Oznamy

Rektor na zahájení štátnych záverečných skúšok FPT v Púchove

Rektor na zahájení štátnych záverečných skúšok FPT v Púchove

V stredu 5. júna 2013 sa začali štátne záverečné skúšky na Fakulte priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne za osobnej účasti rektora...

Seminár na tému „Aktuálne problémy v Európskej únii“

Seminár na tému „Aktuálne problémy v Európskej únii“

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. privítal na pôde našej univerzity štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho...

Slávnostné  otvorenie Centra excelentnosti pre keramiku sklo a silikátové materiály na našej univerzite

Slávnostné otvorenie Centra excelentnosti pre keramiku sklo a silikátové materiály na našej univerzite

Za prítomnosti partnerov projektu, pozvaných hostí a zamestnancov univerzity bolo 29. mája 2013 na našej univerzite slávnostne otvorené jedno z najlepšie vybavených centier materiálového...

Zasadnutie Vedeckej rady TnUAD v Trenčíne

Zasadnutie Vedeckej rady TnUAD v Trenčíne

Akademický senát našej univerzity na svojom zasadnutí 7.mája 2013 schválil návrh nového zloženia Vedeckej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý v zmysle zákona...

Rektor na vernisáži výstavy Alexandra Viku v Prezidentskom paláci

Rektor na vernisáži výstavy Alexandra Viku v Prezidentskom paláci

Rektor  našej univerzity  prijal pozvanie jeho excelencie, prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, na vernisáž výstavy Alexandra Viku  „Harmónia“ (plakety a medaily),...

Stretnutie univerzitných kaplánov Slovenska na našej univerzite.

Stretnutie univerzitných kaplánov Slovenska na našej univerzite.

V dňoch 16. - 17.mája 2013 sa v Trenčíne, na pôde našej univerzity, po prvýkrát uskutočnilo pravidelné formačné stretnutie a rokovanie vysokoškolských kaplánov Slovenska, správcov univerzitných...

Kolégium rektora na Fakulte priemyselných technológií v Púchove

Kolégium rektora na Fakulte priemyselných technológií v Púchove

V súvislosti s pravidelným harmonogramom sa dnes 15. mája 2013 uskutočnilo zasadnutie Kolégia rektora na Fakulte priemyselných technológií v Púchove. Dekan Fakulty priemyselných...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica