Facebook Youtube Instagram
 • Naši študenti na medzinárodnej konferencii

  Naši študenti na medzinárodnej konferencii

  V rámci cezhraničného mikroprojektu „Rozvoj regiónov prostredníctvom inovácií“ sa v dňoch 20. – 21. novembra 2014 uskutočnila pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., druhá, záverečná konferencia. Za Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa jej zúčastnili odborní koordinátori projektu spolu s dvadsiatkou najaktívnejších študentov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, celkovo tak prišlo viac ako 65 účastníkov z oblasti univerzitného prostredia, municipálnej sféry a subjektov medziobecnej spolupráce. Hlavným cieľom konferencie bolo analyzovať aktuálnu problematiku oblasti komunitného rozvoja a spolupráce obcí na území zapojených mikroregiónov. Pri tejto príležitosti naši študenti odprezentovali svoje projekty, v rámci ktorých predniesli aj návrhy riešení konkrétnych problémov v jednotlivých mikroregiónoch. Z riešených tém sa jednalo napríklad o možnostiach spolupráce obcí v oblastiach cestovného ruchu, farmárskych trhov, riešenia problému nezamestnanosti, vody v krajine, brownfields, či ďalších. Prostredníctvom spracovaných analýz aktuálnych problémov a prezentácie konkrétnych návrhov riešení tak dostali možnosť inšpirácie aj ostatné obce či komunitné subjekty. Navrhovaný...

 • Družba oslavovala 60. výročie založenia

  Družba oslavovala 60. výročie založenia

  V sobotu 22. novembra 2014 sa v Posádkovom klube Trenčín stretli priatelia folklóru, aby spoločne oslávili 60. výročie založenia folklórneho súboru Družba. V bohatom kultúrnom programe „Jako by nám nebolo v tomto dome veselo...“ sa prezentovali viaceré generácie „družbákov“, medzi ktorými boli Záhumienkári, Družba senior a samozrejme terajšia generácia hudobníkov, spevákov a tanečníkov. Počas šesťdesiatich rokov svojej histórie uskutočnila Družba viac ako 1 960 vystúpení doma i v zahraničí, účinkovala v 24 krajinách sveta a doteraz realizovala celkom 77 samostatných zájazdov v Austrálii, Japonsku, USA, Kanade, Mexiku, Argentíne, Egypte a takmer celej Európe. Postupne sa prepracovala medzi úspešné folklórne súbory na Slovensku, o čom svedčí množstvo získaných ocenení z rôznych domácich a zahraničných festivalov a súťaží. Novým míľnikom v histórii folklórneho súboru Družba je 22. september 2014, kedy bola podpísaná zmluva o spolupráci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s folklórnym súborom Družba. Oficiálne prijatie nového člena akademickej rodiny našej Alma Mater sa uskutočnilo práve pri príležitosti osláv 60. výročia. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc....

 • Rektora našej univerzity ocenili pamätnou medailou

  Rektora našej univerzity ocenili pamätnou medailou

  Rektor Univerzity obrany v Brne brig. generál prof. Ing.  Bohuslav Přikryl, PhD. ocenil doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. – rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne najvyšším ocenením za spoluprácu medzi oboma univerzitami. Dr.h.c. prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc. člen vedeckej rady TnUAD v Trenčíne, odovzdal v mene rektora Univerzity obrany v Brne, brig. generála prof. Ing.  Bohuslava Přikryla, PhD., rektorovi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozefovi Habánikovi, PhD., pamätnú medailu ako najvyššie ocenenie Univerzity obrany v Brne za spoluprácu medzi oboma univerzitami. „Je to predovšetkým ocenenie vzájomnej spolupráce konkrétnych katedier a pracovníkov Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Univerzity obrany v Brne“ poznamenal rektor našej univerzity.

 • Prehlbujeme spoluprácu s praxou

  Prehlbujeme spoluprácu s praxou

  Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. sa stretol so zástupcami spoločnosti Klauke Slovakia s. r. o. Na stretnutí rektor prezentoval možnosti spolupráce našej univerzity s podnikovou sférou so zreteľom zapojenia našich študentov do praxe. „Cieľom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je poskytovanie kvalitného vzdelania našim študentom a spojením s praxou už počas štúdia im dokážeme garantovať flexibilitu a uplatniteľnosť na trhu práce.“ spomenul rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. na rokovaní s vedením spoločnosti. Spoločnosť ocenila možnosti spolupráce s našou univerzitou, pričom ich zaujala hlavne oblasť výskumu automatizácie a materiálov na technických fakultách našej univerzity.

 • Druhý zápas, prvé zmeny

  Druhý zápas, prvé zmeny

  Spoločný hokejový tím CityU/TnUAD Gladiators privítal v utorok 12. novembra 2014 na domácom ľade tím UK Praha. Gladiátori chceli nadviazať na svoje posledné víťazstvo v Banskej Bystrici, ale napokon proti silnému úradujúcemu majstrovi z Prahy podľahli. Zápas otvorili slávnostným buly rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. spolu s rektorkou City Univerzity prof. Ing. Editou Hekelovou, PhD. Zápas bol od začiatku veľmi dramatický a hostia z Prahy sa začali okamžite tlačiť do našej brány. Gladiátori využívali každú príležitosť skórovať, ale šťastie bolo na strane súpera, ktorý si dôkladne strážil svoje územie. „Naši hrali veľmi dobre, ale na pražských majstrov to nestačilo. Nemôžeme len vyhrávať, ale z každej prehry sa musíme poučiť a ísť ďalej. Najsilnejší súper nám odhalil naše slabiny a do ďalšieho zápasu pripravujeme dynamické zmeny, ktoré sa dotknú aj personálneho obsadenia.“ poznamenal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Podujatia

Konferencia mimoriadne nadaných žiakov základných škôl a gymnázií

Konferencia mimoriadne nadaných žiakov základných škôl a gymnázií

V stredu 19.júna 2013 sa na našej univerzite  stretnú mimoriadne nadaní žiaci z celého Slovenska, aby prezentovali svoje ročníkové práce. Organizátorom  4. ročníka celoslovenskej...

Seminár Aktuálne problémy v Európskej únii

Seminár Aktuálne problémy v Európskej únii

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár s názvom "Aktuálne problémy v Európskej únii", na ktorej sa nie len dozviete o aktuálnych problémoch v EÚ, ale aj o riešeniach dôsledkov krízy. Na...

Slávnostné otvorenie Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne bude dňa 29. mája 2013 slávnostné otvorenie vedecko-výskumného pracoviska „Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové...

Fakulta špeciálnej techniky reprezentuje našu univerzitu na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre

Fakulta špeciálnej techniky reprezentuje našu univerzitu na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre

Na jubilejnom 20. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa začína dnes,  21. mája na nitrianskom výstavisku  Agrokomplex, Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka...

TnUAD v Trenčíne na výstave Region Tour Expo

TnUAD v Trenčíne na výstave Region Tour Expo

V dňoch 17. až 19. mája 2013 sa uskutočnil 2. ročník výstavy cestovného ruchu regiónov Slovenskej a Českej republiky REGION TOUR EXPO a 1. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy TORTY &...

Region Tour Expo

Region Tour Expo

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na výstave Region Tour Expo Trenčín 17. až 19. mája 2013 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci...

ZAHRANIČNÉ ŠTUDIJNÉ A VÝSKUMNÉ POBYTY

POZVÁNKA NA SEMINÁR UCHÁDZAJTE SA O ŠTIPENDIÁ A GRANTY pre študentov, doktorandov a výskumníkov Na katedre Politológie, v miestnosti č. 323 ( 2. poschodie) sa dozviete: postup pri príprave...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica