Facebook Youtube Instagram
 • ZdravLab 2015

  ZdravLab 2015

  Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu a Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov zorganizovala II. vedeckú a odbornú konferenciu pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2015“. Záštitu nad konferenciou prevzal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý vo svojom príhovore poukázal na význam vedeckých konferencií určených pre odborných pracovníkov v laboratórnych metódach v zdravotníctve. Na dvojdňovom podujatí sa zúčastnili poprední odborníci v oblasti laboratórnej diagnostiky, klinickej biochémie, klinickej hematológie, toxikológie, mikrobiológie, genetiky, informačných technológií a verejného zdravotníctva. Prezentované prednášky reflektovali najnovší vývoj v oblasti diagnostiky septických stavov, aktuálnych trendov v toxikológii, novorodeneckom skríningu, vo vývoji nových diagnostických vyšetrení hematologických parametrov a v možnostiach stanovenia mikronutrientov. Osobitná pozornosť bola venovaná aktuálnemu vývoju v informačných technológiách v súvislosti s požiadavkami elektronického...

 • Microsoft University Day Trenčín

  Microsoft University Day Trenčín

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so spoločnosťou Microsoft v dňoch 27. – 28. januára 2015 zorganizovala pre svojich študentov, zamestnancov a partnerov Campus agreement workshop. Workshop otvoril doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – rektor TnUAD v Trenčíne, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol potrebu využívania nových informačno-komunikačných technológií pre rozvoj univerzity: „Sme mladá a moderná univerzita, ktorá zavádza najnovšie trendy v oblastiach inovatívnych foriem vzdelávania, ale aj efektívneho manažmentu. Spolupráca so spoločnosťou Microsoft na cloudových službách a iných inovatívnych riešeniach je jednou zo súčastí našej stratégie rozvoja. Cloudové služby nám šetria finančné prostriedky, ale aj uľahčujú komunikáciu so študentmi a ich pedagógmi, či vedením univerzity.“ Nosnou témou celého workshopu bol balík Microsoft Office 365, ktorý ponúka známe kancelárske nástroje a systémy pre spoluprácu prostredníctvom riešenia cloud. Prepojením balíka Microsoft Office 365 s claudovými nástrojmi môžu používatelia jednoduchšie spolupracovať vďaka vzdialenému prístupu k e-mailom, webovým konferenciám, dokumentom a kalendárom z ľubovoľného miesta. Odborný personál zo...

 • Študentská osobnosť Slovenska v roku 2014 je z Trenčianskej univerzity

  Študentská osobnosť Slovenska v roku 2014 je z Trenčianskej univerzity

  Celonárodná súťaž Študentská osobnosť Slovenska v roku 2014 pozná svojich víťazov. Držitelia cien pochádzajú z radov študentov vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Víťazi disponujú výnimočným talentom, ktorý dokázali pretaviť do pozoruhodných, či dokonca medzinárodných úspechov. Do súťaže bolo nominovaných celkovo 66 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk v 11 súťažných kategóriách. Tieto vyznamenania udeľovala organizácia Junior Chamber International – Slovakia už po jubilejný desiatykrát. V súťažnej kategórii Hutníctvo, strojárstvo a energetika zvíťazil Ing. Martin Ďuriš – absolvent študijného programu Špeciálna strojárska technika z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Zablahoželať k úspechu mu osobne prišiel aj doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. „Už pri nominácii na Študentskú osobnosť Slovenska som bol na Vás, ako na nášho absolventa, veľmi hrdý. Viem, že za takýmto úspechom bolo veľa tvrdej práce a svedomitého štúdia. Verím, že i naďalej budete pokračovať v rozvoji svojho potenciálu a budete dosahovať vyššie ciele. Z celého srdca Vám úprimne gratulujem.“ povedal rektor...

 • Študovať vedu a techniku na Trenčianskej univerzite sa oplatí

  Študovať vedu a techniku na Trenčianskej univerzite sa oplatí

  Študovať vedu a techniku na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa oplatí všetkým študentom denného štúdia už od prvého ročníka. Univerzita plní svoje záväzky a najlepší denní študenti v odboroch orientovaných na vedu a techniku získali motivačné štipendium v hodnote 1000 €.  „Motivačné štipendium z účelovej dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky môžu získať len tí najlepší študenti v technicky orientovaných študijných programoch, v ktorých majú absolventi záruku dobrého uplatnenia sa.“ spomenul rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. v rozhovore so študentmi. Motivačné štipendium môžu získať študenti všetkých ročníkov denného štúdia bakalárskych a inžinierskych študijných programov v technických odboroch. Štipendium je určené aj pre novoprijatých študentov do prvých ročníkov bakalárskeho i inžinierskeho štúdia a o toto štipendium sa môžu uchádzať každý rok. Ide hlavne o odbory na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorých absolventi nájdu uplatnenie v strojárskom, chemickom, automobilovom, energetickom priemysle, v oblasti automatizácie, či obnoviteľných zdrojov.  Študovať technicky orientované odbory na našej...

 • Slávnostné otvorenie pracoviska pre výskum Plazmových aplikácií

  Slávnostné otvorenie pracoviska pre výskum Plazmových aplikácií

  Naša univerzita v utorok 9. decembra 2014 otvorila nové vedecké pracovisko pre výskum Plazmových aplikácií, ktoré bolo vybudované v rámci projektu „Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej platformy pre zvyšovanie cezhraničnej konkurencieschopnosti v oblasti využitia plazmových aplikácií pre sklo a keramické technológie“. Projekt bol riešený v operačnom programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013 Hlavným cieľom projektu je vybudovanie siete a kooperačnej platformy partnerských inštitúcií v cezhraničnej oblasti zameraných na inovatívne sklo- keramické technológie, dobudovanie potrebnej infraštruktúry v jestvujúcich priestoroch, vytvorenie vzdelávacieho programu zameraného na aplikačné špecifiká sklo-keramických materiálov a plazmových technológií. Dôležitým cieľom projektu je tvorba spoločného postupu pri výchove odborníkov, ktoré zabezpečí výmenu know-how a skúseností v predmetnej oblasti. Projekt umožňuje tiež transfer technológií do praxe. „Transferom technológií medzi partnermi projektu a zavádzaním nových technológií v podnikateľskom sektore budeme prostredníctvom projektu znižovať energetickú náročnosť vo výrobách predstavujúcich záťaž pre životné prostredie....

Podujatia

Osobné pozvanie rektora na zahájenie akademického roka 2013/2014

Osobné pozvanie rektora na zahájenie akademického roka 2013/2014

Vážení kolegovia, pedagógovia a technicko-hospodárski zamestnanci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, rád by som Vás všetkých osobne touto cestou pozval na slávnostné...

Celoslovenská súťaž - Módny návrhár 2013

Celoslovenská súťaž - Módny návrhár 2013

Dovoľujeme si Vás pozvať na 2. ročník celoslovenskej súťaže mladého dizajnu s názvom "Módny návrhár", na ktorej uvidíte to najlepšie z tvorby mladých módnych návrhárov a môžete sa...

Konferencia NITT SK 2013 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

CVTI SR organizuje tretí ročník podujatia Konferencia NITT SK - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí pod záštitou Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá sa...

Týždeň vedy a techniky – Fotografická súťaž

Týždeň vedy a techniky – Fotografická súťaž

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2013 je podujatie organizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Národným centrom...

Российский инженер - выпускник словацкого университета

Российский инженер - выпускник словацкого университета

Иностранным выпускником магистратуры Университета им. А. Дубчека в Тренчине (Словакия) стал магистр ИжГТУ Александр Мокрушин. На торжественном вручении магистерских дипломов выпускникам университета...

Medzinárodná vedecká konferencia "Ľudské zdroje a regionálny rozvoj"

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Ľudské zdroje a regionálny rozvoj“....

IX. Medzinárodná vedecká konferencia mammodiagnostikov

IX. Medzinárodná vedecká konferencia mammodiagnostikov

Deviaty ročník medzinárodnej vedeckej a odbornej konferencie mammodiagnostikov „MAMMO TREN-D 2013“ tento rok na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Dňa 21. 06. 2013 sa na...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica