Facebook Youtube Instagram
 • Našu univerzitu navštívil minister školstva

  Našu univerzitu navštívil minister školstva

  Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik privítal na pôde Trenčianskej univerzity ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana, ktorý sa aj s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom, zúčastnil Kick-off meetingu medzinárodného konzorcia k projektu Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass). Na úvodnom stretnutí dňa 7. marca 2017 sa tak oficiálne odštartoval začiatok projektu. Cieľom Centra je zamerať sa na excelentný výskum a inovácie v oblasti skiel so špecifickými funkčnými vlastnosťami a povrchovú funkcionalizáciu bežných skiel, modifikáciu ich vlastností a získanie nových funkcionalít. Minister školstva, vedy, výskumu a športu deklaroval finančnú podporu úspešného teamingového projektu. Centrum má získať dodatočné financovanie v sume 10 miliónov eur z Operačného programu Výskum a Inovácie. Tieto finančné prostriedky budú určené na obnovu a rozšírenie výskumných objektov a experimentálneho vybavenia centra. Témou stretnutia ministra s našim rektorom bola okrem Centra aj spoločná diskusia o nových rozvojových projektoch, ktoré chce Trenčianska univerzita v blízkej budúcnosti realizovať.

 • Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

  Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

  V poradí už druhý Deň otvorených dverí v tomto akademickom roku na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutočnil 23. februára 2017. Deň otvorených dverí je na Fakulte zdravotníctva príležitosťou otvoriť sa smerom k študentom stredných škôl, ktorí si na pár hodín vyskúšajú, aké je to byť vysokoškolákom na našej univerzite. Uchádzačov o štúdium privítali rektor univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a dekanka fakulty PhDr. Iveta Matišáková, PhD. Takmer 100 stredoškolákov absolvovalo najskôr prezentácie jednotlivých študijných programov (Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a Verejné zdravotníctvo), kde boli oboznámení nielen s obsahom vzdelávania, vedeckými pracoviskami fakulty, ale aj s mimovýučbovými aktivitami a zahraničnými mobilitami. Následne rozdelení po skupinkách nahliadli do učební a laboratórií, kde sa realizuje výučba študentov jednotlivých študijných programov. Mimoriadne zaujímavé pre nich určite boli laboratóriá praktickej výučby, kde ich okrem množstva laboratórnych a diagnostických prístrojov zaujali aj modely či rôzne iné výučbové pomôcky.

 • Deň otvorených dverí na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

  Deň otvorených dverí na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

  Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa dňa 16. februára 2017 uskutočnil Deň otvorených dverí, na ktorom sme na našej akademickej pôde privítali záujemcov o štúdium zo stredných škôl. Študenti získali informácie o študijných programoch, Erasme ale aj voľnočasových aktivitách prebiehajúcich na našej univerzite. Uchádzači sa mohli pozrieť aj do špecializovaných učební ako napríklad učebňa personálneho informačného systému, učebňa geografického informačného systému alebo jazykové laboratóriá, kde boli predvedené aj názorné ukážky práce. Študenti sa mohli tiež zapojiť do projektovej činnosti, programu Erasmus a výučby jazykov na FSEV prostredníctvom pripravených workshopov. Súčasťou programu bola tiež prednáška na tému „Generation Y on the labour market“, ktorú si pre budúcich študentov pripravil prof. Karbach.

 • Našu univerzitu navštívil predseda vlády

  Našu univerzitu navštívil predseda vlády

  Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik privítal na pôde našej Alma mater predsedu vlády Slovenskej republiky, Roberta Fica, ktorý prišiel medzi študentov a zamestnancov diskutovať na aktuálnu tému Slovensko v Európskej únii. Predseda vlády Robert Fico sa v prednáške zameral na problematiku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Zhodnotil naše predsedníctvo, priority a úlohy, ktoré sme predniesli Rade EÚ. Dotkol sa tiež otázky migrácie, vzájomných vzťahov medzi krajinami Európskej únie a zdôraznil potrebu vzájomnej spolupráce. „Domnievam sa, že by bola chyba prispievať našim vnútorným správaním rozkladným procesom, ktoré dnes v Európskej únii vidíme. Musíme skôr naopak, ak chceme byť v jadre Európskej únie, vnútornou stabilitou, fiškálnou zodpovednosťou, ale aj tým ako žijeme dávať najavo, že chceme byť v tomto európskom priestore“, uviedol vo svojom príhovore predseda vlády Robert Fico. Prednášku sprevádzala živá a aktívna diskusia moderovaná členom Katedry politológie Miroslavom Řádkom. Predseda vlády Slovenskej republiky na záver podujatia poďakoval študentom za ich záujem aj názory týkajúce sa postavenia Slovenskej republiky v Európskej únii.

 • Trenčiansky robotický deň s účasťou našej univerzity

  Trenčiansky robotický deň s účasťou našej univerzity

  (15. 02. 2017) Aj tento rok zástupcovia našej univerzity prezentovali Fakultu špeciálnej techniky na Trenčianskom robotickom dni. Prvýkrát sa medzinárodná súťažná prehliadka robotov konala priamo v priestoroch Strednej odbornej školy Pod Sokolicami 14, Trenčín. SOŠ v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín, zorganizovala už 12. ročník s cieľom popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi. Výstava podporuje technicky nadaných tvorcov s inovatívnymi riešeniami a dáva im priestor prezentovať svoje nápady a myšlienky alebo zapojiť sa do súťaže robotov. Fakulta špeciálnej techniky mala okrem pútavých prednášok pripravené ukážky študentských prác ako univerzálny modulárny pásový robot alebo prieskumná oktokoptéra I8. O pohon oktokoptéry sa stará 8 kusov motorov, z ktorých každý  má výkon 658W a na každom je 18“ uhlíková vrtuľa. Riadiaca jednotka obsahuje autopilota a rôzne režimy letu. Samozrejmosťou je aj GPS. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik vyjadril podporu študentom k ďalším nápadom a inovatívnej tvorbe v oblasti techniky a technológie.  

Podujatia

Víťazstvo študentky Fakulty zdravotníctva v celoslovenskej súťaži Florence roka 2016!

Víťazstvo študentky Fakulty zdravotníctva v celoslovenskej súťaži Florence roka 2016!

V dňoch 21.10. – 23.10. 2016  vyvrcholila súťaž Florence roka 2016 stretnutím finálovej dvadsiatky súťažiacich z celého Slovenska v Trebišove.  Do súťaže sa mohli zapojiť...

Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva

Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva

V rámci Týždňa vedy a techniky na TnUAD zorganizovala Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v spolupráci s Ružovou stužkou n.f. - členom konzorcia pre...

Pozvánka na Workshop: Prezentácia nového modelu plne automatického mikrotvrdomera s praktickou ukážkou

Pozvánka na Workshop: Prezentácia nového modelu plne automatického mikrotvrdomera s praktickou ukážkou

Milí študenti, spoločnosť LECO, v spolupráci s Katedrou strojárstva Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, poriada workshop s tematickým zameraním na...

Diskusné fórum FZ - Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka

Diskusné fórum FZ - Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na TnUAD diskusné fórum na tému „Včasná diagnostika a skríning karcinómu...

Deň otvorených dverí na Fakulte špeciálnej techniky

Deň otvorených dverí na Fakulte špeciálnej techniky

Dňa 16. Novembra 2016 o 9.00 hod. v aule Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín – Záblatie, Pri parku 19 sa uskutoční Deň otvorených...

10. Trenčiansky ošetrovateľský deň

10. Trenčiansky ošetrovateľský deň

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Fakultnou nemocnicou...

Deň otvorených dverí, Dni vedy a techniky a Večer výskumníka na FPT

Deň otvorených dverí, Dni vedy a techniky a Večer výskumníka na FPT

Vedenie Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity pozýva študentov a širokú verejnosť na Dni otvorených dverí a Dni vedy a techniky v dňoch 14. až 16. novembra...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica