Oznamy

Rektor zvolal akademickú obec

Rektor zvolal akademickú obec

Dňa 31. januára 2013 sa uskutočnilo zasadnutie Akademickej obce zamestnaneckej a študentskej časti Rektorátu, celouniverzitného pracoviska Vila a Katedry Politológie, ktorú zvolal...

Kontrolný deň na Fakulte špeciálnej techniky

Kontrolný deň na Fakulte špeciálnej techniky

V súlade s harmonogramom kontrolných dní doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poverený výkonom funkcie rektora vykonal dňa 30. januára 2013 kontrolu na Fakulte špeciálnych technológií...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorí Technologické centrum

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorí Technologické centrum

Na konferencii „Vzdelávanie, Inovácie, Partnerstvo“ predstavil doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poverený výkonom funkcie rektora projekt na revitalizáciu priestorov...

Súťaž o cenu rektora TnUAD 2013

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - poverený výkonom funkcie rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje súťaž o cenu rektora v roku 2013. Súťažné...

Rektor zvoláva Akademickú obec

Rektor zvoláva Akademickú obec

Rektor TnUAD zvoláva akademickú obec zamestnaneckej a študentskej časti Rektorátu, celouniverzitného pracoviska VILA a Katedry Politológie...

Astronomicko-vedecký deň na TnUAD

Astronomicko-vedecký deň na TnUAD

V sobotu 19. januára 2013 sa pod záštitou TnUAD uskutočnil astronomicko-vedecký deň pre verejnosť. Organizátormi tohto podujatia sú...

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na letný jazykový kurz nemeckého jazyka v Rakúsku

Aktuálne je otvorená výzva na predkladanie Žiadostí o Štipendium Akcie Rakúsko – Slovensko na letný jazykový kurz nemeckého jazyka v Rakúsku. Základný harmonogram tejto výzvy je: Uzávierka na...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica