Oznamy

Revolučná zmena v oblasti veľtrhov práce prichádza aj na Slovensko!

IAESTE Slovakia ti ponúka možnosť zúčastniť sa stretnutí s viacerými spoločnosťami v nových priestoroch, u teba doma! Počas marca, na stránkach dniprilezitosti.onxpo.com, ťa budú čakať...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne poskytuje možnosti štúdia uchádzačom so špecifickými potrebami

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má poradenské centrum, v ktorom získajú uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami informácie o špecifikách študijných odborov...

Ponuka platenej stáže pre študentov: NATO Internship Programme

Ponuka platenej stáže pre študentov: NATO Internship Programme

Na základe ponuky veľvyslanca SR NATO Mgr. Františka Kašického dávame študentom do pozornosti ponuku platenej stáže NATO Internship Programme. Doba trvania: 6 mesiacov Príspevok NATO: 800...

Prednáška veľvyslanca NATO na Fakulte špeciálnej techniky

Prednáška veľvyslanca NATO na Fakulte špeciálnej techniky

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne privítala na svojej akademickej pôde veľvyslanca SR NATO Mgr. Františka Kašického. V pondelok 04. marca 2013...

Kontrolný deň na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove

Kontrolný deň na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove

V poradí štvrtý kontrolný deň rektora  sa konal  na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove. V súlade s vyhláseným harmonogramom kontrolných dní na...

Porada pracovnej skupiny ku komplexnej akreditácii TnUAD v roku 2014

Porada pracovnej skupiny ku komplexnej akreditácii TnUAD v roku 2014

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa aktívne pripravuje na komplexnú akreditáciu v roku 2014. Na zasadnutí pracovnej skupiny ku komplexnej akreditácii, ktorá sa konala v piatok...

TnUAD zavádza Vnútorný systém kvality vysokej školy podľa medzinárodných noriem a smerníc

TnUAD zavádza Vnútorný systém kvality vysokej školy podľa medzinárodných noriem a smerníc

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zavádza Vnútorný systém kvality vysokej školy podľa medzinárodných noriem a smerníc ESG. Súčasťou vnútorného systému kvality sú všetky zložky...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica