Facebook Youtube Instagram
 • Medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2014

  Medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2014

  Pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku sa vo štvrtok 23. októbra 2014 začala jubilejná 15. Medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2014 so zameraním na využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Konferenciu slávnostne otvoril doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Na medzinárodnej vedeckej konferencii TRANSFER 2014 sa prezentovali vedecké práce z akademickej sféry, ale aj produktové riešenia renomovaných podnikov a firiem. Priestor na konferencii dostali aj doktorandi so svojimi inovačnými riešeniami strojárskej výroby využiteľnými v podnikovej praxi. Medzinárodnú konferenciu organizovala Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Zväzom strojárskeho priemyslu SR, Slovenskou strojárskou spoločnosťou, Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností, PRAMET Tools s. r. o.,  TECHNODAT, CAE – Systémy s. r. o., ENICS Slovakia s. r. o., AI Magazine – automotive industry, Leader press s. r. o., Ústavom srojírenské technologie, ZŤS Špeciál a. s., Univerzita obrany v Brně, AOS M. R. Štefánika, SICK s. r. o., Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu, MSM s. r. o. a RMC s. r. o.

 • Záujem stredoškolákov o náš stánok na veľtrhu Gaudeamus® Nitra 2014 je veľký

  Záujem stredoškolákov o náš stánok na veľtrhu Gaudeamus® Nitra 2014 je veľký

  Dnes 16. októbra 2014, po otvorení brán II. ročníka Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus® Nitra 2014, zaplnili výstavné priestory budúci maturanti z rôznych kútov Slovenska a z rôznych typov stredných škôl, ktorí prostredníctvom tohto veľtrhu majú možnosť získať prehľad o ponuke vzdelávania na univerzitách a vysokých školách v Slovenskej republike aj zahraničí. Stánok našej univerzity je od otvorenia veľtrhu v neustálom obklopení stredoškolákmi, ktorí sa živo zaujímajú o ponuku študijných programov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Na ich otázky odpovedajú reprezentanti našej univerzity, medzi ktorými sú tiež naši študenti a so zápalom a nadšením hovoria o svojich skúsenostiach a možnostiach štúdia na našej Alma mater, ale aj o aktívnom voľnočasovom študentskom živote. Prvý deň veľtrhu náš stánok navštívila aj pani prorektorka pre výchovu a vzdelávanie doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., ktorá zastupovala rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., na slávnostnom otvorení II. ročníka Európskeho pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus® Nitra 2014.

 • Reprezentujeme našu univerzitu na veľtrhu ELOSYS

  Reprezentujeme našu univerzitu na veľtrhu ELOSYS

  Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne aj tento rok prezentuje svoje odborné výstupy v oblasti výskumu, vývoja a vzdelávania na jubilejnom 20. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií - ELOSYS 2014. Výstavný stánok našej univerzity spolu s doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. – rektorom našej univerzity navštívil aj Ing. Rastislav Chovanec, PhD. – štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Po prezentácii vystavovaných exponátov mali odborníci z fakulty pripravenú aj názornú ukážku funkčnosti nášho najnovšieho exponátu – mobilného pásového tanku na diaľkové ovládanie. Naša univerzita spolu s našim partnerom vývojovou firmou RMC prezentuje na veľtrhu kontajnerovú ošetrovňu s ostrovnou elektrárňou na báze obnoviteľných zdrojov energie, ktorá je jedným z výstupov spoločného projektu Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi financovaného z OP Výskum a vývoj. Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripravila v rámci výstavy prednášky zamerané na problematiku: Hybridných fotovoltických zariadení v urbanizovaných prostrediach, Dielenských nadstavbových riadiacich systémov CNC strojov, Digitalizácie 3D objektov, Nových...

 • Rektor privítal prvákov na našej univerzite

  Rektor privítal prvákov na našej univerzite

  Štúdium na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a zámery našej Alma mater osobne priblížil študentom prvých ročníkov aj rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. na neformálnom stretnutí v pondelok 6. októbra 2014. V priestoroch Študentského centra TnUAD tak dostali prváci príležitosť spoznať nášho rektora a získať dôležité informácie z prvej ruky. Študentom najskôr priblížil aktuálne výzvy univerzity pre akademický rok 2014/2015 a informoval ich o pôsobení univerzity a jej súčastí. Rektor prezentoval prvákom možnosti on-line vzdelávania, ako sa zapojiť do národného projektu a časť štúdia vykonávať v podnikovej praxi i možnosti trávenia voľného času mimoškolskými aktivitami. Najviac sa im však páčil vývoj mobilnej aplikácie, prostredníctvom ktorej sa zo svojich mobilných telefónov v krátkom čase dostanú k aktuálnym informáciám o štúdiu a dianí na univerzite. Následne sa prihovoril prvákom a pýtal sa na ich prvé dojmy z našej univerzity a zo štúdia. „Chceli by sme univerzitu priblížiť čo najviac študentom. Poskytovať im podmienky na štúdium, ktoré im život na univerzite čo najviac uľahčia a spríjemnia. Kvalita poskytovaného vzdelávania a služieb študentom je pre nás veľmi dôležitá. Musíte byť náročný na seba, ale aj na nás. Preto sa pýtam Vás, ako nových študentov, aké boli Vaše...

 • Trenčianska univerzita myslí aj na aktívne starnutie

  Trenčianska univerzita myslí aj na aktívne starnutie

  Akadémia tretieho veku v Trenčíne začala písať už svoju 28. kapitolu. Školský rok 2014/2015 v stredu 17. septembra 2014 v Kultúrnom stredisku Stred Dlhé Hony Trenčín slávnostne otvoril aj doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne spolu s ďalšími významnými hosťami. Poslucháčom nového školského roka sa ako prvá prihovorila predsedníčka Akadémie tretieho veku a primárka Oddelenia geriatrie a dlhodobo chorých Fakultnej nemocnice Trenčín Terézia Drobná, uplynulý rok zhodnotil a nový priblížil Jozef Mikloš, 1. podpredseda ATV a expredseda Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Trenčín. Rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vo svojom slávnostnom príhovore vyjadril uznanie a podporu študentom: „Možnosť kvalitného ďalšieho vzdelávania, osobnostného rozvoja a sociálneho zaradenia v poproduktívnom veku si vyžaduje určitú mieru odhodlania, sebadisciplíny a chuti zmeniť svoj život. Tak ako kedysi v detstve, je aj táto škola skúškou flexibilnej mysle a schopnosti reagovať na rôznorodé povinnosti, úlohy, situácie i na nové medziľudské vzťahy. Vám, ktorí ste sa k tomu odhodlali, patrí naše uznanie a podpora. Usilujeme sa sprístupniť Vám všetky prostriedky k aktívnemu a pestrejšiemu životu. Každý človek by mal zostať aktívny, pretože len tak sa život stáva plnohodnotnejším. Prejavovať svoje schopnosti...

Podujatia

Fakulta špeciálnej techniky reprezentuje našu univerzitu na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre

Fakulta špeciálnej techniky reprezentuje našu univerzitu na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre

Na jubilejnom 20. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa začína dnes,  21. mája na nitrianskom výstavisku  Agrokomplex, Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka...

TnUAD v Trenčíne na výstave Region Tour Expo

TnUAD v Trenčíne na výstave Region Tour Expo

V dňoch 17. až 19. mája 2013 sa uskutočnil 2. ročník výstavy cestovného ruchu regiónov Slovenskej a Českej republiky REGION TOUR EXPO a 1. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy TORTY &...

Region Tour Expo

Region Tour Expo

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na výstave Region Tour Expo Trenčín 17. až 19. mája 2013 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci...

ZAHRANIČNÉ ŠTUDIJNÉ A VÝSKUMNÉ POBYTY

POZVÁNKA NA SEMINÁR UCHÁDZAJTE SA O ŠTIPENDIÁ A GRANTY pre študentov, doktorandov a výskumníkov Na katedre Politológie, v miestnosti č. 323 ( 2. poschodie) sa dozviete: postup pri príprave...

Prednáška štátnej tajomníčky

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku štátnej tajomníčky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prof. Ing. Magdalény Lacko-Bartošovej, CSc. s témou...

Kanoistika na Váhu

Študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  v rámci predmetu Telesná výchova máte možnosť kanoistiky na Váhu.    Začíname:  18. apríla 2013  Miesto:...

MEDZIUNIVERZITNÝ HOKEJOVÝ TURNAJ

MEDZIUNIVERZITNÝ HOKEJOVÝ  TURNAJ 23.4.2013  od 11:15 hod Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPJJ VŠ Sládkovičovo  Vysoká škola manažmentu Trenčín Zápasy sa...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica