novinky

28.10.2020

Rektorské voľno dňa 16. 11. 2020

Rektorské voľno dňa 16. 11. 2020

Vážení študenti, vážení zamestnanci, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, udeľuje na pondelok 16. novembra 2020 študentom a zamestnancom...

Kategória: Univerzitné novinky

23.10.2020

Prijali sme opatrenia v súvislosti so zákazom vychádzania

Prijali sme opatrenia v súvislosti so zákazom vychádzania

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020, ktorým sa prijali ďalšie opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu Trenčianska univerzita, všetky jej fakulty...

Kategória: Univerzitné novinky

23.10.2020

Naša univerzita je členom nového Konzorcia univerzít

Naša univerzita je členom nového Konzorcia univerzít

Rektori desiatich slovenských univerzít sa dohodli na vzniku Konzorcia slovenských univerzít U10+ a vytvoriť podmienky pre integráciu vzdelávacej a vedeckovýskumnej infraštruktúry,...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora, Tlačové správy

16.10.2020

Výberové konanie - dve pracovné miesta vo funkcii docent - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z....

Kategória: Výberové konania

12.10.2020

Stravuj sa zdravo a ekologicky v univerzitnej jedálni

Stravuj sa zdravo a ekologicky v univerzitnej jedálni

V univerzitnej jedálni máte možnosť stravovať sa zdravo a ekologicky. Trenčianska univerzita sa totiž zapojila do projektu Zelená jedáleň, ktorého cieľom je prispieť ku zdravšej a...

Kategória: Plánované podujatia

12.10.2020

Prechádzame z preventívnych dôvodov na online výuku

Prechádzame z preventívnych dôvodov na online výuku

Trenčianska univerzita maximalizuje snahu o ochranu zdravia svojich študentov a zamestnancov a napriek zavedeným prísnym bezpečnostným opatreniam, čiže nosenie rúška, pravidelná dezinfekcia...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy, Správy rektora

06.10.2020

Trenčianska univerzita zatiaľ vyučuje kombinovane

Trenčianska univerzita zatiaľ vyučuje kombinovane

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový akademický rok 2020/2021 v pondelok dňa 28. septembra 2020, tentokrát kvôli obmedzeniam a bezpečnosti bez Slávnostného...

Kategória: Univerzitné novinky, Tlačové správy, Správy rektora

30.09.2020

Fakulta zdravotníctva má nový komplex laboratórií

Fakulta zdravotníctva má nový komplex laboratórií

Študenti Fakulty zdravotníctva sa môžu tešiť na novovybudované laboratóriá na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód a verejného zdravotníctva. V pondelok 28. septembra univerzita pri...

Kategória: Univerzitné novinky

29.09.2020

Na študentov FSEV čakajú nové priestory

Na študentov FSEV čakajú nové priestory

Viaceré priestory Trenčianskej univerzity prešli počas letných prázdnin obnovou a rekonštrukciou. Dobré správy máme pre študentov našej Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, na ktorých začiatkom...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

25.09.2020

Tender - Postdoctoral research associate – Study and research in the area of chemical durability and corrosion resistance of inorganic materials in aqueous solutions

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

24.09.2020

Nový akademický rok prinesie nové výzvy

Nový akademický rok prinesie nové výzvy

Po dlhých „prázdninách“ otvára Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne nový akademický rok 2020/2021. Za zvýšenej opatrnosti a pri určitých obmedzeniach opäť privítame pokračujúcich...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy, Univerzitné novinky

22.09.2020

Rektor odovzdal diplomy úspešným doktorandom

Rektor odovzdal diplomy úspešným doktorandom

Úspešným absolventom doktorandského štúdia rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, spoločne s dekanmi fakúlt odovzdal diplomy preukazujúce získanie titulu philosophiae doctor – PhD....

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

21.09.2020

Na študentov čaká vynovený internát

Na študentov čaká vynovený internát

Študenti našej univerzity sa môžu tešiť na vynovené priestory internátu. Dnes sme slávnostne za prítomnosti viacerých významných hostí, učiteľov, kolegov a študentov prestrihli pásku pri príležitosti...

Kategória: Univerzitné novinky, Správy rektora

17.09.2020

Nauč sa po čínsky na bezplatnom kurze čínštiny!

Nauč sa po čínsky na bezplatnom kurze čínštiny!

Aj tento rok pripravujeme bezplatný kurz čínskeho jazyka. Kurz vedie čínska lektorka hovoriaca po anglicky. Kurz začína 1. 10. 2020. Prebiehať bude online 1 x do týždňa vždy vo štvrtok medzi...

Kategória: Plánované podujatia

08.09.2020

Posunuli sme začiatok akademického roka!

Posunuli sme začiatok akademického roka!

Milí študenti, vážení kolegovia, vzhľadom na aktuálnu situáciu sme vyhoveli odporúčaniu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a posunuli sme začiatok akademického roka...

Kategória: Univerzitné novinky

27.08.2020

Vedci univerzity výskumom pomáhajú pacientom

Vedci univerzity výskumom pomáhajú pacientom

Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) je unikátnou metódou s významnými klinickými výsledkami v liečbe mnohých ochorení. Trenčianska univerzita sa ako jedna z mála vedeckých inštitúcií môže...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

26.08.2020

Opatrenie rektora Trenčianskej univerzity k 26. 8. 2020

Opatrenie rektora Trenčianskej univerzity k 26. 8. 2020

Preventívne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 V nadväznosti na dokument, vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – „Organizácia a podmienky pedagogického...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

21.08.2020

Navrhujeme, aby bol rok 2021 rokom Alexandra Dubčeka!

Navrhujeme, aby bol rok 2021 rokom Alexandra Dubčeka!

Dnes si pripomíname udalosti z 21. augusta 1968. V tú noc napadli armády z piatich krajín Varšavskej zmluvy Československo. Ľudová opozícia sa prejavila v mnohých spontánnych činoch nenásilného...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

13.08.2020

Chceme, aby boli študenti v novom roku v bezpečí

Chceme, aby boli študenti v novom roku v bezpečí

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne nenecháva nič na náhodu a už teraz sa pripravuje na možné zopakovanie marcového scenára a digitálnu výučbu. Rektor univerzity Jozef...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky, Tlačové správy

03.08.2020

Výberové konanie - výskumný pracovník - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

22.07.2020

Pripomenuli sme si odkaz M. R. Štefánika

Pripomenuli sme si odkaz M. R. Štefánika

Dňa 21. júla si Slovensko pripomenulo 140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika, osobnosť svetového formátu, nositeľa hodnôt ako sloboda či demokracia. Vďaka svojim bravúrnym...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

14.07.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej technik Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - docent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - docent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.07.2020

Výberové konanie - profesor - FZ

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

29.06.2020

Zahájili sme štátnice

Zahájili sme štátnice

V nadväznosti na mimoriadnu situáciu v dôsledku koronavírusu sa prvýkrát konajú štátne záverečné skúšky na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, v súlade...

Kategória: Správy rektora, Univerzitné novinky

25.06.2020

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

23.06.2020

Tender - Postdoctoral research associate at the Department of Coating Processes at the Centre for functional and surface functionalized glasses – for the following research topic: Sol-gel derived coatings for biomedical applications

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003...

Kategória: Výberové konania

22.06.2020

Tender - Two postdoctoral research associate positions – in the Department of Coating Processes of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass, in the field of the: Deposition of smart coatings by PECVD/PVD methods

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on...

Kategória: Výberové konania

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica