Podujatia

Prednáška Ako byť úspešný v láske

Prednáška Ako byť úspešný v láske

Srdečne Vás pozývame na prednášku, AKO BYŤ ÚSPEŠNÝ V LÁSKE, ktorá sa uskutoční v utorok 9.4.2013 o 15:30 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, v aule 101 na prízemí...

Nápad premenený na úspech

Nápad premenený na úspech

Pozývame Vás na prednášku Ing. Miroslava Trnku - spolumajiteľa firmy ESET, držiteľa ocenení Podnikateľ roka 2006 v SR a Krištáľové krídlo za prínos pre hospodárstvo krajiny. Prednáška sa uskutoční v...

Seminár k podávaniu žiadostí o projekty VEGA a KEGA

Seminár k podávaniu žiadostí o projekty VEGA a KEGA, ktorý organizuje oddelenie pre vedu a výskum TnUAD sa uskutoční 4. 4. 2013 o 13:00 v zasadačke rektorátu (budova...

Praktický seminár „Efektívne vyhľadávanie v zdravotníckych/ lekárskych databázach EBSCO“

EBSCO Publishing v spolupráci s Univerzitnou knižnicou TnUAD Vás pozývajú na Praktický seminár „Efektívne vyhľadávanie v zdravotníckych/lekárskych databázach EBSCO“ Prednášajúci: Mgr. Jan...

Týždeň slovenských knižníc

Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkovvyhlasujú pre rok 2013  14. ročník celoslovenského podujatia  Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 18....

Štipendiá do celého sveta SAIA

TnUAD v Trenčíne a SAIA, n.o. Vás pozývajú na seminár   Štipendiá do celého sveta  Národný štipendijný program a iné štipendijné programy SAIA.   Seminár je určený...

Pohyb a zdravie X.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva, Športový klub UNIŠPORT Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka   Vás pozývajú na   medzinárodnú vedeckú...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica