Podujatia

Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

Od pondelka 4. novembra sa široká verejnosť môže tešiť na množstvo zaujímavých podujatí predstavujúcich rôzne vedecké disciplíny, nové poznatky, inovácie, špičkové laboratóriá a technológie....

Krst knihy v Univerzitnej knižnici

Krst knihy v Univerzitnej knižnici

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pod záštitou prorektora pre stratégiu a rozvoj pozýva študentov na krst a prezentáciu knihy   Štefan Javorík,...

Harmonogram volieb do AS TnUAD

Harmonogram volieb do AS TnUAD

Akademický senát TnUAD na svojom zasadnutí dňa 18. septembra 2019 v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade so...

Dni Maximiliána Hella 2019

Dni Maximiliána Hella 2019

Pozývame vás na 9. ročník podujatia Dni Maximiliána Hella, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2019 v aule budovy B. Trojica vedeckých pracovníkov, medzi ktorými nebude chýbať známy popularizátor...

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

Vážené kolegyne, kolegovia, vážení členovia akademickej obce, dovoľujem si Vás pozvať na slávnostné otvorenie nového akademického roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční v pondelok 23. 9. 2019...

Otvorenie študentského parku UNI-PARK

Otvorenie študentského parku UNI-PARK

Dňa  20. septembra 2019 rektor Trenčianskej univerzity Slávnostne otvorí študentský park UNI-PARK. Pre univerzitu je dôležité vytvárať pekné a moderné prostredie pre našich študentov, ktoré ich...

Čiastočné zatmenie Mesiaca

Čiastočné zatmenie Mesiaca

Pozývame Vás na pozorovanie čiastočného zatmenia Mesiaca, organizované Astronomickou pozorovateľňou Alojza Cvacha Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Uskutoční sa  16.7....

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica