Podujatia

Týždeň slovenských knižníc

Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkovvyhlasujú pre rok 2013  14. ročník celoslovenského podujatia  Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 18....

Štipendiá do celého sveta SAIA

TnUAD v Trenčíne a SAIA, n.o. Vás pozývajú na seminár   Štipendiá do celého sveta  Národný štipendijný program a iné štipendijné programy SAIA.   Seminár je určený...

Pohyb a zdravie X.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva, Športový klub UNIŠPORT Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka   Vás pozývajú na   medzinárodnú vedeckú...

Zvolanie akademickej obce TnUAD

Predseda Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne   zvoláva   zhromaždenie Akademickej obce univerzity   v zmysle Harmonogramu prípravy...

Ošetrovateľstvo a zdravie VII.

Fakulta zdravotníctvaTrenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Kancelária WHO na Slovensku Univerzita Karlova...

Café Európa 2013 - EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!

Café Európa 2013 - EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!

18.02.2013 (pondelok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6 Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Formát diskusií vznikol pod...

Výsledky volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR (ŠRVŠ)

Voľby prebehli na všetkých fakultách a súčastiach TnUAD – 12.02.2013 od 08:00 do 16:15. Volieb sa zúčastnilo 195 študentov. Vydaných lístkov bolo 195ks . Odovzdaných lístkov bolo 195ks ...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica