Oznamy

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa rozhodla pre výhody cloudu

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa rozhodla pre cloudové služby od spoločnosti Microsoft. Výhody cloudového riešenia bude TnUAD v plnom rozsahu využívať od začiatku...

Rozvrh: Telesná výchova

Aktuálny rozvrh hodín pre predmet Telesná výchova - letný semester 2012/2013

Rektor na rokovaní s primátorom mesta Trenčín

Rektor na rokovaní s primátorom mesta Trenčín

Spolupráca medzi mestom Trenčín a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa po vystúpení doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. – povereného výkonom funkcie rektora TnUAD, na...

Prednáška poslanca NR SR Ing. Jaroslava Bašku na FŠT

Prednáška poslanca NR SR Ing. Jaroslava Bašku na FŠT

Fakulta špeciálnej techniky privítala na svojej akademickej pôde poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, bývalého ministra obrany SR, Ing. Jaroslava Bašku. V pondelok 18. februára 2013 vystúpil...

Prvé promócie na Fakulte špeciálnej techniky v Záblatí

Prvé promócie na Fakulte špeciálnej techniky v Záblatí

Promócie študentov Fakulty špeciálnej techniky, ktoré sa konali 8. februára 2013, boli výnimočné...

Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

Milá študentka, milý študent, vítame Vás pri našom každoročnom prieskume s názvom trendence Graduate Barometer 2013 – Európa. Prieskum je uskutočňovaný online a zodpovedanie jeho otázok je veľmi...

Rektor navštívil Fakultu zdravotníctva

Rektor navštívil Fakultu zdravotníctva

Docent Habánik aktívne komunikuje so všetkými súčasťami Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, aby lepšie pochopil ich potreby a  názory na skvalitnenie  podmienok na...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica