Podujatia

Otvorenie študentského parku UNI-PARK

Otvorenie študentského parku UNI-PARK

Dňa  20. septembra 2019 rektor Trenčianskej univerzity Slávnostne otvorí študentský park UNI-PARK. Pre univerzitu je dôležité vytvárať pekné a moderné prostredie pre našich študentov, ktoré ich...

Čiastočné zatmenie Mesiaca

Čiastočné zatmenie Mesiaca

Pozývame Vás na pozorovanie čiastočného zatmenia Mesiaca, organizované Astronomickou pozorovateľňou Alojza Cvacha Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Uskutoční sa  16.7....

Turistika: Súľovské vrchy

Turistika: Súľovské vrchy

Termín: 25.6.2019 o 10:00 (utorok) Miesto: Súľovské vrchy (miesto stretnutia: Súľov, parkovisko hrad Súľov) Doprava: individuálna Zaregistrujte sa na turistiku organizovanú Katedrou politológie. ...

Literárna súťaž Trenčianskej univerzity

Literárna súťaž Trenčianskej univerzity

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasujú 3. ročník...

Letná škola výchovy k občianstvu

Letná škola výchovy k občianstvu

V mene projektu KEGA č. 003 TnUAD-4/2018 Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu, by sme...

Školenie v Univerzitnej knižnici

Školenie v Univerzitnej knižnici

Pozývame vás na školenie v univerzitnej knižnici, ktoré vám odpovie na otázky ohľadom vyhľadávania v databáze Web of Science, scientometrických údajov (impakt faktor časopisu a kvartil),...

Súťaž o zájazd!

Súťaž o zájazd!

Poď si zasúťažiť o zájazd. ·         Do súťaže sa môže študent zapojiť napísaním cestopisu. ·         Zo...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica