Facebook Youtube Instagram
 • Študenti stredných škôl si vyskúšali prácu medzinárodne uznávaných výskumníkov

  Študenti stredných škôl si vyskúšali prácu medzinárodne uznávaných výskumníkov

  Študenti stredných škôl sa na jeden deň stali členmi vedeckého kolektívu fyzikov, kde sa zoznámili s riešením najaktuálnejších problémov svetového výskumu. Túto príležitosť im ponúkla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre popularizáciu jadrovej fyziky (IPPOG) a Európskou organizáciou pre jadrový výskum (CERN). V piatok 6. marca sa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne stretli vybraní študenti gymnázií z Trenčianskeho kraja, aby sa na jeden deň stali členmi medzinárodného tímu fyzikov a objavovali i skúmali elementárne častice za pomoci Veľkého Hadrónového Urýchľovača v CERNe. Hlavným programom podujatia boli zaujímavé prednášky o vlastnostiach mikrosveta a záhadách jednej zo štyroch základných síl vesmíru – Slabej interakcie a jej nosičov tzv. W bozónov. Študenti sa taktiež zoznámili aj s Higgsovými bozónmi, ktoré boli nedávno objavené. Od rána mal vedecký tím Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pre žiakov stredných škôl pripravené prednášky o podivuhodných vlastnostiach mikrosveta a fyzike elementárnych častíc od renomovaných odborníkov z CERNu. Popoludní študenti uskutočňovali samotný výskumu a pomohli...

 • Rektor prijal nového predsedu odborovej organizácie

  Rektor prijal nového predsedu odborovej organizácie

  Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. prijal v piatok 27. februára 2015 nového predsedu Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva, vedy a športu pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Štefana Pivka, PhD. Na prvom stretnutí bola podpísaná aj nová Kolektívna zmluva TnUAD na rok 2015, ktorá zabezpečuje podmienky sociálnej starostlivosti a pracovné podmienky zamestnancov univerzity v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, ktorú Odborový zväz pracovníkov školstva, vedy a športu vyrokoval pre 2015. Začiatkom roka 2015 začal proces kolektívneho vyjednávania zamestnávateľa a zamestnancov TnUAD, ktorého výsledkom je dnešné podpísanie podmienok Kolektívnej zmluvy TnUAD na rok 2015. Rektor na stretnutí vyjadril poďakovanie členom oboch komisií pre kolektívne vyjednávanie, ktorí  racionálne a efektívne pristúpili ku kolektívnemu vyjednávaniu a dohodli sa na podmienkach, ktoré sú akceptovateľné zamestnávateľom aj zamestnancami : „Ďakujem delegovaným zástupcom pre kolektívne vyjednávanie, ktorí sa zúčastňovali kolektívnych vyjednávaní v mesiacoch január až február, aby mohol vzniknúť konsenzus pre zvýšenie štandardu...

 • Efektívne prepájame vysokoškolské vzdelávanie s praxou

  Efektívne prepájame vysokoškolské vzdelávanie s praxou

  Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. reprezentoval našu univerzitu a jej úspechy v oblasti transferu odbornosti a vzdelávania do praxe na konferencii Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorá sa konala pod záštitou Juraja Draxlera, MA – ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou a zväzmi zamestnávateľov v Slovenskej republike. Rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. zhodnotil spoluprácu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a podnikovej praxe v nadväznosti na národný projekt i mimo neho a vyzdvihol potrebu transferu vedecko-výskumnej činnosti a nových technológií do priemyselnej sféry. „Firmám ponúkame jednoduchú cestu k novým technológiám prostredníctvom komplexného transferu know-how a optimalizovaných výrobných i produkčných systémov aj prostredníctvom praxe našich najlepších študentov.“ spomenul rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Cieľom národnej konferencie s názvom „Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov“ bolo informovať o objektivizovaných údajoch k pozícii...

 • Transplantačný program a darcovstvo

  Transplantačný program a darcovstvo

  Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Občianskym združením Dar života zorganizovali odborný seminár na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov na Slovensku spojený s vernisážou fotografickej výstavy s názvom Krása okamihu. V roku 2013 bolo na Slovensku vykonaných celkovo 14 transplantácií srdca, 119 transplantácií obličiek a 22 transplantácií pečene. Napriek tomu, že sa takto podarilo zachrániť alebo zásadne zvýšiť kvalitu života 155 ľuďom, počet zákrokov oproti roku 2012 klesol. Vyplýva to zo Správy o plnení Národného transplantačného programu za rok 2013. Dôvodom je nedostatočný počet darcov a ich náročná identifikácia v zdravotníckych zariadeniach. Odborný seminár, rozdelený do dvoch blokov, v jednoduchosti ozrejmil poslucháčom legislatívny rámec transplantačného programu a príčiny poklesu darcovskej a odberovej aktivity. Účastníci seminára tiež dostali odpoveď na otázku prečo sa Slovensko radí na posledné priečky v počtoch vykonaných orgánových transplantácií, aj napriek tomu, že počty chorých ľudí so zlyhávajúcimi orgánmi neustále rastie.  a zdravotnícke zariadenia sú na výkony transplantácií pripravené na vysokej profesionálnej úrovni....

 • ZdravLab 2015

  ZdravLab 2015

  Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu a Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov zorganizovala II. vedeckú a odbornú konferenciu pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2015“. Záštitu nad konferenciou prevzal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý vo svojom príhovore poukázal na význam vedeckých konferencií určených pre odborných pracovníkov v laboratórnych metódach v zdravotníctve. Na dvojdňovom podujatí sa zúčastnili poprední odborníci v oblasti laboratórnej diagnostiky, klinickej biochémie, klinickej hematológie, toxikológie, mikrobiológie, genetiky, informačných technológií a verejného zdravotníctva. Prezentované prednášky reflektovali najnovší vývoj v oblasti diagnostiky septických stavov, aktuálnych trendov v toxikológii, novorodeneckom skríningu, vo vývoji nových diagnostických vyšetrení hematologických parametrov a v možnostiach stanovenia mikronutrientov. Osobitná pozornosť bola venovaná aktuálnemu vývoju v informačných technológiách v súvislosti s požiadavkami elektronického...

Podujatia

Konferencia NITT SK 2013 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

CVTI SR organizuje tretí ročník podujatia Konferencia NITT SK - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí pod záštitou Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá sa...

Týždeň vedy a techniky – Fotografická súťaž

Týždeň vedy a techniky – Fotografická súťaž

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2013 je podujatie organizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Národným centrom...

Российский инженер - выпускник словацкого университета

Российский инженер - выпускник словацкого университета

Иностранным выпускником магистратуры Университета им. А. Дубчека в Тренчине (Словакия) стал магистр ИжГТУ Александр Мокрушин. На торжественном вручении магистерских дипломов выпускникам университета...

Medzinárodná vedecká konferencia "Ľudské zdroje a regionálny rozvoj"

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Ľudské zdroje a regionálny rozvoj“....

IX. Medzinárodná vedecká konferencia mammodiagnostikov

IX. Medzinárodná vedecká konferencia mammodiagnostikov

Deviaty ročník medzinárodnej vedeckej a odbornej konferencie mammodiagnostikov „MAMMO TREN-D 2013“ tento rok na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Dňa 21. 06. 2013 sa na...

Konferencia mimoriadne nadaných žiakov základných škôl a gymnázií

Konferencia mimoriadne nadaných žiakov základných škôl a gymnázií

V stredu 19.júna 2013 sa na našej univerzite  stretnú mimoriadne nadaní žiaci z celého Slovenska, aby prezentovali svoje ročníkové práce. Organizátorom  4. ročníka celoslovenskej...

Seminár Aktuálne problémy v Európskej únii

Seminár Aktuálne problémy v Európskej únii

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár s názvom "Aktuálne problémy v Európskej únii", na ktorej sa nie len dozviete o aktuálnych problémoch v EÚ, ale aj o riešeniach dôsledkov krízy. Na...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica