Oznamy

Zimný semester dokončíme dištančne

Zimný semester dokončíme dištančne

Milí študenti a kolegovia, v dôsledku stále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie dokončíme zimný semester v bakalárskych, magisterských a inžinierskych študijných programoch na všetkých...

Preventívne prechádzame na online výuku

Preventívne prechádzame na online výuku

Milí študenti a kolegovia, v dôsledku momentálne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie, preventívnych opatrení a COVID semaforu od pondelka 8. novembra do soboty 27. novembra 2021 prejdeme v...

Stanovisko Akademického senátu k návrhu novely zákona o vysokých školách

Stanovisko Akademického senátu k návrhu novely zákona o vysokých školách

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s veľkým znepokojením sleduje súčasný vývoj ohľadom novelizácie vysokoškolskej legislatívy a plne podporuje a stojí za...

Rektorské voľno - 29. 10. 2021 / 02. 11. 2021

Rektorské voľno - 29. 10. 2021 / 02. 11. 2021

Vážení študenti, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, vám udeľuje v piatok 29. 10. 2021 a v utorok 2. 11. 2021 rektorské voľno.

Podporujeme 15. október, svetový deň boja proti rakovine prsníka!

Podporujeme 15. október, svetový deň boja proti rakovine prsníka!

V krajinách po celom svete si október každoročne pripomíname ako mesiac povedomia o rakovine prsníka. Na Slovensku sa každý rok diagnostikuje takmer 3000 nových prípadov rakoviny prsníka. Toto...

Rektor podpísal Deklaráciu o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

Rektor podpísal Deklaráciu o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

Deklarácia je výsledkom národného projektu Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore. Strategickým cieľom projektu je vytvorenie systému odbornej podpory účasti podnikov a...

Na univerzite sme otvorili informačné centrum Europe Direct Trenčín

Na univerzite sme otvorili informačné centrum Europe Direct Trenčín

Európska únia bude opäť bližšie k Trenčanom. Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne vzniklo kontaktné informačné centrum Europe Direct Trenčín, ktoré 4. októbra 2021 slávnostne...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica