Facebook Youtube Instagram
 • Trenčianska univerzita vybudovala moderné študentské rádio

  Trenčianska univerzita vybudovala moderné študentské rádio

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v pondelok 11. mája 2015 spustila vysielanie prvého študentského rádia v Trenčíne s názvom TrenchTown. Úlohu krstných otcov prijali rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. spolu s Braňom Bajzom, hudobníkom a spevákom z kapely Polemic. Rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vyslovil uznanie študentom-koordinátorom študentského rádia: „Som veľmi rád, že naši nadaní študenti pripravili rádio tak, aby malo na univerzite svoj význam a postavenie. Všetky aktivity, ktoré boli potrebné pre spustenie rádia, či už technické zázemie alebo prípravu relácií, si zabezpečili sami študenti a ich návrhy pre rozvoj budem aj naďalej podporovať. Otvorili na našej univerzite možnosti pre získavanie zručností v mediálnej oblasti, za čo im úprimne ďakujem.“ TrenchTown je prvé internetové študentské rádio Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktoré pôsobí na akademickej pôde univerzity ako nezávislé médium. Ambíciou rádia  je poskytovať informácie o dianí na univerzite, zabávať, ale aj vzdelávať a to najmä študentov a zamestnancov univerzity. Braňo „Bejzo“ Bajza v rozhovore poďakoval za...

 • Popularizujeme techniku medzi mladými ľuďmi

  Popularizujeme techniku medzi mladými ľuďmi

  Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne popularizovala vedu a techniku na jubilejnom 10. ročníku Trenčianskeho robotického dňa na výstavisku Expo Center a. s. v Trenčíne. Cieľom Trenčianskeho robotického dňa je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi prevažne z trenčianskeho regiónu. Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne reprezentoval na podujatí rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. spolu s dekanom Fakulty špeciálnej techniky a jeho odborným tímom, ktorý pre návštevníkov pripravil prezentáciu univerzálneho modulárneho pásového robota s prídavnou plošinou pristávacej dráhy pre kvadrikoptéru – bezpilotného lietajúceho robota na ovládanie. Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov, ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Trenčín a výstaviskom Expo Center a.s. pod osobnou záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 • Inovácie pre prax

  Inovácie pre prax

  Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. v pondelok, 30. marca 2015, prezentoval našu univerzitu na panelovej diskusii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory s názvom Inovácie pre prax. Na podujatí boli prezentované moderné riešenia súčasného trendu prenosu inovačných technologických riešení z akademickej sféry do podnikového sektora, pričom účastníkov najviac zaujala diskusia o rôznych platformách centier transferu technológií do praxe. O nástrojoch prenosu odbornosti do praxe našej univerzity informoval účastníkov diskusie rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. prostredníctvom nášho strategického zámeru budovania CENTRATECHU - Centra transferu technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Novovybudované centrum zabezpečuje komplexný proces transferu know-how, optimalizovaných výrobných a produkčných postupov v oblasti aplikovaného výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne do výrobnej sféry. Hlavnými prioritami centra sú pomoc pri vyhľadávaní partnerov a investorov z priemyselného a podnikateľského prostredia a prevádzkovania spin-off spoločností. Centratech zabezpečuje širokú škálu služieb v oblasti vyhľadávania, triedenia,...

 • Predseda vlády SR diskutoval s našimi študentmi

  Predseda vlády SR diskutoval s našimi študentmi

  Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., privítal na pôde našej Alma mater predsedu vlády Slovenskej republiky, doc. JUDr. Roberta Fica, CSc., ktorý prišiel medzi študentov diskutovať na aktuálnu tému Slovensko v Európskej únii. Predseda vlády Slovenskej republiky sa v prednáške stručne dotkol tém členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, či finančnej pomoci Európskej únie Grécku. Študentom poskytol aj najnovšie informácie o riešení konfliktu na Ukrajine, kde poukázal na možnosti ďalšieho vývoja a úlohy, ktoré by Slovenská republika v tejto situácii mohla zohrávať. Okrem iného predseda vlády Slovenskej republiky ocenil pokrok v modernizácii Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. „Informoval som študentov, že vláda nebude na Slovensku podporovať vznik škôl, ktoré nemajú žiadnu perspektívu a radšej budeme rozdeľovať balík peňazí medzi školy, ktoré si zaslúžia svoju existenciu do budúcnosti. Univerzitu v Trenčíne vnímame ako významný prvok siete univerzít na Slovensku. Verím, že v spolupráci s vládou, vyšším územným celkom a s pánom rektorom vždy nájdeme spoločné riešenia.“ Prednášku sprevádzala živá a aktívna diskusia moderovaná...

 • Udelenie čestného titulu doctor honoris causa

  Udelenie čestného titulu doctor honoris causa

  Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne udelila na svojom slávnostnom zasadnutí, vo štvrtok 12. marca 2015, čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne významnému odborníkovi v oblasti strojárskeho priemyslu Ing. Milanovi Cagalovi, CSc. Vedecká rada tým ocenila Ing. Milana Cagalu, CSc. za jeho prínos pri etablovaní a rozvoji Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a prínos vo vedecko-výskumnej činnosti v oblasti strojárstva, strojárenskej výroby a špeciálnej techniky. V týchto oblastiach, ako manažér významných výskumno-vývojových a inovačných projektov, sa zaslúžil o vznik a rozvoj spolupráce mnohých subjektov v oblasti vedy a výskumu. Na slávnostnom zasadnutí sa okrem rektora, doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., vedenia univerzity a fakúlt, zúčastnili aj rektori a zástupcovia slovenských a českých univerzít i vysokých škôl, členovia vedeckej rady univerzity a vedeckých rád fakúlt, predstavitelia priemyslu trenčianskeho regiónu, kolegovia a študenti.

Podujatia

Na FŠT sa bude konať IAESTE Day

Na FŠT sa bude konať IAESTE Day

Ahoj študenti, dňa 22.10.2013 pri príležitosti výročia založenia IAESTE sa na FŠT bude konať IAESTE Day, na ktorý Vás srdečne pozývame. Máme pre Vás prichystané hot-dogy, kofolu a super hry....

Prednáška podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Prednáška podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Vážení študenti, dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku nášho vzácneho hosťa, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR JUDr. Miroslava Lajčáka - na tému...

Informačný deň SAIA

Informačný deň SAIA

ŠTIPENDIÁ NA ŠTUDIJNÉ POBYTY A/LEBO JAZYKOVÝ KURZ V ZAHRANIČÍ (pozvánka na informačný deň s individuálnymi konzultáciami)  9. október 2013 (streda) v čase 9:30 - 12:00 hod. a 13:00...

Prednášky p. prof. RNDr. Pokludu, CSc. z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Prednášky p. prof. RNDr. Pokludu, CSc. z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Pozvánka pozývame Vás na prednášky p. prof. RNDr. Jaroslava Pokludu, CSc. z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brne prednáška na tému„Kompozity“dátum: 08.10.2013čas: 13.00 hod.miesto:...

S PINTOM FORMÁLNE AJ NEFORMÁLNE

S PINTOM FORMÁLNE AJ NEFORMÁLNE

V piatok 20. 9. 2013 navštívila Fakultu priemyselných technológií v Púchove štvorčlenná delegácia z mesta Pinto v Španielsku, ktoré je najmladším družobným mestom práve Púchova....

Osobné pozvanie rektora na zahájenie akademického roka 2013/2014

Osobné pozvanie rektora na zahájenie akademického roka 2013/2014

Vážení kolegovia, pedagógovia a technicko-hospodárski zamestnanci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, rád by som Vás všetkých osobne touto cestou pozval na slávnostné...

Celoslovenská súťaž - Módny návrhár 2013

Celoslovenská súťaž - Módny návrhár 2013

Dovoľujeme si Vás pozvať na 2. ročník celoslovenskej súťaže mladého dizajnu s názvom "Módny návrhár", na ktorej uvidíte to najlepšie z tvorby mladých módnych návrhárov a môžete sa...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica