Facebook Youtube Instagram
 • Prvý zápas, prvé VÍŤAZSTVO

  Prvý zápas, prvé VÍŤAZSTVO

  Spoločný hokejový tím Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Vysokej školy manažmentu odštartovali novú sezónu úspešným víťazstvom. Prvý zápas, prvé víťazstvo a dva body pre našich Gladiátorov. Štart novej sezóny nášho hokejového tímu v Európskej univerzitnej hokejovej lige začal vhodením slávnostného buly, ktoré prišiel hodiť Ing. Peter Pellegrini – Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na štadióne domáceho tímu v Banskej Bystrici. Podporiť našich hokejistov prišiel aj doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý sa im prihovoril ešte pred zápasom. „Som veľmi rád, že na našej univerzite máme študentov, ktorí reprezentujú našu univerzitu nielen úspechmi v akademickej sfére, ale aj v športe. Verím, že taktika a stratégia je vopred určená, ale pamätajte na to, že je dôležité rozložiť si svoje sily počas celého zápasu, a od začiatku ukázať protihráčom čo je vo Vás. Držím Vám všetkým palce a nezabúdajte, že je dôležité aby vyhral šport.“ prihovoril sa rektor tímu v šatni. Zápas skončil víťazstvom nášho tímu Gladiátorov s konečným skóre 5:2.

 • 8. Trenčiansky ošetrovateľský deň

  8. Trenčiansky ošetrovateľský deň

  Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne, Fakultnou nemocnicou Trenčín a Oddelením zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja, usporiadala dňa 27. októbra 2014 celoslovenskú vedeckú konferenciu 8. Trenčiansky ošetrovateľský deň s podtitulom Ošetrovateľstvo bez hraníc. Záštitu nad konferenciou prevzali  rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Program konferencie bol rozdelený do troch blokov. V prvom bloku s názvom „Ošetrovateľstvo bez hraníc“ boli prezentované príspevky zamerané na prípravu sestier na prácu s pacientom – cudzincom, t.j. rozvoj transkultúrneho ošetrovateľstva. Účastníkov konferencie zaujali aj skúsenosti slovenských sestier s prácou v zahraničí – v Írsku, Nemecku, Rakúsku a v USA . Druhý a tretí blok konferencie s názvom „Príklady dobrej praxe“ boli tvorené príspevkami, prezentujúcimi výstupy vybraných bakalárskych a diplomových prác absolventov Fakulty zdravotníctva TnUAD v akademickom roku 2013/2014.

 • Medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2014

  Medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2014

  Pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku sa vo štvrtok 23. októbra 2014 začala jubilejná 15. Medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2014 so zameraním na využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Konferenciu slávnostne otvoril doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Na medzinárodnej vedeckej konferencii TRANSFER 2014 sa prezentovali vedecké práce z akademickej sféry, ale aj produktové riešenia renomovaných podnikov a firiem. Priestor na konferencii dostali aj doktorandi so svojimi inovačnými riešeniami strojárskej výroby využiteľnými v podnikovej praxi. Medzinárodnú konferenciu organizovala Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Zväzom strojárskeho priemyslu SR, Slovenskou strojárskou spoločnosťou, Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností, PRAMET Tools s. r. o.,  TECHNODAT, CAE – Systémy s. r. o., ENICS Slovakia s. r. o., AI Magazine – automotive industry, Leader press s. r. o., Ústavom srojírenské technologie, ZŤS Špeciál a. s., Univerzita obrany v Brně, AOS M. R. Štefánika, SICK s. r. o., Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu, MSM s. r. o. a RMC s. r. o.

 • Záujem stredoškolákov o náš stánok na veľtrhu Gaudeamus® Nitra 2014 je veľký

  Záujem stredoškolákov o náš stánok na veľtrhu Gaudeamus® Nitra 2014 je veľký

  Dnes 16. októbra 2014, po otvorení brán II. ročníka Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus® Nitra 2014, zaplnili výstavné priestory budúci maturanti z rôznych kútov Slovenska a z rôznych typov stredných škôl, ktorí prostredníctvom tohto veľtrhu majú možnosť získať prehľad o ponuke vzdelávania na univerzitách a vysokých školách v Slovenskej republike aj zahraničí. Stánok našej univerzity je od otvorenia veľtrhu v neustálom obklopení stredoškolákmi, ktorí sa živo zaujímajú o ponuku študijných programov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Na ich otázky odpovedajú reprezentanti našej univerzity, medzi ktorými sú tiež naši študenti a so zápalom a nadšením hovoria o svojich skúsenostiach a možnostiach štúdia na našej Alma mater, ale aj o aktívnom voľnočasovom študentskom živote. Prvý deň veľtrhu náš stánok navštívila aj pani prorektorka pre výchovu a vzdelávanie doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., ktorá zastupovala rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., na slávnostnom otvorení II. ročníka Európskeho pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus® Nitra 2014.

 • Reprezentujeme našu univerzitu na veľtrhu ELOSYS

  Reprezentujeme našu univerzitu na veľtrhu ELOSYS

  Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne aj tento rok prezentuje svoje odborné výstupy v oblasti výskumu, vývoja a vzdelávania na jubilejnom 20. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií - ELOSYS 2014. Výstavný stánok našej univerzity spolu s doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. – rektorom našej univerzity navštívil aj Ing. Rastislav Chovanec, PhD. – štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Po prezentácii vystavovaných exponátov mali odborníci z fakulty pripravenú aj názornú ukážku funkčnosti nášho najnovšieho exponátu – mobilného pásového tanku na diaľkové ovládanie. Naša univerzita spolu s našim partnerom vývojovou firmou RMC prezentuje na veľtrhu kontajnerovú ošetrovňu s ostrovnou elektrárňou na báze obnoviteľných zdrojov energie, ktorá je jedným z výstupov spoločného projektu Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi financovaného z OP Výskum a vývoj. Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripravila v rámci výstavy prednášky zamerané na problematiku: Hybridných fotovoltických zariadení v urbanizovaných prostrediach, Dielenských nadstavbových...

Podujatia

Konferencia mimoriadne nadaných žiakov základných škôl a gymnázií

Konferencia mimoriadne nadaných žiakov základných škôl a gymnázií

V stredu 19.júna 2013 sa na našej univerzite  stretnú mimoriadne nadaní žiaci z celého Slovenska, aby prezentovali svoje ročníkové práce. Organizátorom  4. ročníka celoslovenskej...

Seminár Aktuálne problémy v Európskej únii

Seminár Aktuálne problémy v Európskej únii

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár s názvom "Aktuálne problémy v Európskej únii", na ktorej sa nie len dozviete o aktuálnych problémoch v EÚ, ale aj o riešeniach dôsledkov krízy. Na...

Slávnostné otvorenie Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne bude dňa 29. mája 2013 slávnostné otvorenie vedecko-výskumného pracoviska „Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové...

Fakulta špeciálnej techniky reprezentuje našu univerzitu na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre

Fakulta špeciálnej techniky reprezentuje našu univerzitu na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre

Na jubilejnom 20. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa začína dnes,  21. mája na nitrianskom výstavisku  Agrokomplex, Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka...

TnUAD v Trenčíne na výstave Region Tour Expo

TnUAD v Trenčíne na výstave Region Tour Expo

V dňoch 17. až 19. mája 2013 sa uskutočnil 2. ročník výstavy cestovného ruchu regiónov Slovenskej a Českej republiky REGION TOUR EXPO a 1. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy TORTY &...

Region Tour Expo

Region Tour Expo

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na výstave Region Tour Expo Trenčín 17. až 19. mája 2013 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci...

ZAHRANIČNÉ ŠTUDIJNÉ A VÝSKUMNÉ POBYTY

POZVÁNKA NA SEMINÁR UCHÁDZAJTE SA O ŠTIPENDIÁ A GRANTY pre študentov, doktorandov a výskumníkov Na katedre Politológie, v miestnosti č. 323 ( 2. poschodie) sa dozviete: postup pri príprave...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica