Oznamy

Súťaž o cenu rektora TnUAD 2013

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - poverený výkonom funkcie rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje súťaž o cenu rektora v roku 2013. Súťažné...

Rektor zvoláva Akademickú obec

Rektor zvoláva Akademickú obec

Rektor TnUAD zvoláva akademickú obec zamestnaneckej a študentskej časti Rektorátu, celouniverzitného pracoviska VILA a Katedry Politológie...

Astronomicko-vedecký deň na TnUAD

Astronomicko-vedecký deň na TnUAD

V sobotu 19. januára 2013 sa pod záštitou TnUAD uskutočnil astronomicko-vedecký deň pre verejnosť. Organizátormi tohto podujatia sú...

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na letný jazykový kurz nemeckého jazyka v Rakúsku

Aktuálne je otvorená výzva na predkladanie Žiadostí o Štipendium Akcie Rakúsko – Slovensko na letný jazykový kurz nemeckého jazyka v Rakúsku. Základný harmonogram tejto výzvy je: Uzávierka na...

Ambiciózni študenti TnUAD dosahujú úspechy v celosvetovej súťaži

Študenti piateho ročníka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov sa tento rok po prvý krát zapojili do medzinárodnej súťaže Global Management Challenge. Iniciatíva zapojiť sa do tohto projektu prišla...

Letné brigády – Nemecko

Letné brigády do Nemecka sú určené pre študentov denného štúdia vysokých škôl, ktorí ovládajú nemecký jazyk a sú ochotní pracovať v Nemecku počas letných prázdnin po dobu minimálne dvoch mesiacov....

Prekrásne Vianoce a šťastný nový rok

Prekrásne Vianoce a šťastný nový rok

Milí študenti a zamestnanci TnUAD dovoľte mi zaželať Vám...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica