Facebook Youtube Instagram

Pre študentov

Máš ISIC?

Máš ISIC? Tak ho ukáž a využi naplno! So známkou ISIC 09/2019 máš teraz 60 EXTRA KUPÓNOV  v kupónovej knižke alebo na www.isic.sk ISIC aplikácia – preukaz a zľavy v...

Aktuálne informácie o spôsobe predĺženia platnosti preukazu študenta ISIC pre akademický rok 2018/2019 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Preukaz denného študenta ISIC je aktuálne platný už len do 30.09.2018.Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺženie platnosti do 30.9.2019 (elektronické a vizuálne predĺženie).Predlžovanie...

Študenti - prváci

Študenti - prváci

Zoznámte sa s Univerzitnou knižnicou TnUAD Navštívte nás a dozviete sa aké služby UK TnUAD poskytuje, získate informácie o online katalógu, prístupných zahraničných databázach, školeniach a mnohých...

Aktuálne informácie o spôsobe predĺženia platnosti preukazu študenta ISIC pre akademický rok 2017/2018 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Preukaz denného študenta ISIC je aktuálne platný už len do 30.09.2017.Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺženie platnosti do 30.9.2018 (elektronické a vizuálne predĺženie).Predlžovanie...

Rozšírenie otváracích hodín Univerzitnej knižnice

Rozšírenie otváracích hodín Univerzitnej knižnice

V rámci rozširovania služieb Univerzitná knižnica vychádza v ústrety externým študentom TnUAD. Knižnica bude v mesiacoch marec, apríl otvorená aj v sobotu: 25.03. 2017 od 10.00...

Voľby do študentskej rady vysokých škôl

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súvislosti s oznámením Predsedu Valného zhromaždenia ŠRVŠ o vyhlásení volieb do ŠRVŠ

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠČ AS TnUAD za CUP

Akademický senát TnUAD na svojom zasadnutí dňa 21. 9. 2016 v súlade s § 8 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade so Štatútom TnUAD čl. 7...

Správy od 1 do 7 z 77
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica