Podujatia

Letná automobilová Junior Akadémia 2018

Letná automobilová Junior Akadémia 2018

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne spolu s firmou ADIENT vstúpili tento rok do projektu Zväzu automobilového priemyslu a organizujú v dňoch 20. až 24. augusta 2018...

Drogy a prevencia 2018

Drogy a prevencia 2018

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Majme srdce pre deti, o.z.  pozýva študentov i zamestnancov Trenčianskej univerzity...

Medzinárodná vedecká konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách 2018

Medzinárodná vedecká konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách 2018

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  Vás srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu o vojenských a špeciálnych technológiách...

Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne si v rámci „Týždňa slovenských knižníc“ pre Vás pripravila odpustenie sankčných poplatkov, zápis nových...

KONFERENCIA AKTUÁLNE OTÁZKY POLITIKY VII.

KONFERENCIA AKTUÁLNE OTÁZKY POLITIKY VII.

V mene predsedu organizačného výboru konferencie doc. PaedDr. PhDr. Marcela Lincényiho, PhD., Vás srdečne pozývame na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod záštitou rektora Trenčianskej...

International Masterclasses 2018

International Masterclasses 2018

1. marca 2018 (štvrtok) pozývame študentov stredných škôl, aby si na jeden deň vyskúšali prácu časticových fyzikov a objavovali a skúmali elementárne častice za pomoci Veľkého...

Ošetrovateľstvo a zdravie XI.

Ošetrovateľstvo a zdravie XI.

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne, kanceláriou WHO na Slovensku,...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica