Facebook Youtube Instagram
 • Slávnostné promócie Fakulty zdravotníctva

  Slávnostné promócie Fakulty zdravotníctva

  Úspešné ukončenie štúdia v bakalárskom a v magisterskom štúdiu  zavŕšili študenti  Fakulty zdravotníctva na slávnostných promóciách, ktoré sa uskutočnili v dňoch 2. až 3. júla 2014. Absolventi si prevzali diplomy z rúk doc. MUDr. Jána Bielika, CSc. dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Slávnostného aktu promócií sa spolu s akademickými predstaviteľmi Fakulty zdravotníctva zúčastnil aj rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý vo svojom príhovore oslovil úspešných absolventov, ich rodičov,  manželov, manželky a priateľov, pre ktorých sú promócie odmenou za ich podporu počas celého štúdia. Rektor zároveň vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že naši  absolventi budú  vizitkou našej univerzity, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie, ktoré je schopné obstáť v konkurenčnom prostredí na trhu práce. Slávnostnú atmosféru spríjemnilo hudobné vystúpenie čerstvej absolventky Fakulty zdravotníctva Bc. Veroniky Kosáčovej.

 • Veda a výskum v praxi

  Veda a výskum v praxi

  O vede a výskume v praxi a o projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov EU na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne hovorí rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý bol pozvaný do relácie EUROSKOP televízie TA3. „O kyslíkovej terapii v hyperbarickej komore ste možno už niečo počuli. Účinky podávaného kyslíka v takomto špeciálnom prostredí skúmajú vedci v Trenčíne. Výsledkom ich práce je univerzálny projekt, o ktorom sa dnes budem rozprávať s Jozefom Habánikom, rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Mariánom Kostolányim, generálnym riaditeľom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie. Vitajte v našom štúdiu.“ privítala hostí moderátorka TA3 Simona Frantová v relácii EUROSKOP. Reláciu si môžete pozrieť TU =>

 • Slávnostné odovzdanie medzinárodného certifikátu

  Slávnostné odovzdanie medzinárodného certifikátu

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa stala držiteľom medzinárodného certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008. Naša univerzita získaním medzinárodne uznávaného certifikátu systému manažérstva kvality splnila všetky podmienky náročných kritérií certifikácie a aplikovala do praxe efektívny a fungujúci systém riadenia, ktorý zabezpečuje trvale vysokú kvalitu poskytovaných služieb s dôrazom na kvalitné vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch. Slávnostného odovzdávania certifikátu sa zúčastnil rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý prevzal certifikát od generálneho riaditeľa certifikačného orgánu Elbacert Ing. Mareka Krajčova. Slávnostného odovzdávania certifikátu sa okrem vedenia univerzity zúčastnil aj Ing. Milan Cagala, CSc., podpredseda správnej rady našej univerzity a čestný prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky, Ing. Pavol Zigo – riaditeľ krajskej expozitúry NKÚ SR v Trenčíne, Ing. Ján Václav – riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory SOPK a Ing. Július Homola – podpredseda predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory SOPK. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne certifikáciou...

 • Minister školstva na promóciách našej univerzity

  Minister školstva na promóciách našej univerzity

  Slávnostné promócie absolventov Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v piatok 20. júna 2014 sa uskutočnili za prítomnosti akademických predstaviteľov fakulty a vzácnych hostí: rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. Pán minister vo svojom príhovore pozitívne zhodnotil zmeny, ktoré sa na našej univerzite uskutočnili od nástupu doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD do funkcie rektora. Čerstvým absolventom našej univerzity zablahoželal k úspešnému ukončeniu vysokoškolského štúdia a poprial im, aby sa nikdy nevzdávali a kráčali za svojimi snami, aby ich nič neodradilo v dosahovaní ich cieľov a prehlbovali si aj naďalej svoje vedomosti a schopnosti ako teoretické tak aj praktické. Na záver im zaželal veľa šťastia v ďalšej etape ich života.

 • Začali slávnostné promócie

  Začali slávnostné promócie

  Úspešné ukončenie 5-ročného štúdia v inžinierskom a v magisterskom stupni štúdia na našej univerzite je každoročne zavŕšené slávnostnými promóciami. Ako tradične aj tento rok začali Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov dnes 11. júna 2014. Študenti, teraz už úspešní absolventi si prevzali inžiniersky diplom z rúk dekana fakulty doc. Mgr. Sergeja Vojtoviča, DrSc.. Slávnostného aktu sa okrem akademických funkcionárov fakulty zúčastnil aj rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý vo svojom príhovore oslovil úspešných absolventov, ich rodičov, manželov, manželky a priateľov, pre ktorých sú promócie odmenou za ich podporu počas celého štúdia. Rektor zároveň vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že naši absolventi budú vizitkou našej univerzity, ktorá poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelanie univerzitného typu, ktoré je schopné obstáť v konkurenčnom prostredí na trhu práce. Slávnostnú atmosféru spríjemnilo hudobné vystúpenie absolventky Bc. Veroniky Kosáčovej z Fakulty zdravotníctva. V najbližších dňoch sa uskutočnia promócie Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Univerzity tretieho veku, Katedry politológie, Fakulty zdravotníctva a Fakulty špeciálnej techniky. „Úprimne blahoželám všetkým absolventom a prajem im veľa úspechov v ďalšej etape...

Podujatia

Časový harmonogram volieb a zoznam kandidátov do ŠRVŠ

Voľby do ŠRVŠ sa uskutočnia 12.02.2013 – utorok podľa nasledujúceho rozpisu. FPT Púchov                08:00 –...

ZdravLab 2013

ZdravLab 2013

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčínev spolupráci soSlovenskou spoločnosťou klinickej biochémie, Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu a Slovenskou...

Záverečná konferencia projektu Vzdelávanie, Inovácie, Partnerstvo na TnUAD

Záverečná konferencia projektu Vzdelávanie, Inovácie, Partnerstvo na TnUAD

Projekt VIP, ktorý v spolupráci s medzinárodnými partnermi implementuje Rozvojová agentúra TSK, n. o. je zameraný na...

1. UPC ples

1. UPC ples

Ukončenie plesovej sezóny v piatok 08. 02. 2013 pred popolcovou stredou na 1. UPC plese...

Deň otvorených dverí na FPT v Púchove

Deň otvorených dverí na FPT v Púchove

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove TnUAD v Trenčínepozýva študentov a vyučujúcich stredných škôl na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 25. januára 2013, so začiatkom o 9.00...

Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR (ŠRVŠ)

Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR (ŠRVŠ)

Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR (ŠRVŠ), ktoré sa uskutočnia 12.02.2013 na všetkých fakultách a súčastiach TnUAD. Výsledky...

Astronomicko-vedecký deň pre verejnosť

Astronomicko-vedecký deň pre verejnosť

Pozvánka na Astronomicko-vedecký deň pre verejnosť, ktorý sa uskutoční dňa 19. januára 2013...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica